دانلود پایان نامه

بیشتر فضاهای رسمی اجتماعی که در مناطقی از فضاهای باز برای رویدادهای اجتماعی شکل می گیرند و تجمعات و کمک به ایجاد یک نقطه کانونی شکل می گیرد.
مهدکودک برای کودکان زیر 4 سال
جمعیت مسکونی در درجه اول از خانواده هایی تشکیل می شود که کودکان را در بر می گیرد، که نیازهای آنها شامل موارد زیر است:
پارک های ایمن و زمین های بازی برای کودکان در مسافت پیاده روی تا خانه و ارایه بازی های نرم و تجهیزات بازی ثابت برای کودکان زیر 5 سال و بازی های ماجراجویانه برای کودکان زیر 10 سال. (Chris Manning, 2007)
ارایه فرصت برای گروه های سنی مختلف و چالش های مختلف و تجهیزاتی برای بچه ها.
ارتقاء ایمنی و امنیت
نگرانی در مورد ایمنی و امنیت بر روی همسایگی ها در مناطق مسکونی وجود دارد و با سطح بالایی از ضرر اجتماعی، جرم و جنایت، رفتار ضد اجتماعی و بیکاری جوانان همراه می شود. بهبود ایمنی و امنیت، که هر دو حوزه عمومی و اطراف خانه را شامل می شود؛ برای ارتقاء ایمنی و امنیت در مفهوم طرح شرایط زیر باید لحاظ شود:
طراحی خیابانی که حداکثر مراقبت از جاده در آن صورت گرفته و از طریق ترافیک به ارتقای خیابان های فعال تشویق کند – به عنوان مثال جاده های طولانی راست با حداقل منحنی و بدون هیچ کوچه بن بستی صورت بگیرد.
همه فضاهای باز و مناطق حوزه عمومی می توانند توسط خانه ها و محدودیت هایی چون خیابان های عمومی به نظارت های غیر مستقیم دست یابند. جزییات طراحی در ارتقای ایمنی و امنیت شامل موارد زیر است:
ارتقا خیابان های فعال که تشویق کننده استفاده از پیاده رو باشد. با فراهم کردن پیاده روها در دو طرف که به شبکه های گسترده معابر و ارایه مسیرهای دوچرخه و درختان سایه دار مرتبط باشد.
تشویق برای ویژگی های طراحی مسکن که نظارت بر خیابان، پیاده رو و جلوی باغ را ارتقا دهد، برای مثال تمام خانه ها در خیابان، ورودی های اصلی و نمای ساختمان شامل پنجره هایی باشد که از یک اتاق مسکونی، قابل نظارت باشد.
گنجاندن ویژگی هایی از قبیل ایوان ها و بالکن ها، نرده های جلویی به منظور تعریف مرز بین قلمروی خصوصی و عمومی شکل بگیرد.
حصول اطمینان از ایمنی و امنیت در طراحی؛ هر راه و پارکینگ ها به وسیله نظارت از طریق خانه های مجاور، آن را به مکانی فعال تبدیل کند.
ارتقاء امنیت و ایمنی با استراتژی های که در طراحی و محوطه سازی ارایه می شود، به عنوان مثال:
کاشت درختان خیابانی، نظارت خوب بصری را قادر می سازد.
مسیر عابر پیاده در پارک ها در امتداد نمای ساختمان ها شکل بگیرد.
مسیرها از طریق پارک های گسترده و به خوبی روشن، با ورودی گسترده و روشنایی مناسب، نظارت بصری از جاده را افزایش می دهد.
مسیرها در طول راهروهای حفاظت شده باید، برای اطمینان از مسیرهای که فرصت های پنهان شدن را به حداقل برساند، شکل بگیرد.
از جمله عوامل بازدارنده مناسب، نبود دسترسی اتومبیل ها و موتورسیکلت ها به مسیرهای عابر پیاده از طریق فضای باز و راهروهای حفاظت شده است.
علامت ها در این محیط باید کاربران را برای تعیین مسیرهای دسترسی کمک کند و بازدید کنندگان را مطمئن کند که در حفظ حریم خصوصی و امنیتیشان بی تاثیر نیست.
طراحی باید بین مناطق عمومی و خصوصی تمایز قایل شود و در دادن پیام های واضح و روشن، در مورد دسترسی عمومی به فضا بدهد (Chris Manning, 2007).

دسته‌ها: داغ ترین ها