آشنایی با مدیریت زنجیره تامین و طراحی راه حل لجستیک واسه اون

 مدیریت زنجیره تامین چیه

عناصر زنجیره تامین

یک زنجیره تامینِ آسون از عناصر مختلفی تشکیل شده که از راهِ حرکتِ اجناس در امتداد زنجیره، با همدیگه در رابطه می شن. مشتری، نقطه شروع و پایان هر زنجیره تامینه.

 • مشتری: زنجیره رویدادها با مشتری شروع می شه. اول مشتری تصمیم میگیره تا محصولی رو که یک شرکت واسه فروش عرضه کرده، بخره. مشتری با واحد فروش شرکت تماس میگیره و واحد فروش هم سفارش خریدِ مقدار مشخصی رو که باید در تاریخ خاصی تحویل داده شه، وارد می کنه. اگه محصول هنوز تولید نشده باشه، در سفارش خرید، شرایطی هم تعیین می شه که باید به وسیله مرکز تولیدی برآورده شه.
 • برنامه ریزی: شرایط تعیین شده در سفارش خرید مشتری با بقیه سفارشات ترکیب می شه. بخش برنامه ریزی طرحی تولیدی رو ایجاد می کنه تا اجناس مورد نظر واسه تأمین سفارش مشتری تولید شه. واسه تولید اجناس، شرکت اول باید مواد راحت ی لازم رو بخره.
 • خرید: بخش خرید، فهرستی رو دریافت می کنه که شامل مواد راحت و خدمات مورد نیاز واسه بخش تولیدیه. بخش تولید با استفاده از این مواد راحت و خدمات، سفارشات مشتریان رو تولید می کنه. بعد بخش خرید، سفارشات خرید رو به تأمین کنندگانِ منتخب ارسال می کنه تا مواد راحت ی لازم واسه سایت تولیدی رو در تاریخ تعیین شده تحویل بدن.
 • موجودی: مواد راحت از تأمین کنندگان دریافت می شه، از نظر کیفیت و درستی بررسی می شه و به انبار انتقال پیدا میکنه. بعد تأمین کننده واسه اقلامی که تحویل داده، فاکتوری رو به شرکت ارسال می کنه. مواد راحت تا زمانی که به وسیله بخش تولید مورد استفاده قرار بگیره، در انبار ذخیره می شه.
 • تولید: طبق طرحی تولیدی، مواد راحت از انبار به محوطه ی تولید انتقال داده می شه. اجناس پایانیِ سفارش داده شده به وسیله مشتری، با استفاده از مواد راحت ی خریداری شده از تأمین کنندگان تولید می شه. انواع تولید شده پس از تولید پایانی و آزمایش، دوباره در انبار ذخیره می شه و بعد به مشتری تحویل داده می شه.
 • حمل و نقل: وقتی محصول پایانی به انبار می رسه، بخش حمل و نقل کارآمدترین روش ارسال اجناس رو به صورتی تعیین می کنه که اجناس، در تاریخ تعیین شده به وسیله مشتری یا قبل از اون، به مشتری تحویل داده شه. وقتی کالا به وسیله مشتری دریافت می شه، شرکت فاکتوری رو واسه اجناس تحویل داده شده، ارسال می کنه.

سطوح فعالیت در مدیریت زنجیره تامین

شرکتا واسه اطمینان یافتن از این مسئله که زنجیره تامین به بیشترین حد کارایی ممکن رسیده و به بالاترین سطح رضایت مشتری با کمترین هزینه دست یافته ان، از فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین و تکنولوژیای مربوطه استفاده می کنن. مدیریت زنجیره تامین از ۳ سطح فعالیتِ هدفمند، تاکتیکی و عملیاتی تشکیل شده و بخشای مختلف شرکت، بر این سطوح فعالیت تمرکز می کنن:

 • هدفمند: در این سطح، مدیریت شرکت تصمیمایی هدفمند در سطوح بالا و در مورد شکل سازمان انجام می کنه که به مواردی مثل اندازه و محل سایتای تولید، مشارکت با تأمین کنندگان، اجناس مورد نظر واسه تولید و بازارهای فروش مرتبطه.
 • تاکتیکی: تصمیمای تاکتیکی بر کارایی تمرکز دارن که با بررسیای هزینه-فایده در رابطه هستن و مسائلی رو دربرمی گیرند مثل: استفاده از بهترین روشای صنعتی، پیشرفت ی راه حل خرید با تأمین کنندگان مورد علاقه، کار کردن با شرکتای تدارکاتی واسه پیشرفت ی روشای حمل و نقل مقرون به صرفه و پیشرفت ی راه حلای انبارداری واسه کاهش هزینه ذخیره سازی موجودی کالا.
 • عملیاتی: تصمیما در این سطح، هر روز در کسب و کارایی انجام می شه که بر چگونگی حرکت اجناس در امتداد زنجیره تأمین اثر می ذارن. تصمیمای عملیاتی، ایجاد تغییر در برنامه تولید، توافقنامهای خرید با تأمین کنندگان، گرفتن سفارش از مشتریان و جابه جایی اجناس در انبار رو شامل می شه.


تکنولوژی مدیریت زنجیره تامین

اگه شرکتی توقع داره که از امتیازات مراحلِ مدیریت زنجیره تامینِ خود بهره مند شه، باید روی تکنولوژی سرمایه گذاری کنه. ستون اصلی خیلی از شرکتای بزرگ، نرم افزارهای خیلی گرون ی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)، مثل SAP و اوراکل بوده.

استفاده از نرم افزار در شرکتا، کل زنجیره تامین شرکت (از خرید مواد راحت تا خدمات گارانتیِ انواع فروخته شده) رو شامل میشه. پیچیدگی این نرم افزارها به صرف هزینه زیادی نیاز داره که فقط شامل هزینه پولی نیس و به زمان و منابع لازم واسه اجرای موفق یک نرم افزار در سطح سازمان هم نیاز داره. خرید نرم افزار مناسب به وسیله مدیریت ارشد و آموزش کافی پرسنل، اهمیت زیادی در موفقیت اجرای نرم افزار داره. حالا نرم افزارای ERP زیادی واسه انتخاب هست و باید گزینه ای رو انتخاب کرد که با نیازای کلی زنجیره تأمین شرکت، تناسب داره.

از زمان اجرا گسترده ی فناوریای اینترنتی، تموم کسب و کارا می تونن از امتیازات نرم افزارهای طبق وب و ارتباطات اینترنتی بهره مند شن. ارتباطات لحظه ایِ بین فروشندگان و مشتریان، به روزرسانیای به موقعِ اطلاعات رو ممکن کرده که اهمیت زیادی در مدیریت زنجیره تامین داره.ایجاد راه حل لجستیک واسه مدیریت زنجیره تامین

معنی راه حل لجستیک در مدیریت زنجیره تامین

وقتی شرکت، راه حل لجستیکی رو ایجاد می کنه، سطح خدماتی رو تعیین می کنه که در اون سطح، سازمان لجستیکی شرکت بیشترین سودآوری و کاهش هزینه رو داره. از اونجا که زنجیره های تأمین، پیوسته در حال تغییر و تغییر هستن، ممکنه که شرکت چند راه حل لجستیک رو واسه خطوط محصول خاص، کشورهای خاص یا مشتریان خاص پیشرفت بده.

دلیل اجرای راه حل لجستیک در مدیریت زنجیره تامین

زنجیره تامین، پیوسته در حال تغییره و این تغییر می تونه بر هر سازمان لجستیکی تأثیر بزاره. شرکتا واسه اینکه بتونن خود رو با نرمیِ زنجیره تأمین موافق کنن باید یک راه حلِ لجستیکِ رسمی رو در سازمان پیاده کنن. از این راه شرکت می تونه اثر تغییرات نزدیک الوقوع رو شناسایی کنه و واسه اطمینان از کاهش نیافتن سطح خدمات، تغییراتی سازمانی یا عملکردی رو بسازه.

عوامل درگیر در پیشرفت ی راه حل لجستیک

هر شرکت می تونه پیشرفت ی راه حل لجستیک رو با توجه به ۴ سطح متفاوت سازمان لجستیک خود، شروع کنه:

 • هدفمند: راه حل لجستیک باید با بررسیِ اهداف شرکت و تصمیمای زنجیره تامینِ هدفمند، به این مسئله بده که سازمان لجستیک چیجوری به رسیدن به اون اهداف سطح بالا کمک می کنه.
 • ساختاری: راه حل لجستیک باید به بررسی مسائل ساختاریِ سازمان لجستیک بده، مثل تعداد مناسب انبارها و مراکز پخش یا اینکه چه کالاهایی باید در کارخانه تولیدی خاصی، تولید شه.
 • عملکردی: راه حل باید به بررسی این مسئله بده که چیجوری باید هر کارکرد جدا از هم در سازمان لجستیک، به بالاترین سطح عملکردی برسه.
 • اجرایی: مسئله مهم در پیشرفت ی هر راه حلِ لجستیکِ موفق، چگونگی اجرای اون راه حل در سراسر سازمانه. برنامه لازم واسه اجرای راه حل، شاملِ پیشرفت یا پیکربندی سیستم اطلاعات، معرفی سیاستای جدید و روش ها و پیشرفت ی برنامه مدیریت تغییره.


مؤلفهای مهم در پیشرفت ی راه حل لجستیک

در زمان بررسی ۴ سطح سازمان لجستیک، باید تموم مؤلفهای عملیات مورد بررسی بگیره تا مشخص شه که صرفه جویی در هزینه های پنهون قابل دستیابیه یا نه. بخشای ترکیبی متفاوتی واسه هر شرکت هست، ولی این فهرست دست کم باید شامل موارد زیر باشه:

 • حمل و نقل: راه حلای فعلی حمل و نقل، به بالا رفتن سطح خدمات کمک می کنه؟
 • برون سپاری: از چه نوع برون سپاری در پیرو لجستیک استفاده شده؟ مشارکت با شرکتِ لجستیکِ ثالثی موجب بهبود سطح خدمات می شه؟
 • سیستمای لجستیک: سیستمای لجستیک فعلی، سطحی از داده ها رو فراهم می کنن که واسه اجرای موفق راه حل لجستیک لازمه، یا سیستمای جدیدی مورد نیازه؟
 • رقبا: بررسی کنین که رقبای شما چه خدماتی عرضه می کنن. تغییر خدمات مشتریان، موجب بهبود سطح خدمات می شه؟
 • اطلاعات: اطلاعاتی که در سازمان لجستیک مورد استفاده قرار میگیره، اطلاعاتی لحظه ای و درسته؟ اگه اطلاعات نادرست باشه، تصمیمایی که طبق اونا گرفته می شه هم نادرست هستش.
 • مرور راه حل: اهداف سازمان لجستیک، هم جهت با اهداف و راه حلای شرکته.

واسه شرکتایی که سعی می کنن تا سطح خدمات رو با وجود تغییرات ایجاد شده در زنجیره تأمین، در بالاترین حد نگاه دارن، وجود راه حل لجستیکی که به طور موفق اجرا شده باشه، اهمیت زیادی داره.

هدف از هر راه حل لجستیک یا زنجیره تامین، اطمینان یافتن از این مسئله که شرکت به مشتریان خود، در زمانِ نیاز، چیزی که رو که می خوان، ارائه می ده و با کمه کم هزینه ممکن به این اهداف دست پیدا میکنه. با دنبال کردن این دستورالعملا می تونین اطمینان پیدا کنین که لجستیک شما طبق نیازای مشتریان، اهداف مربوط به میزان موجودی و اهداف کاهش هزینه های شرکته.

شما باید به طور منظم، راه حل لجستیک شرکت خود رو بازنگری کنین، چون زنجیره های تامین و اولویتای زنجیره تامین متغیره. مثلا اگه تأمین کنندگان شما بیشتر در اروپا بودن و حالا (به دلیل تغییر در زنجیره تامین) تأمین کنندگان شما بیشتر در آسیا قرار دارن، باید راه حل لجستیک فعلی خود رو مورد بررسی بذارین. شاید ارائه دهندگان خدماتِ حمل و نقل و باربری که در گذشته با اونا کار می کردین، حالا شرکای هدفمند مناسبی واسه زنجیره تامینِ جدیدِ شما نباشن. شما باید هدف خود از سطح خدمات رو مشخص کنین و چشم انداز لجستیک فعلی تون رو ترسیم کنین. به اهدافی که واسه سطح خدمات تعیین کرده بودین، دست پیدا کرده این؟ اگه اینجور نیس، زمان اون رسیده که نگاه دقیق تری به راه حل لجستیک خود بندازین.

برگرفته از: thebalance.com thebalance.com


]]>

 

Related articles

لینک های برگزیده :

  کسی نیست که امروزه اهمیت وبسایت خوب را دستکم بگیرد. اما داشتن یک سایت خوب چگونه ممکن است؟ طراحی یک وبسایت خوب چیست و چگونه این امر محقق میشود. تلاش شما باید این باشد که با فناوری های جدید سایتی با ویژگی های مطلوب برای موتور های جستجو و کاربران طراحی کنید . در […]

Learn More

برای خرید شیشه آلات آزمایشگاهی مورد نیاز به چه نکاتی باید دقت کرد؟

شیشه آلات آزمایشگاهی   برای خرید شیشه آلات آزمایشگاهی مورد نیاز به چه نکاتی باید دقت کرد؟ به مواردی از آنها در مطلب زیر اشاره می کنیم :  مقاومت شیمیایی و حرارتی و شفافیت خوب، باعث شده که تقریبا تمام ظروف آزمایشگاهی مدرن از شیشه بروسیلیکات (پیرکس) استفاده شود. شیشه بروسیلیکات با ترکیب کردن و […]

Learn More

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *