پایان نامه درمورد حقوق مالکیت صنعتی

دعاوی راجع به مالکیت های صنعتی را به دو دسته می توان تقسیم کرد اول دعاوی که ممکن است منشا آن نقض حقوق مالکیت صنعتی فرانشیز گیرنده و در طول وی، شبکه فرانشیز باشد که علیه ناقض این حقوق مطرح می شود و دوم دعاوی که از سوی اشخاص ثالث علیه فرانشیز گیرنده و با این اعتقاد که فرانشیز گیرنده حقوق آنها را نقض کرده است مطرح می شود که در هر دو فرض، اشخاص ثالث متعرض حقوق مالکیت صنعتی می شوند. لهذا تعهد فرانشیزدهنده ناظر بر تضمین استفاده مستمر و غیر مختل از حقوق مالکیت صنعتی را می توان به هر دو فرض تعمیم داد. تعهد تضمین استفاده مستمر غیر مختل بسته به وضعیت ملی آثار مختلفی دارد مثلا تمدید اعتبار لازم طبق مقررات ملی یا تجدید ثبت.
2) ماهیت اجازه بهره برداری
مراد از این بحث تحلیل ماهیت حقوقی اجازه ای است که دارنده حقوق مالکیت فکری به دیگران برای بهره برداری می دهد که قرارداد فرانشیز هم در بطن خود این مجوز را دارد که ممکن است در مورد هر حقی باشد که مستند به یک سند دولتی برای حمایت است از قبیل علامت تجاری، یا اختراع یا طرح صنعتی. دارنده مالکیت صنعتی حق جلوگیری از استفاده دیگران را دارد و دارای حق استفاده و بهره برداری انحصاری می باشد در قراردادهای مجوز بهره برداری، واگذارنده، با دادن لیسانس، استناد به حق جلوگیری از استفاده را در برابر لیسانس گیرنده از دست می دهد این اجازه، انحصار مالک را متأثر نمی‌سازد جز آنکه وی را از اعمال حقِ منعِ خویش باز می‌دارد. به عبارت دیگر واگذارنده باید استفاده لیسانس گیرنده از مالکیت صنعتی را در مدت قرارداد تحمل کند و لذا ماهیت حقوقی تعهد لیسانس دهنده را به تعهد تحمل تحلیل کرده اند که محتوای تعهد واگذارنده است مثلا در مورد علامت یا نام تجاری که دارای حسن شهرت و اعتبار است اگر شخص دیگری از آن استفاده نماید منافع تجاری نامشروع نصیب وی می شود اما فرانشیز دهنده با دریافت مابه ازا این اجازه را واگذار و در مورد خود قرارداد فرانشیز استفاده فرانشیز گیرنده از مزایای تجارت را تحمل می نماید. قرارداد های لیسانس در یک تقسیم بندی به انحصاری و غیر انحصاری تقسیم میشود. در لیسانس انحصاری لیسانس دهنده با دادن مجوز خود در مدت قرارداد حق بهره برداری ندارد و در لیسانس غیر انحصاری خود نیز به صورت موازی حق بهره برداری دارد. با این تقسیم بندی باید گفت در لیسانس انحصاری لیسانس دهنده در مقابل لیسانس گیرنده نمی تواند مانع بهره برداری شود وخود نیز هم نمی تواند تا سر آمدن مدت قرارداد بهره برداری کند و لذا باید در مورد دو حق اعطایی دولت، تا سر آمدن مدت قرارداد، استفاده مجوز گیرنده را تحمل کند اما در مورد لیسانس غیر انحصاری او تنها در خصوص استفاده گیرنده، از این حق، تحمل می کند و خود نیز می تواند بهره برداری کند. پس در واقع با دادن اجازه استفاده، حق خود در مورد تعقیب را برای دوره قرارداد از دست می دهد و در صورت عدم تمدید قرارداد مجددا می تواند از این حق خود استفاده نماید و در صورت استفاده از حقوقی که گواهی نامه دولتی دارد مانع استفاده او شود و در مورد حقوق دیگر اگر تمهیداتی در مورد محرمانگی اندیشیده در چارچوب همان تمهیدات مانع شود.
ب) تعهد به واگذاری دانش فنی
انتقال دانش فنی جزیی مهم از قرارداد های فرانشیز است. در راستای استفاده موثر فرانشیز گیرنده از سیستم فرانشیز دانش فنی به مفهومی که قبلا گفته شد باید توسط فرانشیز دهنده در اختیار فرانشیز گیرنده قرار گیرد. تعهد به واگذاری دانش فنی به تعهد فرانشیز دهنده به تعهد ارائه اطلاعات در دوره اجرای قرارداد شباهت دارد با این تفاوت که دانش فنی جزء رازهای فرانشیز دهنده و جنبه محرمانه دارد.
طبق بند 1 ماده 3:202 ا.ح.ق.ن.ت.ف.ت فرانشیز دهنده در تمام طول قرارداد باید فرانشیز گیرنده را با دانش فنی لازم برای اجرای تجارت فرانشیز تامین کند و بند 2 مقرر داشته طرفین نمی توانند از این مقرره تخطی کنند.
دانش فنی نقش مرکزی در فرانشیز بازی می کند و در کنار اجازه درج علامت بر روی کالا یا عرضه خدمات با آن علامت یا نام جالب ترین ارزشی است که فرانشیز دهنده به فرانشیز گیرنده پیشنهاد می کند در نتیجه حتی موسسین پیش قدم که بی تجربه هستند هم قادر به شروع تجارتی پیچیده می شوند. به علاوه فرانشیز دهنده و دیگر فرانشیز گیرندگان در اینکه فرانشیز گیرنده از آغاز با دانش فنی مرتبط تامین شود نفع دارند چرا که واگذاری دانش فنی به منظور حفظ استاندارد و شهرت کل شبکه صورت می گیرد به عبارت دیگر وقتی فرانشیز گیرندگان با دانش فنی تامین و از آن بهره برداری می کنند شکل معمول و شهرت شبکه حفظ و بنابراین منافع نهایی طرفین در فرانشیز را تضمین می کند اگر دانش فنی بصورت ناقص منتقل شود یا فرانشیز دهنده در اجرای این تعهد کوتاهی ورزد ممکن است اعتبار شبکه تنزل یابد و یکنواختی مورد نظر شبکه از بین خواهد رفت.
انتقال دانش فنی در چند دوره زمانی ممکن است صورت بگیرد اول در زمانی پیش از شروع باشد یا در ابتدای فعالیت که به عنوان بخشی از بسته اولیه برای قادر ساختن فرانشیز گیرنده برای شروع اجرای تجارت واگذار می شود و در زمان اجرای فرانشیز، دانش فنی به منظور انجام تجارت به طور کامل واگذار می شود. اینکه فرانشیز دهنده باید فرانشیز گیرنده را با دانش فنی لازم در دوره کامل قرارداد تامین کند متضمن آن است که که اگر در طول دوره قرارداد دانش فنی تغییر کرد یا به روز شد فرانشیز دهنده باید فرانشیز گیرنده را با دانش فنی به روز شده تامین کند یا اگر فرانشیز دهنده مجبور به اصلاح شد فرانشیز گیرنده باید ازچنین تغییری آگاه شود در این صورت فرانشیز گیرنده قادر به سازگاری خواهد بود.
بند دوم : تعهد به فراهم کردن کالاهای مورد نیاز فرانشیز گیرنده
رویه معمول در قراردادها آن است که طرفین بر شرط خرید انحصاری به نفع فرانشیز دهنده توافق کنند و آزادی فرانشیز گیرنده را محدود نمایند. طبق این تعهد که خلاف ویژگی استقلال فرانشیز گیرنده است فرانشیز دهنده باید کالای مورد نیاز برای فرانشیز گیرنده را تامین کند و فرانشیز گیرنده کالا را از او یا کسی که او تعیین می کند خریداری نماید. بند M ماده 6 قانون نمونه در باب افشا اطلاعات مقرر داشته فرانشیز دهنده در سند افشا اطلاعات باید تکلیف فرانشیز گیرنده را در باب منبع تهیه کالا و خدمات از این جهت روشن کند که آیا کالا یا خدمتی وجود داردکه فرانشیز گیرنده الزاما از فرانشیز دهنده یا کسی که او تعیین می کند تامین کند؟ آیا گیرنده حق دارد علاوه بر منابعی که تعیین شده اشخاصی را جهت تایید صلاحیت به فرانشیز دهنده معرفی کند؟

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


اصول ا.ح.ق.ن.ت.ف.ت در ماده 3:204 برای این تعهد دو فرض قائل شده : فرضی که فرانشیز گیرنده متعهد به خرید کالاها از فرانشیز دهنده یا ثالثی که از طرف وی تعیین شده(شرط خرید کالای اضافی) و فرضی که طرفین بطور صریح یا ضمنی توافقی در این خصوص نکرده اند. در فرض اول فرانشیز دهنده باید عرضه را تضمین کند و در هر دو فرض باید تضمین کند که کالاها و سفارشات در محدوده زمانی متعارف و معقول از زمان سفارش تحویل فرانشیز گیرنده شود. ماده 1:302 اصول اروپایی حقوق قراردادها به بهترین نحو زمان موجه را تعریف کرده است. در مورد فرض دوم باید گفت این تعهد در موارد زیر وجود دارد: جایی که یک انحصار عملی وجود داشته باشد یا فرانشیز دهنده امکان تهیه از تامین کننده دیگر را نداشته باشد یا کالاهای دیگر تامین کنندگان استانداردهای کیفیتی مورد نظر فرانشیز دهنده را ندارد یا اینکه فرانشیز دهنده خود بهترین قیمت را پیشنهاد می دهد و او را به سمت خود می کشاند یا فرانشیز گیرنده از ابتدای قرارداد از فرانشیز دهنده خرید کرده و در عمل یک رابطه انحصاری خرید بوجود آمده است.
در فرضی که فرانشیز دهنده بموجب قرارداد ملزم به تهیه مواد اولیه از فرانشیز دهنده یا منبعی که او تعیین مینماید می شود فرانشیز دهنده با حسن نیت بدنبال تضمین حداقل کیفیت است چرا که یک روش کنترل بر فرانشیز گیرنده در مورد کنترل کیفیت مواد اولیه و ملزومات مورد استفاده در اجرای تجارت است.
سفارشات نباید برای فرانشیز دهنده یا کسی که او تعیین کرده غیر متعارف باشد و منابع عملی آنها، باید مطمح نظر قرار بگیرد. اگر فرانشیز دهنده در اجرای این تعهد با مانع برطرف نشدنی مواجه شود یا موجب زحمت یا هزینه باشد تقاضا عملی نیست و او تنها متعهد به تضمین تحویل ملزوماتی است که بطور عملی برای قادر ساختن فرانشیز گیرنده به اجرای فرانشیز لازم است. که البته در این خصوص ظرفیت تامین کننده باید در نظر گرفته شود.
تعهد خرید انحصاری چنین توجیه شده که فرانشیز دهندگان می خواهند محصولات یا خدمات نهایی که عرضه، تولید و توزیع می شوند استانددارد های کیفی شبکه را داشته باشند چنین قیدی در فرضی که فرانشیز دهنده یا منبعی که او تعیین می کند بدون توجیه تجاری یا تاخیر کند یا ظرفیت او محدود شود آثار منفی برای فرانشیز گیرنده دارد بنابراین فرانشیز دهنده باید هم تحویل در زمان معقول و هم فعل ثالث( منبع) را تضمین کند.
بند سوم : تعهد به دادن اطلاعات در دوره اجرای قرارداد
همانطور که گفته شد فرانشیز دهنده علاوه بر واگذاری اطلاعات در قالب تعهد پیش قراردادی، در دوره اجرای قرارداد هم در راستای اهداف قرارداد بدون اینکه فرانشیز گیرنده بخواهد متعهد به دادن اطلاعات است. ماده 3:205 ا.ح.ق.ن.ت.ف.ت مصادیقی از این اطلاعات را برشمرده که عبارتند از شرایط بازار، نتایج تجاری شبکه فرانشیز، ویژگی های محصولات، قیمت و شرایط برای فروش محصولات، هر گونه قیمت و شرایط توصیه شده برای فروش مجدد محصولات، هر گونه ارتباط بین فرانشیز دهنده و مشتریان سرزمین، هر تبلیغات رقابتی در ارتباط اجرای فرانشیز و … . این موارد جنبه حصری نداشته و من باب تمثیل است.
هر دو طرف در اینکه اطلاعاتی در خصوص واقعیت ها و توسعه اجرای خود داشته باشند منافع دارند و این می تواند اجرای تجارت را آسان و موفقیت آمیز کند و منجر به بهبود مستمر روش تجاری می شود. این تعهد، اجرای تجارت مطابق با مقصود فرانشیز دهنده از سوی فرانشیز گیرنده را تضمین می کند. این اطلاعات باید در مدت زمان مناسب در اختیار فرانشیز گیرنده قرار گیرد. فرانشیزگیرندگان نوعی واسطه در شبکه هستند آنها متعهد هستند کالا را مستقیما یا از فرانشیز دهنده به مشتری برسانند اطلاعات در مورد چنین محصولات نزد فرانشیز دهندگان است در حقیقت اجرای تعهد قراردادی فرانشیز گیرندگان مستلزم آن است که دانش کافی و دقیق درباره محصولات و خدمات پیشنهادی به اشخاص ثالث در طول زمانی که فرانشیز گیرنده وظیفه خود به عنوان توزیع کننده را انجام می دهد داشته باشند. بنابراین فرانشیز دهنده باید اطلاعات به روز در مورد ویژگی های کالاها یا خدماتی که باید توزیع شود را فراهم کند. علاوه بر این فرانشیز دربردارنده قرارداد فروش بین فرانشیز گیرنده و مشتری است که فرانشیز دهنده قیمتی برای مشتری توصیه میکند فرانشیز گیرندگان نوعا به این توصیه ها برای تضمین وضعیت رقابتی توجه داشته و هماهنگی خاصی سیاست قیمت و فعالیت تبلیغاتی در سراسر شبکه داشته که نهایتا منافع تک تک فرانشیز گیرندگان را دربر
دارد.
موفقیت فرانشیزگیرندگان در اجرای تجارت وابسته به حفظ شهرت شبکه که تبلیغات فرانشیزدهنده برای شناخت مشتری تاثیر زیادی داشته است پس او متعهد به تضمین یک استراتژی برای تبلیغات و هماهنگی فعالیتهای ترویجی اعضا است. این تعهد متضمن دادن اطلاعات به]]>

 

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *