دانلود پایان نامه

چرخه حکومت و تغییرات؛
نتایج رسمی، اندازه گیری نمی شوند.
زمان کم و درک درستی از مشکلات اجتماعی؛ مشکلاتی که تنها برای مدد کاران اجتماعی است.
تغییرات آماری جمعیت، مشارکت و دسترسی؛ هویت، حس مکان و فرهنگ؛ بهداشت و امنیت؛ اختلاط و یکپارچگی اجتماعی؛ سرمایه اجتماعی؛ رفاه و کیفیت زندگی.
کیفیت زندگی (فرصت های مسکن مقرون به صرفه؛ نتایج سلامت روانی و ذهنی؛ توسعه فرصت های مهارتی و آموزشی؛ دسترسی به حمل و نقل عمومی؛ تامین نیاز های اساسی؛ ایمنی و امنیت؛ دسترسی به تسهیلات.
عدالت (کمک به کنترل بیشتر بر روی زندگی اجتماعی؛ شناسایی و پاسخگویی نیازهای مردم.
تنوع (شناسایی گروه های مختلف بزرگسالان، جوانان، کاربران سایت و پاسخگویی به نیازهای آنها؛ پذیرفتن دیدگاه های متنوع، باورها و ارزش ها؛
انسجام اجتماعی (کمک به توسعه احساس تعلق؛ افزایش مشارکت در فعالیت های اجتماعی، دسترسی به موسسات و بخش های عمومی؛ ایجاد ارتباط بین گروه ها؛ تشویق کارهای گروهی و حمایت از دیگران
دموکراسی (پروژه برای طیف متنوعی از مردم و مشارکت در فرآیندهای تصمیم گیری؛
Sung Heui Cho, Tae Kyung Lee (2011)
آپارتمان های بلند مرتبه با تراکم جمعیت بالا
جوامع پایدار به عنوان مکانی که در آن مردم می خواهند زندگی و کار کنند، تعریف شده اند. جوامع پایدار پاسخگوی نیازهای متنوع ساکنین خود هستند و نسبت به محیط و کمک به ایجاد زندگی با کیفیت بالا حساس، امن و فراگیر هستند؛ و به خوبی برنامه ریزی و ساخته شده اند و در صدد اجرا و ارائه برابری فرصت ها و خدمات خوب برای همه هستند و در جهت بازسازی جوامع آپارتمانی در محیط های استثنایی از قبیل مجتمع های آپارتمانی بلند مرتبه با تراکم جمعیتی بالا ضروری است.
رضایت کاربر: ارزیابی محیط داخل ساختمان به طور مجزا از کارایی محیط مسکن با رضایت ساکنین در ارتباط نزدیک است و برای ایجاد یک جامعه پایدار برای آپارتمان هاست. هدف نهایی جوامع پایدار افزایش رضایت ساکنین است و شاخص ارزیابی نیز همان سطح رضایت ساکنین است. رضایتمندی ساکنین با روابط خوب خانوادگی، دوستی و طراحی محیطی مرتبط است. مشارکت ساکنین در فعالیت های اجتماعی در آپارتمان ها حس تعلق و در نتیجه فرهنگ جامعه پایدار را تشکیل می دهد. مشارکت شهروندان در فعالیت های اجتماعی باعث افزایش رضایت میان همسایه ها می شود و نقش مهمی در ساختن یک جامعه پایدار ایفا می کند. فعال شدن فضاهای جامعه به وسیله مسیرهای پیاده روی، پارک کوچک و باغ ها، مکان هایی در کنار آب، و امکانات ورزشی در فضای باز، استفاده از سونا و سالن ورزشی توسط ساکنین و… نقش معنی داری در توسعه جوامع پایدار در مجتمع های آپارتمانی بازی می کند.
مکان کار و زندگی، پاسخگویی به نیاز ساکنین، ایجاد زندگی با کیفیت بالا، ایمنی، برابری فرصت ها و خدمات،
ترکیبی از محیط های فیزیکی و اجتماعی؛
رضایت ساکنین، مشارکت ساکنین در فعالیت های اجتماعی : 1- ایجاد حس تعلق 2- ایجاد جامعه پایدار، فعال شدن فضاهای جامعه، تامین نیاز های زندگی؛
درک فیزیکی فرم های فضایی و افراد استفاده کننده ی آنها.
مشارکت در فعالیت های اجتماعی و گروهی
Alison Crompt,
Ant Wilson, (2011)
ساختمان های بلند مرتبه پایدار

دسته‌ها: داغ ترین ها