دانلود پایان نامه

بر طبق سه نظریه موجود که در مورد مسایل جامعه شناسی شهری عنوان شده است؛ چنانکه گفته شد برخی نظریه ها، شهر را با توجه به اندازه و تراکم جمعیت آن و ساختمان های بلند و… عامل به وجود آمدن اختلالات روانی، روحی شهروندان می داند که در پی آن روابط اجتماعی را تضعیف می کند و پیوندهای صمیمانه به رابطه ی سطحی، ظاهری تبدیل می شوند. وجود عوارض ناشی از خرده فرهنگ های گوناگون در شرایط همسازی، می تواند همان پیوندهای مستحکم و ارتباطات صمیمانه ی مناطق شهر را برقرار کند و در شرایطی نیز، نا بهنجاری ها را سامان دهد.
تحقیقات مسایل اجتماعی انجام شده در ایران نیز موید این امر است که علاوه بر وجود مسایل اکولوژیکی، عوارض ناشی از خرده فرهنگ های گوناگون که ساکنان بناهای بلند مسکونی از آن برخوردارند، نقش بسیار موثری را در مطلوب نمودن فضای زیست در بناهای بلند ایفا می کند.
در میان مطالعات انجام شده مشاهده می گردد که اگر ساکنان آپارتمان های مسکونی دارای یک گروه نسبتاً همگن و متجانس بوده و سازگاری های لازم با بنا وجود داشته باشد؛ ضمن برخورداری از درآمد متوسط و بالا، و ساکنان نیز از خانوارهای کم جمعیت باشند، از میزان مشکلات ناشی از سکونت در بناهای بلند کاسته می شود و بیشتر ساکنان از زندگی در آن احساس رضایت می کنند. لازم به ذکر است هر چند گسترش افقی شهرها مشکلاتی از قبیل ایجاد محلات شهری یکنواخت و بی روح، تضعیف کننده ی روابط اجتماعی بین ساکنان و … را به همراه دارند،
شهرهای پرجمعیت در ایران که از طرفی، با مشکل کمبود زمین مواجهند و نیاز شدید به مسکن بر اثر ازدیاد روز افزون جمعیت هر روز بیشتر نمود پیدا می کند و در صورت استفاده از فرم گسترش افقی لازم است وسعتی برای شهرهای بزرگ حداقل به مقدار سه برابر وسعت موجود در نظر گرفته شود، عملاً استفاده از این ایده به طور کامل برای شهرهای بزرگ ایران محقق نیست.
تعریف مسکن بلند مرتبه و پیشینه آن، نیازها
مسکن بلند مرتبه
ساخت بناهای بلند از ابتدای شکلگیری تمدن های بشری تاکنون توجه انسان را به خود معطوف داشته است. وقوع انقلاب صنعتی اروپا و تحولاتی که در پی آن در قرون 18 و 19 میلادی حادث شد. تغییرات اساسی در روش زندگی مردم را به دنبال داشت و متعاقباً وقوع اختراعات و اکتشافات متعدد این روند را سرعت بیشتری بخشید.
از مسایل مهمی که از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی شهرهای بزرگ جهان با آن مواجه شدند، ساخت بناهای بلند با شیوه امروزی است. اینگونه بناها در ابتدا به منظور بهره گیری بهتر از زمین های مرکز شهر در شهرهای بزرگ کشورهای غربی مورد استفاده قرار گرفتند. پس از گذشت چند دهه شهرهای بزرگ کشورهای در حال رشد نیز، به تقلید از آن شهرها یا بر حسب ضرورت، از بناهای بلند استفاده نمودند (رزاقی اصل و دیگران، 1389).
در قرن حاضر نیز تشدید مسایلی از قبیل افزایش جمعیت، نیاز به اسکان در شهرها، فکر استفاده بهتر از زمین، با توجه به جایگزینی تراکم جمعیت در زمین کمتر، تقاضای مردم برای سکونت و با کار در محل خاصی و جلوگیری از گسترش شهرها و … جز عواملی محسوب می شوند که ساخت بناهای بلند را به عنوان یکی از اشکال غالب در شهرهای بزرگ جهان مطرح نموده است. هر چند ساختمان های بلند حاصل نهایی فرآیند پیچیده ای است که عناصر آن بر هم تاثیر متقابل دارند و عوامل متعددی از جمله ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در آن موثرند. اما با رعایت اصول معماری و شهرسازی می توان امکان استفاده مناسب و مطلوب از بناهای بلند را ایجاد نمود. (گلابچی، 1380)
قواعد اخلاقی توسعه بلند مرتبه ها
ساختمان های بلند اغلب به عنوان انطباق با اصول عقلانی و نمادینی از مدرنیته شناخته می شود. از زمان های اولیه Gottmann (1966)، ادعا کرد که ساختمان های بلند بیان فرهنگی مدرنیستی است، که جایگزینی برای کلیساهای قرون وسطی در شهرهای مدرن است. برخی پیشنهاد کرده اند که ساختمان های بلند بیان قدرت و تسلط اقتصادی است. به طور خاص، ساختمان بلند مرتبه اغلب به عنوان نماد توسعه شناخته می شود. در طول قرن بیستم، تاثیرات لوکوربوزیه به سختی قابل چشم پوشی است. برج های به یاد ماندنی او الهام گرفته از یک مدل کاملاً جدید از کاربردهای متعدد در ساختمان های بلند است؛ ساختمان های بلند نماد مرکزی و قوی برای طراحی شهرهای معاصر است.
پس به عنوان فرم نهایی، ایده آل و مدرن خانه منعقد گردید، ساختمان های بلند مرتبه به عنوان یک راه حل دولت ها به مشکلات مسکن در بعد از جنگ و به عنوان یک نوش دارو برای مشکلات اجتماعی می باشند. حمایت به وسیله توسعه تکنولوژی (اختراعاتی مانند دستگاه آسانسور با سرعت بالا) سبب شد تا مجتمع های مسکونی بلند مرتبه در بسیاری از شهرهای غربی گسترش یافتند.
نقاط ضعف مسکن بلند مرتبه اغلب نگرانی در عملکردهای نامعلوم است. به طور خاص، ایمنی کودکان و سلامت روانی، بی هویتی و تنهایی در میان جمعیت بزرگسالان، و جرم و جنایت خرابکاری می باشد. نکته کلی این است که ساختمان های بلند محیط زندگی مناسبی نیستند زیرا ساکنان احساس زندانی بودن و جدایی از مردم و سایر موجودات زنده را دارند، و یا اینکه کودکان از تماس مستقیم با طبیعت محروم هستند(N. Rafizadeh, 2005).
براساس روایت های فعلی توسعه پایدار و فرم شهری با تراکم بالا، بلند مرتبه ها به طور فزاینده ای به ارایه بهترین آلترناتیو به جای پراکندگی های ساخت و ساز در حومه شهرها در نظر گرفته می شود. با توجه به گفته های سازمان لندن (2002) شهر به طور کارآمدی پر است اگر شما به سمت خارج از شهر نروید باید به سمت بالا حرکت کنید.
پس به طور کلی با توجه به شرایط خاص قرن حاضر استفاده مناسب و البته مشروط از ساختمان های بلند را می توان راه حلی واقع گرایانه و مطلوب جهت اسکان مردم و تامین نیازهای مرتبط با فعالیت های اجتماعی و اقتصادی در شهرهای بزرگ دانست.
تعریف ساختمان بلند
هنگامی که در مورد ساختمان های بلند صحبت می کنیم، ممکن است تصور شود که مردم نگرش های مشابهی در مورد آن دارند که این امر درست نمی باشد. هیچ رویکرد منحصر به فردی در این رابطه در میان مردم وجود ندارد اما در میان متخصصین وجود دارد (N. Rafizadeh, 2005).
شورای ساختمان بلند و سکونتگاه در امریکا به این نتیجه رسیده است که هر گونه تعریف مناسب برای ساختمان های بلند باید در رابطه با این مطلب باشد که طراحی کارکرد با تاثیرات شهری آن ساختمان تا چه حد تحت تأثیر بلندی آن قرار دارد و در مقایسه با ساختمان هایی که معمولی به حساب می آیند تا چه حد به ضوابط و تدابیر ویژه در طراحی، برنامه ریزی و ساختمان نیاز دارد. بر این اساس تقسیم بندی های مختلفی که از ساختمان های بلند صورت گرفته است.(N. Rafizadeh, 2005)
مشکل اساسی تعریف ساختمان های بلند مرتبه از بعد منظر شهری این است که تعریف آن از انعطاف لازم برخوردار نیست؛ زیرا ساختمان های بلند دارای یک مفهوم نسبی هستند که علاوه بر ارتفاع آن، باید به موارد دیگری در آن، نیز توجه شود. به همین دلیل، تعریف ساختمان های بلند در رابطه با مسایل شهری می تواند ترکیبی از متغیرهای کمی و کیفی باشد. به طور مثال در برخی از مناطق انگلستان، ساختمان های بلند براساس ارتفاع، تاثیرگذاری بر محیط اطراف یا تاثیر عمده بر خط آسمان تعریف و شکل می گیرند (westminster city Hall, 2009, leicester city council, 2007). اگر بنایی یکی از این شرایط را داشته باشد، ساختمانی بلند مرتبه محسوب می شود. به طور مثال با این شرایط یک ساختمان با ارتفاع متوسط هم به شرط تاثیرگذاری در خط آسمان یا محیط اطراف می تواند تابع ضوابط بلند مرتبه سازی باشد.(N. Rafizadeh, 2005)
برنامه ریزان و طراحان شهری در ایران، اشاره می کنند که ساختمان های بلند به عنوان ساختمان های 10 طبقه شناخته می شود. اگرچه این اقدام اعتباری در مطالعات اقتصادی، مهندسی و فنی ندارد اما این تلاشی برای تعریف ساختمان های بلند است. از دیگر ویژگی های ساختمان های بلند، تعداد کل طبقات است؛ به عبارت دیگر یک نمایشگاه، کارخانه و هر ساختمان دیگری به وسیله این تعریف پوشش داده نمی شود. تهران شهر بزرگی است، کلان شهری که در طی 20 سال اخیر از رشد عمودی قابل توجهی برخوردار بوده است. مثل سایر مناطق شهری در جهان، مجتمع های مسکونی، ساختمان های اداری و اجتماعی که در بلوک های شهری ساخته می شوند. لازم به ذکر است، آن چه به نام یک ساختمان بلند در تهران شناخته می شود شامل 20 تا 30 طبقه با حداکثر ارتفاع 90 متر می باشد، در حالی که در شهرهای صنعتی جهان، متوسط تعداد طبقات در ساختمان های بلند 100 طبقه با ارتفاع 400 متر می باشد. ساخت و ساز ساختمان های بلند در ایران به سال 1970 بر می گردد و شامل دو فاز است: فاز (1) در این مرحله، ساختمان های مسکونی، در یک چارچوب برنامه ریزی خاص به وسیله دولت طراحی و ساخته می شوند ساختمان های این دوره دارای تاسیسات مناسب و امکانات کافی است. فاز(2) با آغاز سال 1990، دوره اغتشاش در ساخت و ساز ساختمان های بلند آغاز شد و انتخاب سایت و طراحی معماری شهری ساختمان های بلند با توجه به نظر صاحبان آن و مسایل اقتصادی شکل گرفت. برای این دلایل خاص، مکان نامناسب و عدم امکانات شهری مانند فضاهای اجتماعی، پارکینگ و سایر خدمات، مشکلات عمده ای را ایجاد می کند (N. Rafizadeh, 2005).
سازمان برنامه و بودجه نیز تعریف زیر را از ساختمان بلند ارائه داده است: هر بنایی که ارتفاع آن، فاصله قائم بین تراز کف بالاترین طبقه قابل تصرف تا تراز پایین ترین سطح قابل دسترسی برای ماشین های آتش نشانی از 23 متر بیشتر باشد ساختمان بلند محسوب می شود (سازمان برنامه و بودجه، 1374). حد امکانات تجهیزات آتش نشانی در بیشتر کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی بین ارتفاع 22 و 25 متر است جدول شماره 2-2 حداقل ارتفاع ساختمان بلند در اینگونه کشورها را نشان می دهد. (طالبی، 1383)

دسته‌ها: داغ ترین ها