روانشناسی استرس

اولین بررسی های کلی در مورد استرس در بخش علم پزشکی انجام شده. در اثری از کلودبرنارد[۳] واسه سال ۱۸۶۰ اینجور اعلام شده که برخلاف تغییراتی که در محیط خارجی […]