دانلود پایان نامه

برای مقابله با زلزله ایمن سازی ساختمان خصوصاً آنها که جمعیت بیشتری در خود جای می دهند، امری ضروری است. ضمن رعایت استانداردهای سازه ای، در زمینه طراحی و احداث دسترسی ها و معابر مناسب برای پاسخگویی به تراکم جمعیتی این بناها در زمان اضطرار و به منظور امدادرسانی در مواقع نیاز پیش بینی لازم بایستی انجام گیرد.
به دلیل ترس ساکنین هنگام وقوع آتش سوزی و سرایت سریع به سایر نقاط، اطفاء حریق بسیار سخت می شود. لازم است پیش بینی های لازم از قبل انجام شده باشد و استاندارد های مورد نیاز برای مقابله با حریق در این ساختمان ها رعایت شود. استفاده از تکنیک ها و تکنولوژی روز و آموزش آپارتمان نشینان برای عمل منطقی و صحیح در مورد حادثه بسیار مفید می باشد. وسایل مقابله با حریق را نیز باید در ساختمان ها تعبیه کرد. به طور کلی در ساختمان های بلند مرتبه به علت تراکم بسیار بالای جمعیت، پیش بینی و چگونگی برخورد و مقابله با سوانح از جمله زلزله و آتش سوزی و… بسیار مهم است. (صدوقیان زاده، 1375: 47-68)
مقابله با حوادث طبیعی و غیر طبیعی ناگوار در ساختمان های بلند به علت وجود تراکم جمعیتی آنها بسیار حائز اهمیت می باشد. ساختمان های بلند بیش از سایر سازه ها در مقابل نیروهای افقی باد و زلزله حساس می باشند.
استفاده از آخرین تکنیک های پیشرفته جهت ایمنی سازه های بلند در مقابل زلزله و سایر نیروهای افقی اگر چه پر هزینه می باشد اما غیر قابل چشم پوشی است.
وجود حرکت و لرزش در ساختمان، اگر از حد معینی بگذرد به لحاظ روانی برای انسان، آثار نا مطلوبی به همراه دارد، بنابراین در طراحی ساختمان، حد اشکال در حرکت انسان و حدی که اشیا آغاز به حرکت می کند باید مبنا قرار گیرد.
آتش سوزی غالب ترین نوع حادثه ناگوار در ساختمان های بلند می باشد. ساختمان بلند نه تنها می باید مجهز به کاملترین وسایل و امکانات مقابله با آتش و گسترش آن باشد بلکه ساکنین آن نیز می باید تحت آموزش های مختلف جهت انجام عمل صحیح در موقع آتش سوزی و یا حوادث دیگر قرار گیرند.
پله های فرار از جمله مهمترین امکانات ساختمان در مقابله با حوادث ناگوار و تامین آرامش برای ساکنین می باشد. (صدوقیان زاده، 1375: 47-68)
ساختمان های بلند و سازه نگهدارنده
طرح ساختمان بلند چه برای استفاده های واحدی مانند آپارتمان ها، ادارات، مدارس، بیمارستان ها یا برای استفاده های گوناگون با مقیاس بزرگتر، نیاز به تشریک مساعی بین گروه های مختلف طرح سازنده مصالح و اجرای ساختمان دارد. معمار، کوشش گروه های مختلف را هماهنگ می کند تا اجزا مختلف، مصالح، خدمات و فعالیت ها به طور یک جا عمل کنند. معمار دیگر نمی تواند از آزادی طرح صحبت کند او نه تنها به وسیله فرم به طور کلی بسته آسمان خراش و ضرورت استفاده موثر از مصالح محدود است، بلکه او همچنین باید مشخصات خیلی بیشتری را که مربوط به مقررات ایمنی آتش سوزی و بهداشتی می باشند رعایت کند.
معمار باید به طرح ساختمان به صورت یک سیستم کلی که در آن سازه نگهدارنده همچون یک جز اساسی با طرح ساختمان رشد می کند نزدیک شود. سازه را نمی توان به طور جداگانه به عنوان یک قسمت اضافی نامربوط در نظر گرفت که بعداً به کاربرد استفاده از آن در مورد یک ساختمان بلند که سیستم سازه نگهدارنده نسبتاً پیچیده ای دارد و در آن نیروهای فیزیکی و محیطی از تعیین کننده های اساسی طرح می باشند، به ویژه ضرورت دارد. ساختمان باید در مقابل نیروهای قایم ثقل و نیروهای افقی باد در بالای سطح زمین و زلزله در زیر سطح زمین مقاومت کند. پوشش ساختمان باید اختلاف درجه حرارت، فشارهوا و رطوبت بین محیط خارج و داخل را تحمل کند. عناصر سازه ای ساختمان باید جوابگوی همه این نیروها باشند.
این عناصر باید چنان قرار بگیرند و به یکدیگر متصل باشند که این نیروها را جذب و با کمترین تقلایی آنها را با اطمینان به زمین هدایت کنند. معماری که نسبت به این نیروها و منابع آن حساس و از نحوه باربری اعضا سازه ای مطلع باشد، در همان مراحل اولیه می تواند طرح معقولی را ارایه دهد. او می تواند با مهندس سازه ای ارتباط برقرار کند زیرا به زبان خودش صحبت می کند. یعنی معماری که از اصول مهندسی درک اساسی داشته باشد می تواند با متخصص سازه واقعاً تشریک مساعی کند تا به راه حل مطلوبی نایل گردد.
عناصر سازه ای استخوان های لازم برای بدنه ساختمان می باشند و این معمار است که می تواند از این عناصر سازه ای ماهرانه استفاده و آنها را نمایان کند تا روح ساختمان آشکارا نشان داده شود و بدین ترتیب هدف ساختمان به عنوان محوطه ای برای سیستم های فعالیت گوناگون که روی یکدیگر تاثیر دارند مشخص و منعکس گردد.
شکل مناسب در برابر نیروهای جانبی
شکل مناسب از نظر سازه ای شکلی است که بازده زیاد داشته باشد. مفهوم بازده سازه ای در اینجا حداقل تغییر شکل جانبی بر اثر بارهای جانبی (باد و زلزله) است. فرم منشورهای مستطیلی از دیدگاه هندسی در مقابل تغییر مکان جانبی تا حدودی حساس اند و بازده مناسبی ندارند.
شکل های ساختمانی دیگری وجود دارند که در مقابل عمل نیروهای جانبی واکنش کمتری نشان می دهند. این گونه شکل ها بر اثر شکل هندسی خاص خود مقاومت بیشتری دارند و بازده سازه ای زیادتری ایجاد می کنند. به عبارت دیگر امکان ایجاد ساختمان های بلندتر با هزینه کمتر را فراهم می آورند. صلبیت ساختمان را می توان با شیب دادن ستون های خارجی که موجب می شود ساختمان به صورت هرم ناقص و یک فرم سخت و بسته درآید، به مقدار زیاد افزایش داد. همچنین می توان کاهش تغییر مکان جانبی ساختمان را با باریک نمودن تدریجی قاب خارجی انجام داد. طرح ساختمان بلند نیاز به تشریک مساعی بین گروه های مختلف طراح سازنده مصالح و اجرای ساختمان دارد. معمار کوشش گروه های مختلف را هماهنگ می کند. در چنین حالتی دیگر نمی توان از آزادی طرح صحبت کرد زیرا صرف نظر از موارد فوق عوامل متنوع دیگر مانند مقررات ایمنی و آتش سوزی و بهداشتی نیز باید رعایت گردد. ساختمان بلند نیاز به سیستم سازه نسبتاً پیچیده دارد. نیروهای فیزیکی و محیطی از عوامل اساسی و تعیین کننده اند.
ملاحظات کلی اقتصادی
انتخاب سیستم ساختمانی باید با توجه به عوامل اقتصادی انجام گیرد. طراح باید علاوه بر مخارج اجرای طرح به مخارج بهره برداری از طرح تمام شده (مانند هزینه های مربوط به آب برق، تلفن، گاز، نگاهداری ساختمان، بیمه، مالیات ها و بهره پول فرض شده) نیز بیندیشد.
معمار اجباراً با اقتصاد ساختمان سر و کار دارد. با افزایش ارتفاع ساختمان فضای بیشتری برای سازه دستگاه های مکانیکی و آسانسورها لازم می گردد که فضای قابل اجاره کمتری باقی می گذارد. به علاوه هزینه های آسانسورها و دستگاه های مکانیکی با افزایش ارتفاع ساختمان فزونی می یابد.
همین استدلال در مورد مخارج پیمانکاری صدق می کند زیرا برای ساختمان های بلندتر وسایل اجرایی پیشرفته تری لازم است. اما همه این افزایش هزینه ها ممکن است با بهای زیاد زمین و لزوم ساختمان در مکانی خاص جبران شود. واضح است با اضافه نمودن ارتفاع ساختمان مخارج زمین برای هر مترمربع کاهش می یابد. همینطور هزینه های مدیریت کم می شود زیرا در مقایسه با چند ساختمان کوچک خرج کمتری برای اداره هر مترمربع از یک ساختمان بزرگ لازم است.
امروزه ارزیابی دقیق ملاحظات اقتصادی در ساختمان های بلند، بستگی به کامپیوتر دارد و تحلیل تمام عوامل مربوط به آسمانخراش ها و شاخه های هر یک از این عوامل از عهده محاسبه بشر خارج است. هماهنگی معمار، مهندس و پیمانکار در حین مرحله برنامه ریزی و ترمیم طرح، امکان نیل به یک راه حل اقتصادی را افزایش می دهد. چنین اشتراک مساعی موجب شود که اجرای ساختمان قبل از کامل شدن همه نقشه های نهایی آغاز گردد. هنگامی که اجرای ساختمان زودتر شروع می شود در قسمت های اجرایی آن که بر اثر تورم بالا می روند صرفه جویی می گردد.
فاصله هسته تا پوسته

دسته‌ها: داغ ترین ها