«وَ عَلی اللهِ فَلْیَتوکّل الْمُومِنُون(122آل عمران) و بر خدای است پشتی مومنان و باوست سپردن کار ایشان.»(همان : 215 ،ج2)«یعنی توکّل عبارتی است از معاملت خود با خداوند و درستی باطن اعتماد... متن کامل

«وَ عَلی اللهِ فَلْیَتوکّل الْمُومِنُون(122آل عمران) و بر خدای است پشتی مومنان و باوست سپردن کار ایشان.»(همان : 215 ،ج2)«یعنی توکّل عبارتی است از معاملت خود با خداوند و درستی باطن اعتماد... متن کامل

ابویعقوی نهر«و گفت ارزق متوکّلان بر خداوند است می رسد به علم خدای بر ایشان می رود بی شغلی و رنجی و غیر ایشان همه روز در طلب آن مشغول و رنج کش. و گفت متوکّل بحقیقت آنست که رنج و مؤنت خود... متن کامل

ابویعقوی نهر«و گفت ارزق متوکّلان بر خداوند است می رسد به علم خدای بر ایشان می رود بی شغلی و رنجی و غیر ایشان همه روز در طلب آن مشغول و رنج کش. و گفت متوکّل بحقیقت آنست که رنج و مؤنت خود... متن کامل

ح- در تعریف توکّل ، این نویسندگان ؛خواسته اند تا به،برخی از مسایل دینی مانند گردن نهادن برحکم خدا ،پذیرفتن قضا ، معامله با خدا ودرستی باطن،امید به خدا داشتن ونا امید بودن از خلق و این... متن کامل

ح- در تعریف توکّل ، این نویسندگان ؛خواسته اند تا به،برخی از مسایل دینی مانند گردن نهادن برحکم خدا ،پذیرفتن قضا ، معامله با خدا ودرستی باطن،امید به خدا داشتن ونا امید بودن از خلق و این... متن کامل

فصل اوّل کتاب در معنى و مأخذ اعتقاد و تمسّک به عقیده ی صحیح و فصل دوم در توحید و فصل آخر از مطالب کتاب که فصل نهم از باب دهم باشد در اتّصال و تقسیم آن باتّصال وجودى و شهودى و فصل ماقبلش... متن کامل

فصل اوّل کتاب در معنى و مأخذ اعتقاد و تمسّک به عقیده ی صحیح و فصل دوم در توحید و فصل آخر از مطالب کتاب که فصل نهم از باب دهم باشد در اتّصال و تقسیم آن باتّصال وجودى و شهودى و فصل ماقبلش... متن کامل

فصل چهارم- بررسی (توکّل و رضا) در متون نثر عرفانی قرن چهارتا هشت هجری4-1 مقدمهاین فصل مانند فصل دوم به دو بخش تقسیم شده است.در بخش«توکّل» به بررسی تعریف لغوی و اصطلاحی ،انواع،مراتب... متن کامل

فصل چهارم- بررسی (توکّل و رضا) در متون نثر عرفانی قرن چهارتا هشت هجری4-1 مقدمهاین فصل مانند فصل دوم به دو بخش تقسیم شده است.در بخش«توکّل» به بررسی تعریف لغوی و اصطلاحی ،انواع،مراتب... متن کامل

نسفی خودرا به کنج عزت و خمول نمی کشاند. بر خلاف برخی محققین که نسفی را مخالف سیاست و فردی زاویه نشین دانسته اند، نسفی آنگه که معنای سلوک را بیان می کند، معتقد است پادشاه هم می تواند... متن کامل

نسفی خودرا به کنج عزت و خمول نمی کشاند. بر خلاف برخی محققین که نسفی را مخالف سیاست و فردی زاویه نشین دانسته اند، نسفی آنگه که معنای سلوک را بیان می کند، معتقد است پادشاه هم می تواند... متن کامل

3 -6 -6 آثار نجم الدّین رازیآثار نجم الدّین رازی معرف طریقه ی نجم الدّین کبری است و در واقع او توجّه خاصی به تألیف کتب پارسی برای پارسی گویان داشته است ودر باب اوّل مرصاد العباد به این... متن کامل

3 -6 -6 آثار نجم الدّین رازیآثار نجم الدّین رازی معرف طریقه ی نجم الدّین کبری است و در واقع او توجّه خاصی به تألیف کتب پارسی برای پارسی گویان داشته است ودر باب اوّل مرصاد العباد به این... متن کامل

3- 7- 4 کتاب تذکره الاولیااین کتاب مشتمل است بر مقدمه و (72) باب که هر یک به زندگی، حالات، اندیشه ها و سخنان یکی از عارفان و مشایخ تصوف می پردازد، و ذکر مکارم اخلاق، مواعظ و سخنان حکمت... متن کامل

3- 7- 4 کتاب تذکره الاولیااین کتاب مشتمل است بر مقدمه و (72) باب که هر یک به زندگی، حالات، اندیشه ها و سخنان یکی از عارفان و مشایخ تصوف می پردازد، و ذکر مکارم اخلاق، مواعظ و سخنان حکمت... متن کامل

تاریخ وفات این مرد بزرگ (همچون ولادتش)معلوم نیست،نظرات زیادی درباره ی تاریخ وفات او بیان کرده اند: هرمان اته عقیده دارد که هجویری از معاصران قشیری است و در این که قشیری به... متن کامل

تاریخ وفات این مرد بزرگ (همچون ولادتش)معلوم نیست،نظرات زیادی درباره ی تاریخ وفات او بیان کرده اند: هرمان اته عقیده دارد که هجویری از معاصران قشیری است و در این که قشیری به... متن کامل

به علاوه آنچه خواجه در مقدمه منازل السائرین فرموده است، در آخر باید کلمه یی از رساله ی «نهج الخاص» ابومنصور معمربن احمد بن زیاد اصفهانی (متوفی 418) گفت که از رساله هاا ست در چهل باب (باب... متن کامل

به علاوه آنچه خواجه در مقدمه منازل السائرین فرموده است، در آخر باید کلمه یی از رساله ی «نهج الخاص» ابومنصور معمربن احمد بن زیاد اصفهانی (متوفی 418) گفت که از رساله هاا ست در چهل باب (باب... متن کامل