ز پیمان شکستن ندارند عارفتد پادشاهی به بد گوهراننرانند جز بر جفا بارگی(ابیات1375-1378)ز هرمزد دادار پیروز گربود دین به را کسی خواستار؟کند هیچکس یاری دین به؟چگونه شود دیو ناپاک پست؟چگونه... متن کامل

ز پیمان شکستن ندارند عارفتد پادشاهی به بد گوهراننرانند جز بر جفا بارگی(ابیات1375-1378)ز هرمزد دادار پیروز گربود دین به را کسی خواستار؟کند هیچکس یاری دین به؟چگونه شود دیو ناپاک پست؟چگونه... متن کامل

به دنبال انتشار تعالیم بهآفرید، موبدان به شدت احساس خطر کردند؛ چرا که تعالیم بهآفرید از تعالیم دین زردشتی فاصله گرفته بود. او برخی از اعتقادات زردشتی چون زدواج با محارم و نوشیدن... متن کامل

به دنبال انتشار تعالیم بهآفرید، موبدان به شدت احساس خطر کردند؛ چرا که تعالیم بهآفرید از تعالیم دین زردشتی فاصله گرفته بود. او برخی از اعتقادات زردشتی چون زدواج با محارم و نوشیدن... متن کامل

بهآفرید با کشتن چهارپایان مخالف بود و به هوادارانش توصیه میکرد که فقط مجازند حیواناتی را بکشند که پیر یا زخمی شده باشند. حرمت کشتن چهارپایان در دین زردشتی نیز وجود دارد. شایان ذکر... متن کامل

بهآفرید با کشتن چهارپایان مخالف بود و به هوادارانش توصیه میکرد که فقط مجازند حیواناتی را بکشند که پیر یا زخمی شده باشند. حرمت کشتن چهارپایان در دین زردشتی نیز وجود دارد. شایان ذکر... متن کامل

داریوش سوم (336-330 ق.م)، آخرین پادشاه هخامنشی، در برابر حملات اسکندر مقدونی (356-323 ق.م) شکست خورد و کشته شد. کشتهشدن وی به معنای پایان سلطنت هخامنشیان بود. بر اساس متون زردشتی به زبان... متن کامل

داریوش سوم (336-330 ق.م)، آخرین پادشاه هخامنشی، در برابر حملات اسکندر مقدونی (356-323 ق.م) شکست خورد و کشته شد. کشتهشدن وی به معنای پایان سلطنت هخامنشیان بود. بر اساس متون زردشتی به زبان... متن کامل

همانطور که ذکر شد، در مورد تاریخ تولد و زادگاه ابومسلم نیز اتفاق نظری در بین مورّخان وجود ندارد. تاریخ تولد او را 99، 100 و 101 ه.ق. میدانند و زادگاه او را شهر اصفهان یا یکی از روستاهای آن... متن کامل

همانطور که ذکر شد، در مورد تاریخ تولد و زادگاه ابومسلم نیز اتفاق نظری در بین مورّخان وجود ندارد. تاریخ تولد او را 99، 100 و 101 ه.ق. میدانند و زادگاه او را شهر اصفهان یا یکی از روستاهای آن... متن کامل

بر این اساس پایاننامه حاضر به چهار فصل تقسیم شده است: در کلیات به ارائهی گزارشی کلی دربارهی باورها و عقاید ایران باستان در ادوار مختلف تاریخی و بررسی وضعیت ادیان مختلف در ایران پس از... متن کامل

بر این اساس پایاننامه حاضر به چهار فصل تقسیم شده است: در کلیات به ارائهی گزارشی کلی دربارهی باورها و عقاید ایران باستان در ادوار مختلف تاریخی و بررسی وضعیت ادیان مختلف در ایران پس از... متن کامل

1-3- بررسی تاریخی خرمدینان 126 1-4- هدف خرمدینان 133 2 – بررسی عقیدتی خرمدینان……………………………………………….... متن کامل

1-3- بررسی تاریخی خرمدینان 126 1-4- هدف خرمدینان 133 2 – بررسی عقیدتی خرمدینان……………………………………………….... متن کامل

روش ایموس ضمن آنکه ضرایب مجهول مجموعه معادلات ساختاری خطی را برآورد می‏کند، برای برازش مدل‏هایی که شامل متغیرهای مکنون، خطاهای اندازه‏گیری در هر یک از متغیرهای وابسته و مستقل،... متن کامل

روش ایموس ضمن آنکه ضرایب مجهول مجموعه معادلات ساختاری خطی را برآورد می‏کند، برای برازش مدل‏هایی که شامل متغیرهای مکنون، خطاهای اندازه‏گیری در هر یک از متغیرهای وابسته و مستقل،... متن کامل

در بخش خودروهای تجاری، شرکت ایران خودرو دیزل از شرکت‏های تابعه گروه صنعتی ایران خودرو توانست اولین سایت خارجی شرکت دایملر را ایجاد کرده و به تولید انواع اتوبوس و کامیون بپردازد. در... متن کامل

در بخش خودروهای تجاری، شرکت ایران خودرو دیزل از شرکت‏های تابعه گروه صنعتی ایران خودرو توانست اولین سایت خارجی شرکت دایملر را ایجاد کرده و به تولید انواع اتوبوس و کامیون بپردازد. در... متن کامل

روح الله نوری (1385) در این پژوهش که حاصل یک طرح پژوهشی است تلاش می‏کند پس از تشریح ادبیات بلوغ تجارت الکترونیکی، مدل متناسب با شرکت‏های صادرکننده ارائه داده و میزان بلوغ تجارت... متن کامل

روح الله نوری (1385) در این پژوهش که حاصل یک طرح پژوهشی است تلاش می‏کند پس از تشریح ادبیات بلوغ تجارت الکترونیکی، مدل متناسب با شرکت‏های صادرکننده ارائه داده و میزان بلوغ تجارت... متن کامل