“از مسئولین بخشهای مختلف که اشراف بر کارشون دارن، توانایی فنی رو دارن اما ممکنه به کل سیستم جامعیتی نداشته باشن از طریق آموزش این توانمندسازی رو ایجاد کنیم تا بتونیم مدیران خوبی... متن کامل

“از مسئولین بخشهای مختلف که اشراف بر کارشون دارن، توانایی فنی رو دارن اما ممکنه به کل سیستم جامعیتی نداشته باشن از طریق آموزش این توانمندسازی رو ایجاد کنیم تا بتونیم مدیران خوبی... متن کامل

“بحث دیگه نخبه است یعنی کسی که به اعتلای سازمان کمک میکنه. ما دو جور نیرو داریم، نیروهای خطی که در سلسله مراتب خطی به پیش میروند و به کارشناس ختم میشوند و نیروهای با تخصص بالا که بار... متن کامل

“بحث دیگه نخبه است یعنی کسی که به اعتلای سازمان کمک میکنه. ما دو جور نیرو داریم، نیروهای خطی که در سلسله مراتب خطی به پیش میروند و به کارشناس ختم میشوند و نیروهای با تخصص بالا که بار... متن کامل

4-2-2-1: مقوله مربوط به دانشمقوله مربوط به دانش در شایستگیهای مطلوب رهبری به بینش، حکمت و دانشمدار بودن، افراد با استعداد و نخبه و توجه به سیستمهای مدیریتی از قبیل سیستم مدیریت یکپارچه... متن کامل

4-2-2-1: مقوله مربوط به دانشمقوله مربوط به دانش در شایستگیهای مطلوب رهبری به بینش، حکمت و دانشمدار بودن، افراد با استعداد و نخبه و توجه به سیستمهای مدیریتی از قبیل سیستم مدیریت یکپارچه... متن کامل

“فرد واقعاً اعتماد بنفس لازم رو برای انجام کار داشته باشه یعنی اینکه وقتی گفتین بشم رئیس امور مالی دیگه نترسه و بخودش اجازه بده که کارش رو انجام بده. تعهد یعنی اینکه شما متعهد شدید... متن کامل

“فرد واقعاً اعتماد بنفس لازم رو برای انجام کار داشته باشه یعنی اینکه وقتی گفتین بشم رئیس امور مالی دیگه نترسه و بخودش اجازه بده که کارش رو انجام بده. تعهد یعنی اینکه شما متعهد شدید... متن کامل

4-2-1-3: مقوله مربوط به قابلیتهامقوله مربوط به قابلیتها به مجموعه رفتارها یا فعالیتهای مرتبط اشاره میکند که پیش نیازهای رفتاری، فنی، انگیزشی لازم برای عملکرد موفقیتآمیز در یک نقش یا... متن کامل

4-2-1-3: مقوله مربوط به قابلیتهامقوله مربوط به قابلیتها به مجموعه رفتارها یا فعالیتهای مرتبط اشاره میکند که پیش نیازهای رفتاری، فنی، انگیزشی لازم برای عملکرد موفقیتآمیز در یک نقش یا... متن کامل

“توی این شرکت کسی که به عنوان مدیر یا رهبر انتخاب میشه باید سه تا شایستگی خیلی مهم رو داشته باشه 1) رهبر باید تمام استانداردهای روز در ارتباط با رهبری و مدیریت رو بدونه و اونها رو... متن کامل

“توی این شرکت کسی که به عنوان مدیر یا رهبر انتخاب میشه باید سه تا شایستگی خیلی مهم رو داشته باشه 1) رهبر باید تمام استانداردهای روز در ارتباط با رهبری و مدیریت رو بدونه و اونها رو... متن کامل

«شبکهسازی» شایستگی موجود دیگر مدیران شرکت پالایش گاز پارسیان است:” وجود شبکههای اجتماعی در شرکت مثلاً یه زمانی مدیر میاد میگه که آقای بهرامیکیا بیاید امروز بریم پینگ پنگ بازی... متن کامل

«شبکهسازی» شایستگی موجود دیگر مدیران شرکت پالایش گاز پارسیان است:” وجود شبکههای اجتماعی در شرکت مثلاً یه زمانی مدیر میاد میگه که آقای بهرامیکیا بیاید امروز بریم پینگ پنگ بازی... متن کامل

4-2-1-2: مقوله مربوط به مهارتها مقوله مربوط به مهارت به توانایی (ذاتی و اکتسابی) که فرد را برای انجام ماهرانهی وظیفه خود قادر میسازد اطلاق میگردد که این مهارتها و تواناییها در عملکرد و... متن کامل

4-2-1-2: مقوله مربوط به مهارتها مقوله مربوط به مهارت به توانایی (ذاتی و اکتسابی) که فرد را برای انجام ماهرانهی وظیفه خود قادر میسازد اطلاق میگردد که این مهارتها و تواناییها در عملکرد و... متن کامل

نخستین دسته مفهومی مقوله مربوط به دانش که در جدول 1-4 مشاهده میشود، «دانش لازم و تجربه کافی» است. بطوری که از میان 14 نفر مصاحبهشونده، 9 از آنها با 17 کد به این موضوع اشاره کردهاند که به... متن کامل

نخستین دسته مفهومی مقوله مربوط به دانش که در جدول 1-4 مشاهده میشود، «دانش لازم و تجربه کافی» است. بطوری که از میان 14 نفر مصاحبهشونده، 9 از آنها با 17 کد به این موضوع اشاره کردهاند که به... متن کامل

در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه از روش نظریه مبنایی استفاده شده است. بنابراین ابتدا متن هر مصاحبه بررسی شده و با توجه به جملات و نکات کلیدی در مصاحبه برچسبهای... متن کامل

در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه از روش نظریه مبنایی استفاده شده است. بنابراین ابتدا متن هر مصاحبه بررسی شده و با توجه به جملات و نکات کلیدی در مصاحبه برچسبهای... متن کامل