برای جستجو در سایت ، کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

داغ ترین ها

دیوان عالی کشور

الف: استرداد عین یکی از راههای جبران خسارات وارده به اموال، رد عین (استرداد عین) در صورت وجود آن میباشد. در صورتی که عین مال موجود باشد، رد آن برای غاصب یک تکلیف بوده و Read more…

داغ ترین ها

میلیون تومان

بند پنجم: جبران خسارت در مورد مال غصب شده1- اگر شخصی ضرری به دیگری وارد کند یا مالی را غصب کند، استرداد عین در صورت موجود بودن اولین راه جبران خسارت و برگرداندن مال است. Read more…

داغ ترین ها

در حقوق موضوعه ایران

ثالثاً . فروعی در فقه مطرح شده است که در آنها فرصت تحصیل منفعت که در اثر تقصیر خوانده تفویت شده، قابل جبران دانسته شده است. البته در اینجا میزان خسارت بر مبنای اقداماتی که Read more…

داغ ترین ها

از دست دادن فرصت

همچنین مخالفین عدم ضمان، به ذکر مثال دیگری می‌پردازند و آن اینکه اگر شخص مالک را از نگهداری حیوان مرسله منع کند و حیوان تلف شود. ضامن نیست و همینطور اگر او را از نشستن Read more…

داغ ترین ها

قوانین و مقررات خاص

2-وفق تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 29/4/76 « چنانچه مهریه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران Read more…

داغ ترین ها

فقهای شورای نگهبان

اما فرار بدهکاران از پرداخت مبلغی زاید بر اصل طلب و سوء استفاده آنها از این خلاء قانونی، حقوقدانان را با چالش جدی مواجه ساخت و مجدداً زمزمه هایی برای پرداخت خسارت دیرکرد به منظور Read more…

داغ ترین ها

شیوه های جبران خسارت

چرا که بین منافع مسلم و احتمالی تفاوت وجود دارد. منفعت مسلم و محقق منفعتی است که هرگاه فعل معین موجود نمی گشت، متضرر محققاً می توانست از آن بهره ببرد در حالیکه منفعت محتمل Read more…

داغ ترین ها

قانون مسئولیت مدنی

ولی در خصوص تألمات روحی و صدمات عاطفی چون فقط انسان از آن رنج میبرد، لذا شخص حقوقی نمیتواند از این حیث اقامه دعوی نماید. بخش اخیر ماده ی 588 قانون تجارت نیز، پس از Read more…

داغ ترین ها

قانون مسئولیت مدنی

خسارات معنوی در برخی از قوانین به خصوص در قانون مسئولیت مدنی مورد توجه مقنن بوده است.همانگونه که حقوق باید اموال منقول و غیر منقول اشخاص را هرگونه تعرض و تجاوز محافظت نماید، باید قواعدی Read more…