دانلود پایان نامه

2-9 بررسی چند مدل کسب و کار الکترونیکی
1ـ مدلهای اولیه
اسلاکتر در سال 1995 با بهره گیری از روشهای سنتی کسب و کار 5 مدل درآمدی برای سازمانها در فضای الکترونیکی پیشنهاد کرد. این پنج مدل شامل موارد: دریافت حق عضویت، راه اندازی فروشگاه، تبلیغات، خدمات کامپیوتری و فعالیت‏های تجاری متفرقه میباشد.
فدوا در سال 1996 دو نوع مدل درآمد دیگر به مدلهای اسلاکتر افزود. این دو مدل شامل: پشتیبانی(sponsorship) و timed usage بود. ولی روشهای فوق تمام حوزه کسب و کار تحت وب را پوشش نمیدهند. تیمر در سال 1998 روشی ارائه کرد که بوسیله آن 11 مدل مختلف از درآمدزایی تحت وب را با تأکید بر دو پارامتر میزان خلاقیت و عملکرد یکپارچه عرضه نمود که توصیف بهتری از کسب و کار در فضای الکترونیکی ارائه میداد.
1. E-Shop: رأی پیاده سازی بازاریابی بر روی وب بکار رفته و به فروشگاه یا کمپانی این امکان را میدهد تا بتواند عملیات سفارش و پرداخت خود را برروی وب انجام دهد.
2. E-Procurement: مزایده و مناقصه الکترونیکی کالا و خدمات را پشتیبانی میکند.
3. E-Mall: برای پیاده سازی مکانیزم حراج بصورت الکترونیکی بکار میرود.
4. E-Auction: شامل مجموعهای از فروشگاههای الکترونیکی بوده که معمولاً ارائه دهنده خدمات میباشند.
5. Virtual communities: این مدل اجتماعات مجازی که محیط آن بوسیله اپراتور اجتماع مجازی آماده شده را گرد هم میآورد. درآمدزایی در این روش توسط تبلیغات عضویت صورت میگیرد. همچنین میتواند به عنوان یک قابلیت درعملیات بازاریابی برای دادن بازخورد به مشتری یا وفاداری مشتری مورد استفاده قرار گیرد.
6. Collaboration Platform: کمپانیهای این گروه مجموعهای از ابزارها و محیطهای اطلاعاتی را برای همکاری بین شرکتها مهیا می‏کنند.
7. Third PartyMarketplace: مدلی که برای هنگامیکه کمپانی میخواهد بازار وب را به جزء سوم واگذار کند، مناسب است. بازار جز سوم، رابط کاربری را به منظور نمایش کاتالوگ محصولات فروشنده ارائه میدهد.
8. Value Chain Integrator: کمپانی را در موقعیتی به منظور تمرکز بر روی مراحل چندگانه یکپارچه سازی زنجیره ارزش با بهرهگیری از جریان اطلاعاتی بین این مراحل با اضافه کردن ارزش افزوده قرار میدهد.
9. Value Chain Service Provider: کمپانی‏ها را در موقعیت خاصی به کمک عملیات خاص زنجیره ارزش نظیر حمل و نقل یا پرداخت الکترونیکی میباشد، قرار میدهد.
10. Information brokerage: شامل تمامی سرویسهای اطلاعاتی که به منظور اضافه کردن ارزش به حجم عظیم داده‏های قابل دسترسی در شبکه‏های بدون محدودیت یا عملیات یکپارچه سازی کسب و کار بکار میروند، میباشد.
11. Trust and other Third-Party Services: ارائه خدمات اعتماد سازی نظیر تصدیق هویت و اسناد الکترونیکی و دیگر خدمات اعتماد سازی جز سوم.
Osterwalder Framework. 2
در این Framework سه پارامتر اساسی هر مدل کسب و کار عبارتند از: مدیریت زیر ساختها، نوآوری در محصولات و ارتباط پیوسته با مشتری که ترکیب عوامل فوق موجب سودآوری و کسب درآمد سازمان میشود.
Rayport Framework. 3 و Jaworski
این Framework یکی از بهترین و در عین حال پیچیده ترین تقسیم بندیها را ارائه میکند و تمامی عوامل و پارامترها را به دقت تحلیل و راهکار عملی برای هر کدام ارائه میکند. در این روش 4 پارامتر دخیل در تشکیل مدل کسب و کار عبارتند از :زنجیره ارزش، پیشنهاد، سیستم منابع و روش کسب درآمد.
در این روش ابتدا نیازهای برآورده نشده مشتری و فرایند خرید مشتری بررسی و شناسایی شده و در هرکدام از مراحل فرآیند خرید و هر یک از نیازهای برآورده نشده، خدماتی که شرکت ارائه میدهد معرفی شده و در قسمت بعد منابع لازم برای ارائه این خدمات مشخص گردیده و در نهایت روش کسب درآمد شرکت از ارائه خدمات انتخاب میگردد. بر همین اساس 7 مدل را به عنوان مدلهای کسب و کار در فضای online به شرح زیر مطرح گردید: (امیررضا مهربان و همکاران، 1386)
Model Metamarket Switchboard, and Traditional Reverse Auction Models, Freshest-Information Model, Highest-Quality Model, Widest- Assortment Model, Lowest-Price Model, Most-Personalized Model.
2-10 یکپارچه سازی مدل کسب و کار
در قسمت گذشته مدلهای مختلف پیشنهادی frameworkمبتنی بر خواستههای مشتری را بیان کردیم. در ادامه ابتدا باید حوزه کسب و کار و فعالیت و بخش بندی مشتریان را مشخص نمود و سپس با ترکیب حوزه‏های فعالیت و مدلهای کسب و کار چارچوب یکپارچه کسب و کار شرکت در تمامی حوزه‏ها را تهیه نمود.
1. انواع مشتریان و حوزه‏های فعالیت

دسته‌ها: داغ ترین ها