فایل های دانشگاهی

فایل های دانشگاهی

تاثير نانو ذره منیزیم بر رشد، بقاء و ترکیب لاشه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان- قسمت 11

فرم تعهد اساتید در قبال نتایج حاصل از پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد یا رساله دكتریاینجانبان اساتید راهنما

فایل های دانشگاهی

ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان تصمیم , در معماری ERP مورد کاوی در شرکتهای خودرو ساز- قسمت ۴

بنابراین ضعف‌های موجود به قرار زیر است:– عدم وجود فرایند گرایی و سلب و ساختار

فایل های دانشگاهی

بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر مسئولیت پذیری دانش آموزان مقطع متوسطه اول از دیدگاه معلمان مطالعه موردی شهر گیلانغرب- قسمت ۱۱

–     –     ۶     ۲۳     ۶۸    

فایل های دانشگاهی

رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی شهـرستان اندیمشک۹۲- قسمت ۴

ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه ۲۷ سوالی کیفیت زندگی کاری معلمان ورزش مدل ریچارد والتون

فایل های دانشگاهی

پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه۹۳- قسمت ۲

۲-۶- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه نتمیر ۲۰۲-۷- متغیر های تاثیر گذار بر رفتار