دانلود پایان نامه

بارها و بالاتر از بهبود وضعیت مسکن، ساختار مناطق بلند مرتبه فرصت های بسیاری را ارایه می دهد. مقدار زیادی از فضاهای ایجاد شده، گزینه هایی را برای ساخت مسکن های اضافی و فرعی فراهم می آورد. این افزایش تراکم سبب می شود تا برای ایجاد یک محیط زندگی متفاوت به وسیله طیف وسیعی از انواع مختلف خانه شکل بگیرد. حدود بیش از اندازه ای از فضاهای جمعی برای ساخت و ساز جدید یا اضافه شدن به ساختمان های موجود استفاده می شود. این سبب احیای زندگی و مشارکت در سطح خیابان و کنترل اجتماعی و ادراک افزایش ایمنی می شود. ترافیک معابر محلی و به آرامی از طریق مناطقی که در حمایت از ایمنی کودکان در حال بازی در بیرون از خانه و سالمندان است. مشارکت ساکنان در فرآیندهای بهسازی در مراحل اولیه، حمایت اجتماعی گسترده ای را برای تقویت ساختارهای اجتماعی به وجود می آورد.
سیام ایده هایی چون مقیاس بزرگ، عدالت (برابری) و جدایی عرصه ها و عملکرد ها را جایگزین مفاهیم بازسازی شهری، تمایزات، کوچکی مقیاس و صمیمیت شهری عنوان می کند.
بهبود وضعیت مسکن، طیف وسیعی از انواع مختلف خانه، فضاهای جمعی و مناطق عمومی، احیای زندگی و مشارکت در سطح خیابان و کنترل اجتماعی و ادراک افزایش ایمنی، دور نگه داشته شدن از ترافیک، الویت هایی برای پیاده روی، دوچرخه سواری و حمل و نقل عمومی، ایمنی کودکان و توجه به سالمندان، مشارکت ساکنان در فعالیت های گروهی، تقویت ساختارهای اجتماعی، توجه به مقیاس، عدالت و جدایی عرصه ها،
Tony Pidgley,
Rob Perrins, (2011)
مسکن اجتماعی
مفهوم پایداری اجتماعی به عنوان راهی برای گرد هم آوردن و اندازه گیری طیف گسترده ای از عوامل موثر بر کیفیت زندگی محلی و تقویت اجتماع تعبیر که به شرح زیر تعریف می گردد: پایداری اجتماعی به کیفیت زندگی مردم، در زمان حال و آینده می پردازد. که توصیفی از حمایت های همسایگی در رفاه زندگی فردی و اجتماعی است. این چارچوب شامل سه بعد امکانات و زیرساخت های اجتماعی، صدا و نفوذ، زندگی اجتماعی و فرهنگی، فضای کافی برای رشد می باشد.
زیرساخت ها و امکانات، تعاملات اجتماعی، مکان های امن، هویت محلی، خدمات جمعی، گروه های اجتماعی، مدافع جامعه برای ساکنان آینده، نظارت جامعه محور، تصمیم گیری مشارکتی، زیرساخت های انعطاف پذیر،
Sean Mccarry (2012)
طراحی معماری
پایداری اجتماعی به شکلی رسمی و غیر رسمی برای حمایت فعالیت بین فرآیندها (تغییر و حفظ فرهنگ و سازمان های اجتماعی)، سیستم ها (سیستم های اجتماعی به وسیله الگوهای خاص روابط سازماندهی می شود)، ساختارها (جامعه بر الگوی تعاملات اجتماعی بین روابط مختلف شکل می گیرد از طریق هنجارها و ارزش های مشترک) و ارتباطات (اساس ساختار اجتماعی را تشکیل می دهد که چگونه اعضا با هم در ارتباطند) که ظرفیت نسل های فعلی و آینده را برای ایجاد جوامع سالم و قابل زندگی فراهم می کند.
توسعه ناپایدار اجتماعی منجر به رفتارهای ضد اجتماعی، از جمله خسارت به اموال، اختلالات اجتماعی و خشونت می شود.
حقایق اجتماعی در مورد اولین جوامع حکایت از شرایط زندگی یا کیفیت زندگی در میان کشورهای جهان سوم رتبه 63 را دارد.
میزان مرگ و میر مردان غیر بومی 7.4 سال زودتر از مردان بومی است. و این در میان زنان برابر 5.2 سال می باشد.
خودکشی در حال حاضر علل اصلی مرگ و میر در میان کشورهای پیشرفته در بین سنین 10 تا 24 سال می باشد.
مجتمع های مسکونی متراکم دو برابر جمعیت عمومی است.
عدم برنامه ریزی پایداری اجتماعی شامل موارد زیر است:
فقدان یک فرآیند رسمی یا چارچوب،
فقدان تحقیق بروی موضوع؛
کمترین درک و بیشتر نا دیده گرفتن سه حوزه پایداری؛
پر هزینه، دراز مدت، پیچیده

دسته‌ها: داغ ترین ها