برای جستجو در سایت ، کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

سود باقیمانده، بازپرداخت وام

برداشت و بستن حساب خوداشتغالی پس از پایان دوره بازپرداختنکته 1 – بازپرداخت وام شما به صورت اتوماتیک از حساب خوداشتغالی شما حذف میشودنکته 2 – کارمزد فارکسر 5% میزان بازپرداخت ماهیانه شماست.نکته 3-اصل موجودی حساب خوداشتغالی ادامه مطلب…