دانلود پایان نامه

روند افزایش جمعیت به گونه ای است که با وجود چنین وضعی پیش بینی می شود 80 تا 90 درصد مردم دنیا در اوایل قرن 21 شهرنشین گردند و برای اسکان جمعیت افزایش یافته در شهرها که به صورت انفجار آمیز انجام می پذیرد، در نهایت دو فرم کلی توسعه مطرح می شود:
توسعه شهرهای موجود
ایجاد شهرهای جدید
از راه های ممکن جهت اسکان جمعیت در شهرها، گسترش این شهرها – رفع اغتشاش و بی نظمی حاکم بر جوامع شهری بزرگ است – و به دنبال آن تشکیل شهر یا جامعه شهری را ارایه می کند که از تمام معایب و نواقص شهرهای موجود به دور باشد. (عزیزی، محمد؛ متوسلی، محمد؛ 1391)
توسعه یا ایجاد شهرها با فرم گسترده (گسترش در افق)
توسعه یا ایجاد شهرها با فرم عمودی (گسترش در ارتفاع)
گسترش افقی شهرها
مسئله ی تراکم بسیار زیاد و خارج از حد جمعیت، همواره ذهن اندیشمندان، معماران و شهرسازان را به خود مشغول نموده و از طرفی نیز با توجه به اختراعات ایجاد شده از جمله وسایل حمل و نقل جدید، فکر گسترش و توسعه ی افقی شهرها به عنوان یکی از راه های رشد مطرح کرده است، بدین صورت که شهر را با استفاده از تراکم کم، به صورت گسترده توسعه دهیم(حسام، مهدی؛ پور احمد، احمد، 1392). اهداف و دلایلی که از این نظریه قابل برداشت است عبارتند از:
خلوت کردن شهرهای بزرگ و از بین رفتن مشکلات موجود،
ایجاد جوامعی متوازن (از بین رفتن محلات پست فقر نشین)
اقتصاد شهری بدون مالکیت عمومی زمین شهرها جهت جلوگیری از افزایش قیمت.
لازم به ذکر است هر چند گسترش افقی شهرها مشکلاتی از قبیل ایجاد محلات شهری یکنواخت و بی روح، تضعیف کننده ی روابط اجتماعی بین ساکنان و … را به همراه دارند، اما در عمل همواره مشکلاتی به شرح زیر را می توان برای باغ شهرها مطرح نمود:
ایجاد محلات شهری یکنواخت و بی روح
فاقد گرمی، دنج بودن و… محیط
تضعیف روابط اجتماعی بین ساکنان
محدودیت اختیار محل سکونت، شغل و…
نداشتن امکانات لازم شهری
شهرهای پرجمعیت در ایران که از طرفی، با مشکل کمبود زمین مواجهند و نیاز شدید به مسکن بر اثر ازدیاد روز افزون جمعیت هر روز بیشتر نمود پیدا می کند و در صورت استفاده از فرم گسترش افقی لازم است وسعتی برای شهرهای بزرگ حداقل به مقدار سه برابر وسعت موجود در نظر گرفته شود، عملاً استفاده از این ایده به طور کامل برای شهرهای بزرگ ایران محقق نیست.
شهرهای عمودی
ایده ی اصلی از طرح شهرهای عمودی، ساخت شهری برگرفته از فکر منطقه ی شهری است و هدف اصلی آن رفع مشکلات شهرهای موجود با استفاده از تکنولوژی جدید است. از بهترین نمونه ی این شهرها می توان از کارهای لوکوربوزیه، ایده ی ابر سازه با شهرهای خاص که ناچاراً توسعه شهری در جهت ارتفاع تنها جوابگوی حل مسایل آن شهرها بوده است، نام برد. لوکوربوزیه با تصوری که از شهر عصر ماشین داشت، معتقد بود که باغ شهرها نباید در سطح ساخته شوند، بلکه باید از ارتفاع در ساخت این شهرها استفاده نمود. وی طرح شهرهایی را مطرح کرد که مجموعاً از ساختمان های بلند 60 طبقه تشکیل شده و آرایش این بناهای بلند به گونه ای بود که فضای کافی و مناسب جهت اختصاص به فضاهای سبز، خیابان های پهن و … را فراهم نماید. لوکوربوزیه طرح شهر خود را با عنوان درخشان شعاعی ارایه نمود که وی با عنایت به ارزش زمین و… استفاده ی منظم از ساختمان های بلند را به یک پارک بزرگ تشبیه کرد و معتقد بود وجود درختان در پارک ها، مقیاس انسانی را دوباره برقرار می کند. طرح های لوکوربوزیه در نهایت امکان تراکم زیاد در زمینی کاملاً آزاد را میسر می کند و نهایتا طرح عمودی را بیان می نماید (گیدئون، 1350، ص 671) و (N. Rafizadeh, 2005).
جمع بندی

دسته‌ها: داغ ترین ها