پایان نامه نهایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی
گرایش بازاریابی
عنوان:
شناسایی موانع صادرات سنگ های ساختمانی در شهرستان های
محلات و نیمور
استاد راهنما
دکتر حسن زارعی متین
استاد مشاور
دکتر محمد تاب
نگارش
فرح شاپوری
تابستان ۹۲

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی
گرایش بازاریابی
عنوان :
شناسایی موانع صادرات سنگ های ساختمانی در شهرستان های
محلات و نیمور
نگارش
فرح شاپوری
تابستان ۹۲
استاد راهنما :دکتر حسن زارعی متین
استاد مشاور: دکتر محمد تاب
استاد داور : دکتر مهدی نورسینا
تقدیم به:
روح پاک پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه نمایم .
و به مادرم، دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر.
و به : همسرم، که در سایه همیاری و همدلی او به این منظور نائل شدم.
تقدیم به دلبندم
مازیار
امید بخش جانم که آسایش او آرامش من است.
سپاسگزاری
سپاس خداوندگار حکیم را که با لطف بی‌کران خود، آدمی را زیور عقل آراست.
در آغاز وظیفه‌ خود می‌دانم از زحمات بی‌دریغ استاد راهنمای خود، جناب آقای دکتر حسن زارعی متین ، صمیمانه تشکر
و قدردانی کنم که قطعاً بدون
راهنمایی‌های ارزنده‌ ایشان، این مجموعه به انجام نمی‌رسید.
از جناب آقای دکتر محمد تاب که زحمت مطالعه و مشاوره‌ این رساله
را تقبل فرمودند و
در آماده سازی این رساله، به نحو احسن اینجانب را مورد راهنمایی قرار دادند، کمال امتنان را دارم.
فهرست مطالب
چکیده…………………………………………………………………………………………… ………………………………۱
فصل اول کلیات تحقیق ……………………………………………………………………. ……………………………..۳
مقدمه…………………………………………………………………………………. …………………………………………۳
۱-۱: شرح و بیان مسئله پژوهشی …………………………………………. ……………………………………………..۴
۲-۱:اهمیت و ارزش پژوهش……………………………………………. ……………………………………………….۶
۳-۱: اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۳-۱:هدف اصلی …………………………………………………………………………………………………….۷
۲-۳-۱:اهداف فرعی……… ……………………………………………………………………………………………۷
۴-۱: سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………… ………………۸
۱-۴-۱: سوال اصلی. ……………………………………………………………………………………………………۸
۲-۴-۱: سوالات فرعی ……………………………………………………………. ………………………………۸
۵-۱ : تعریف واژه های عملیاتی ۸
فصل دوم : ادبیات پژوهش ۱۲
مقدمه ۱۲
۱-۲ : نقش سازمان های دست اندر کار در توسعه بازرگانی خارجی ۱۲
۲-۲ : بخش اول :صادرات ، بازاریابی بین المللی ۱۴
۱-۲-۲ : اهمیت صادرات در توسعه اقتصادی کشورها ۱۴
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۲-۲: علل اصلی توجه شرکت ها به صادرات ۱۶
۳-۲-۲: تصمیم درباره ورود به بازارهای بین المللی ۱۸
۴-۲-۲ : بررسی و تحلیل ترکیب صادرات غیر نفتی ایران ۲۳
۵-۲-۲ : بررسی اهمیت صادرات و واردات و عوامل موثر بر آن ۲۴
۶-۲-۲: مزیت نسبی صادرات در بازرگانی خارجی ۲۵
۷-۲-۲ : جایگاه ایران در صادرات جهانی ۲۷
۸-۲-۲ : تحولات صادرات غیر نفتی و واردات طی سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۲ ۵۱
۹-۲-۲: اقدامات دولت ، مجلس و دستگاه های اجرایی برای توسعه صادرات ۵۶
۱۰-۲-۲ : خط مشی های آتی صادرات ۵۸
۳-۲: بخش دوم :وضعیت اقتصادی صنعت سنگ های ساختمانی در جهان ۵۹
۱-۳-۲: وضعیت جهانی تولید سنگ های ساختمانی ۶۱

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *