دانلود پایان نامه

چالش‌های SMEs در پذیرش تجارت الکترونیکی آشنایی دارد.
ارتباط مستقیم بین عرضه‌کنندگن و تقاضا کنندگان خدمات
Rakat در حین اینکه خدمات خرید و فروش online فراهم می آورد، برنامه‌هایی مانند ERFA Bizisland group اجرا نموده و نشست‌های نیمساله برگزار می کند. هدف اصلی این برنامه دریافت اطلاعات از نیازهای SMEs است تا خدمات متناسب با آنها ارائه شود.
ارتباطات و انعطاف‌ سیاستی.
زمانی که یک فناوری نوین بالاخص تجارت الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ابعاد مختلف و کاربرد‌های مختلف این تکنولوژی در طول زمان مشخص‌تر می‌شود. بنابراین در آغاز استفاده از این فناوری نمی‌توان تمامی ابعاد را به طور دقیق برنامه‌ریزی کرد و لازم است در برنامه انعطاف‌هایی را در نظر گرفت تا در طول زمان قابل تغییر باشند. این انعطاف‌پذیری در برنامه Rakat وجود دارد (حاجی کریمی و عزیزی، 1387).
2-9-5-8 تجربه مکزیک
در کشور مکزیک برنامه‌ای تحت عنوان فناوری اطلاعات و بازار SME ها در راستای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکتهای کوچک و متوسط ارائه شد.
هدف برنامه
بکارگیری فناوری اطلاعات برای ارتقای بهره‌وری و افزایش ارزش نیروی انسانی، و تبدیل کردن فناوری اطلاعات به یک مزیت رقابتی واقعی برای شرکتهای کوچک و متوسط و افزایش توان آنها برای پیش‌بینی تحولات آینده. برای این منظور دو هدف فرعی دنبال می‌شود:
1- ارتقای توان شرکتها برای کاربری پیشرفته‌تر فناوری اطلاعات
2- ارتقای درک شرکتهای کوچک و متوسط در مورد منافع فناوری اطلاعات در راستای ارتقای دانش و برتری در بازار
اجزای برنامه
1- زیرساخت:پروژه eMexico کلیدی ترین فعالیتی است که به منظور افزایش فیزیکی دسترسی شرکتها به فناوری اطلاعات به اجرا در می‌آید. پروژه یکپارچه‌سازی فناوری اطلاعات و توسعه نرم‌افزار با مشارکت وزارت اقتصاد، انجمن ملی فروشندگان (National Resellers Association) و سه شرکت کامپیوتری مایکروسافت، اینتل و Visionaria BD به منظور ارتقای توانمندی‌های کلیدی شرکتهای کوچک و متوسط راه‌اندازی شد.
2- آگاه‌سازی: e-Economia بعنوان جزئی از برنامه eMexico مهمترین فعالیتی است که در این کشور برای ارتقای آگاهی شرکتهای کوچک و متوسط از فناوری اطلاعات تدوین شده است. این برنامه شامل موارد زیر می‌باشد:
راه‌اندازی مراکز اجتماع دیجیتالی با زیرساخت بسیار قوی و باکیفیت فنی
راه‌اندازی مراکز اتصال تجاری توسط اداره SME وزارت اقتصاد، اتاق بازرگانی، و شرکتهای بزرگ صنعتی و فناوری اطلاعات
3- برنامه‌های کاربردی: راه‌اندازی پروژه‌ای تحت عنوان توسعه صنعت نرم‌افزار (PROSOFT) در راستای کمک به شرکتهای تولید نرم‌افزار برای ارتقای فناوری تولید و توسعه شرکتهای با فناوری بالا برای توسعه نرم‌افزارها و برنامه‌های کاربردی تجارت الکترونیکی(حاجی کریمی و عزیزی، 1387).
2-9-5-9 تجربه ژاپن
در کشور ژاپن، دو مرحله کلی برای بکارگیری فناوری اطلاعات در بین شرکتهای کوچک و متوسط مطرح شده است.
هدف برنامه
هدف اصلی کشور ژاپن از توسعه فناوری اطلاعات در بین شرکتهای کوچک و متوسط ارتقای نوآوری، بهره‌وری و رقابت‌مندی است.
اجزای برنامه
1- طرح اول توسعه فناوری اطلاعات با هدف فعالیت سطح بالای شرکتهای کوچک و متوسط در زمینه کسب و کار الکترونیکی. دراین مرحله سه فعالیت عمده تعریف شده است:
پشتیبانی در بکارگیری فناوری اطلاعات در شرکتهای کوچک و متوسط در چارچوب آموزش و مشاوره
ارتقای زیرساخت بکارگیری فناوری اطلاعات توسط شرکتهای کوچک و متوسط از طریق توسعه نرم‌افزار و پایگاه‌های اطلاعاتی
ارتقای همکاری بین شرکتهای کوچک و متوسط و همکاری بین دولت و SMEها.
2- طرح دوم توسعه فناوری اطلاعات با هدف بکارگیری فناوری اطلاعات برای توسعه نوآوری مدیریتی. دراین طرح فعالیتهای زیر دنبال می‌شود:
الف- ارتقای رقابتمندی و نوآوری مدیریتی شامل فعالیتهایی نظیر:
دادن نقش استراتژیک به فناوری اطلاعات
تعریف کاربرد فناوری اطلاعات در رقابتمندی
تعریف کاربرد فناوری اطلاعات در کسب بازارهای جدید و توسعه کسب وکارهای جدید
ب- مراحل عملیاتی دستیابی به اهداف فوق:
توسعه زیرساخت،
بهبود کسب و کار
نوآوری مدیریتی
2-9-5-10 تجربه ایالات متحده
برنامه دولت ایالات متحده در توسعه بکارگیری فناوری اطلاعات در شرکتهای کوچک و متوسط با هدف صادراتی تدوین شده است.
هدف برنامه
بکارگیری فناوری اطلاعات در بین شرکتهای کوچک و متوسط برای ارتقای بهره‌وری، کارآیی و قدرت رقابتی در سطح جهانی
اجزای برنامه
این برنامه در قالب اجزای زیر دنبال می‌شود:
1- آموزش کسب و کار الکترونیکی در قالب مرکز خدمات تجاری ایالات متحده (SBDC)

2- همیاری آنلاین از طریق راه‌اندازی پورتال صادراتی و مرکز تجاری زنان به صورت آنلاین
3- برنامه جامع کسب و کار الکترونیکی
4- برنامه صادرکننده الکترونیکی از طریق برگزاری کنفرانسهای آموزشی صادرات از طریق آنلاین
5- راه‌اندازی پروژه تحقیقات نوآوری در شرکتهای کوچک (SBIR)
6- راه‌اندازی پروژه انتقال فناوری برای شرکتهای کوچک (SBTT)
2-9-6پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکتهای کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه
آنکتاد (2004) نیز در گزارش تجارت الکترونیکی و توسعه، با بررسی وضعیت SMEها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیشنهاداتی را برای سیاستهای حمایتی دولتها از شرکتهای کوچک و متوسط ارائه کرده است که در زیر به آن اشاره می‌شود.
با توجه به مهمترین مشکلات شرکتهای کوچک و متوسط در قالب مسائل هزینه‌ای و مالی، دولتها باید تلاش لازم را در راستای تامین زیرساخت فناوری اطلاعات برای این شرکتها داشته باشند.
ممکن است شرکتهای بزرگ به ابزارهای تکنولوژیک لازم برای توسعه کیفیت و سرعت اتصال به اینترنت و سایر زیرساختهای فنی دست پیدا کنند اما در مورد شرکتهای کوچک و متوسط که از توان کافی برای این امر برخوردار نیستند، دولتها در کشورهای درحال توسعه باید از بودجه بخش عمومی برای تامین عمومی کیفیت زیرساخت فنی سرمایه‌گذاری کرده و اعتبار لازم را برای بهره‌برداری از آن در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.
با توجه به مشکلات قانونی و مسائل مبتلابه ریسک و امنیت در توسعه تجارت الکترونیکی، تصویب قوانین تجارت الکترونیکی، ایجاد زیرساخت حقوقی لازم در آن و تلاش در راستای بهبود سیستمهای امنیتی فناوری نوین از مهمترین سیاستهایی است که دولتها در حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط می‌توانند در پیش بگیرند. شاید شرکتهای بزرگ بتوانند برخی هزینه‌های عدم امنیت را برای ایجاد و توسعه کاربری فناوری اطلاعات در سیستمهای تجاری خود بپذیرند اما شرکتهای کوچک و متوسط معمولا از این توانمندی برخوردار نیستند.
پیشینه تحقیق:
2-10-1 پژوهش های داخلی
-در پژوهشی که توسط رضائیان و دیگران (1390) تحت عنوان بررسی تأثیر تجارت الکترونیکی بر بین المللی شدن بنگاههای ایران انجام گرفت. این تحقیق درصدد آن بودکه با تلفیقی از الگوهای موجود و مدل های رایج در دنیا به مدلی دست یابد که از آن طریق بتوان ارتباط بین تجارت الکترونیک و جهانی شدن را ارزیابی نمود. سپس بر اساس مدل ارائه شده ارتباط بین جهانی شدن و تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه این تحقیق نشان داد که بین تجارت الکترونیک و جهانی شدن صرفا در بعد مشتری ارتباط معنی داری وجود دارد و بین تجارت الکترونیک و جهانی شدن در بعد درونی و بعد زنجیره تأمین رابطه معنی داری مشاهده نشد.
– در پژوهشی که توسط حاجی ها و دیگران (1391) تحت عنوان بررسی عوامل رفتاری اثرگذار بر تصمیم پذیرش تجارت الکترونیکی توسط مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر تهران انجام گرفت، هدف از این تحقیق شناسایی عوامل رفتاری اثرگذار بر پذیرش تجارت الکترونیکی با بهره گرفتن از آزمون مدل پذیرش فناوری دیویس و نظریه رفتار برنامه ریزی شده آیزن ، توسط مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر تهران بود. در این تحقیق تمرکز اصلی بر تمایل رفتاری است و رفتار واقعی اندازه گیری نمی شود. به منظور آزمون مدل های مورد اشاره، داده هایی از 226 مدیر کسب و کار کوچک و متوسط جمع آوری شد و سپس مدلها با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل آزمون شدند. نتایج حاصل از آزمون مدل پذیرش فناوری دیویس نشان داد که کلیه روابط این مدل معنادار هستند. همچنین در آزمون مدل رفتار برنامه ریزی شده آیزن نیز کلیه روابط (به غیر از رابطه میان هنجار ذهنی و تمایل رفتاری برای پذیرش یا استفاده از تجارت الکترونیکی) معنادار تشخیص داده شدند.
– در پژوهشی که توسط شعبان الهی و دیگران (1389) تحت عنوان بررسی رابطه تجارت الکترونیکی و رفتار مشتری انجام گرفت. در این پژوهش به بررسی رابطه میان استفاده از تجارت الکترونیکی و متغیرهای مهمی چون رضایت، اعتماد و وفاداری مشتری پرداخته شده است. بدین منظور از دو جامعه آماری یکی در کشور ایران و دیگری در کشور لبنان، نمونه هایی از بین مشتریانی که خرید الکترونیکی داشته اند انتخاب شد. نتایج پژوهش حاکی است که اعتماد، وفاداری و رضایت در تعامل با هم بر افزایش خرید الکترونیکی تأثیرگذارند اما میزان و نحوه تأثیرگذاری و تعامل آن ها در کشورهای مختلف تفاوت دارد.
-حاج کریمی و عزیزی(1387) در پژوهشی تحت عنوان ” مدل عوامل موثر بر بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک” با رویکردی نوین و متفاوت به بررسی متغییرهای آمادگی سازمانی، پویایی بازار، مزایا و مخاطرات تجارت الکترونیکی و ظرفیت نوآوری بر بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک پرداختند که نتیجه این تحقیق نشان داد که: به ترتیب آمادگی سازمانی، مزایای تجارت الکترونیکی، پویایی بازار، نوآوری شرکت تاثیر مثبت بر بکارگیری تجارت الکترونیکی خواهند داشت وتاثیر مخاطرات تجارت الکترونیکی منفی می باشد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-10-2 پژوهش های خارجی
-وانگ و تسایی (2010) عوامل موثر بر بکارگیری تجارت الکترونیکی را منافع و هزینه ها، عوامل سازمان و عوامل محیط. و آمادگی سازمانی را شامل آمادگی سازمان و تنوع محصول و فشار رقبا و پویایی مشتری را به عنوان عامل مثبت در بکارگیری تجارت الکترونیکی می دانند.
-لینگ (2009) عوامل مؤثر بر بکارگیری EC را در شرکت های متوسط و کوچک بررسی نموده و این عوامل را در دو دسته کلی عوامل محیط خارجی شامل صنعت (فشارهای رقابتی، فشار از سوی شرکاء تجاری و گسترش حیاتی) ، ملی (میزان حمایت دولت ، زیرساختارهای ملی ، تفاوت های فرهنگی) و عوامل محیط داخلی شامل سازمان(اندازه سازمان، حمایت مدیریت عالی،آمادگی سازمانی، ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی)، نوآوری (مزیت نسبی درک شده، پیچیدگی، سازگاری، مشاهده پذیری، قابلیت آزمایش) وارتباطات (منابع اطلاعاتی، کانال های ارتباطی ، مقدار ارتباطات طبقه بندی نموده است.
– دانیل و گیمشاو (2008)عوامل فشار رقابتی، میل به گسترش بازار، احساس فشار مشتریان، تمایل به ارائه خدمات بیشتر به مشتریان، ارتباط مستقیم با مشتریان، بهره وری عملیاتی، کاهش هزینه، فشار تامین کنندگان از عوامل موثر بر تمایل بکارگیری تجارت الکترونیکی می دانند.
-مک کی وهمکاران (2004) بکارگیری تجارت الکترونیکی را در سازمان های خیریه بررسی نموده و شش عامل را در بکارگیری تجارت الکترونیکی در آن سازمان ها شناسایی کردند، این عوامل عبارت انداز :
١ .منافع درک شده (کارایی، تسهیم ا طلاعات ، بازاریابی ، افزایش کمک های اهدایی)
٢. آمادگی سازمانی
3. فشار از سوی ذینفعان درونی و بیرونی
4. مهارت های اجتماعی مورد نیاز برای جبران عدم تماس مستقیم با خیرین.
-در تحقیقی که توسط کیم (2006) در کشور کره انجام گرفت موانع تجارت الکترونیک را به چهار عامل اصلی عوامل سازمانی، عوامل بازار، عوامل محیطی و عوامل تکنولوژی تقسیم بندی نمودند .

 
 
-همچنین در تحقیقی توسط آلامرو و تراون در سال 2011 در اردن تحت عنوان” عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک در SMES ” انجام گرفت، عوامل موثر را در سه عامل محیط خارجی، عوامل سازمانی و عوامل تکنولوژ ی تقسیم بندی نموده اند.
-رشید و کریم (2001) عوامل موثر بر بکار گیری تجارت الکترونیکی را به عوامل سازمانی، عوامل فناوری، عوامل فردی و عوامل محیطی تقسیم بندی کرده اند. و بر اساس این تحقیق آمادگی سازمانی به عنوان عاملی که منشا سازمانی و پویایی رقابتی و فشار رقابتی به عنوان عاملهای دارای اثر مثبت بر تمایل شرکتها در به کارگیری EC دارد معرفی شده است.
فصل سوم:
روش‌شناسی تحقیق
3-1 مقدمه:
در این فصل سعی می‌شود روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش نمونه‌گیری، ابزار جمع‌آوری داده ها و نیز روش تجزیه و تحلیل فرضیات مورد توجه قرار گیرد. روش بکار رفته در این پژوهش، روش توصیفی از نوع همبستگی است که به تبیین رابطه بین متغیرهای تحقیق در میان جامعه آماری می‌پردازد. به طور کلی هر تحقیقی در ابتدا در پی طرح مشکل یا مسأله‌ای مطرح می‌شود. مشکل و مسأله‌ای که سؤالات زیادی را در ذهن محقق ایجاد می‌کند و موجب پیدایش فرضیاتی می‌شود. پژوهشگر با جمع‌آوری داده ها و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها به پاسخ سؤالات پژوهشی، تأیید و یا رد فرضیات مطرح شده می‌پردازد. لذا جمع‌آوری داده ها و چگونگی تجزیه و تحلیل آنها از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و به عنوان یک مقوله از فرآیند علمی است که نظریه‌ها در قالب آمار و ارقام علمی تجلی می‌یابند، ثمره آن به صورت کمی جلوه‌گر شده و مدل تحقیق قابل سنجش و محاسبه می‌شود.
در این فصل، به روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش اشاره می‌شود و سپس روش‌های جمع‌آوری داده ها ابزار مربوطه، جامعه ونمونه آماری و نیز روش‌های آزمون فرضیات و فرمول‌های آماری مربوطه مشخص می‌گردند.
3-2 نوع تحقیق:
تحقیق با موضوع جمع آوری منظم(سیستماتیک) اطلاعات سرو کار دارد. هدف از تحقیق این است که در مسیر یافتن حقیقت به افراد کمک نماید. با وجود این که هیچ گاه نمی توان به حقیقت نهایی رسید اما تحقیق کمک خواهد کرد که موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام شناسایی و شاید از این طریق به راه حل هایی برای افزایش بهره وری نیروی کار دست یافت. از نظر روش شناسی پژوهش ، روش تحقیق به کار برده شده در این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد.
3-3 جامعه آماری و حجم نمونه
جامعه آماری در این پژوهش تمامی مدیران، کارکنان و سرپرستان واحدهای مختلف درسطوح مختلف سازمانی در اداره امور مالیاتی استان ایلام می باشد. حجم کل جامعه آماری برابر است با 230 نفر ( 230= N ).
روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری تصادفی ساده خواهد بود که در آن پرسشنامه هایی به صورت تصادفی میان کارکنان توزیع خواهد شد. تعیین حجم نمونه که معرف جامعه واقعی باشد، همواره یکی از دغدغه های پژوهشگران بوده است. در این پژوهش جهت انتخاب تعداد نمونه معرف از جدول کرجسی و مورگان استفاده خواهد شد. با توجه به تعداد 230 کارمند (جامعه آماری)، تعداد 146 نفر اختیار شده است.
3-4 روش گردآوری داده ها:
در این تحقیق برای گردآوری داده‌ها از روش میدانی استفاده شده است. در تدوین چهارچوب نظری طرح تحقیق از روش بررسی کتابخانه‌ای به صورت استفاده از متون و کتابها استفاده شده است، سپس بررسی میدانی از طریق پرسشنامه انجام گرفته است.
3-5 ابزار گردآوری داده ها:

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید