پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق درباره : اصل لزوم قراردادها

و فسخ بلااثر می‌گردد لذا حکم به لزوم عقد داده می‌شود.رحجان این دلیل نسبت به دلایل اجتهادی آن است که اکثر دلایل اجتهادی مختص عقود تملیکی است، در حالی که استصحاب اختصاص به عقود تملیکی... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق درباره : اصل لزوم قراردادها

لزوم قرارداد با استناد به این آیه امکان‌پذیر نیست.ایراد سوم نیز آن است که منحصر شدن سبب حلیت به تجارت همراه با تراضی، موجب «تخصیص اکثر» است؛ چرا که اسبابی مانند اباحه، ارث، هدیه،... متن کامل

By 92, ago