پایان نامه رشته مدیریت : رتبه بندی شرکت ها

مخابراتی
926,610
1,276,327
1,266,877
1,338,102
نیرو ترانس
447,964
465,103
465,103
571,114
مخابراتی
623,123
704,419
688,059
225,482
مهرکام پارس
2,336,062
2,611,600
2,631,752
3,060,300
سخت آژند
24,951
8,288
8,288
18,806
(جدول 3-7)
3-5-5- رشد فروش:این شاخص خروجی از طریق افزایش فروش نسبت به سال قبل خود
محاسبه میشود.
= =…
(فرمول 3-6)
میزان رشد فروش برای سال 88 و 89 برطبق اطلاعات جدول قبل:

89
88
نام شرکت
0.181
0.30
ایران خودرو
-0.4425
-0.25
ایران خودرو دیزل
0.121
0.437
بهمن
0.242
0.126
پارس خودرو
0.21
-0.272
تراکتور سازی
0.187
0.094
زامیاد
0.1305
0.072
سایپا
0.102
0.038
سایپا آذین
-0.244
0.2021
سایپا دیزل
0.224
0.1001
نیرو محرکه
0.327
0.3068
ابوریحان
0.274
1.057
اسوه
0.1356
0.322
اکسیر
-0.038
0.623
البرز دارو
-0.0613
0.19
امین
0.1343
0.363
ایران دارو
-0.099
0.121
پارس دارو
0.1503
0.174
تولید مواد اولیه دارو پخش
-0.128
0.322
تهران دارو
-0.0669
0.1612
لقمان
-0.399
0.167
ایران ترانسفو
0.012
0.158
پارس سوییچ
0.237
0.086
پارس شهاب
0.00035
-0.392
کابل باختر
1.648
0.912
کابل سازی تک
0.056
0.377
کابل های مخابراتی
0.228
0.038
نیرو ترانس
-0.6722
0.130
مخابراتی
0.1628
0.1179
مهرکام پارس
1.269
-0.6678
سخت آژند
(جدول3-8)

 
 
3-6-روش گردآوری داده ها
داده های مورد نظر از طریق اطلاعات موجود در دفاتر کارگذاری ویا اطلاعات موجود در دفاتر حسابرسی بصورت صورت وضعیت مالی یا صورت سود و زیان برای هر شرکت برای دو سال مالی 88 و89 گرداوری شده است.
3-7-روش های آماری مورد استفاده
در این تحقیق با بهره گرفتن از نرم افزار DEA-SOLVER و داده ها با بهره گرفتن از مدل CCR ورودی محور و خروجی محور و BCC ورودی محور و خروجی محور جهت تجزیه و تحلیل داده ها قرار گرفت و شرکت های مورد نظر بترتیب کارایی درجه بندی گشته و راهکارهایی جهت بهبود کارایی شرکت ناکارا و چگونگی رسیدن آنها به سطح شرکت کارا ارائه گردید.
مدل CCR پس از تعیین منحنی مرز کارا، مشخص می کند که واحدهای تصمیم گیرنده در کجای این مرز قرار دارند و برای رسیدن به مرز کارا چه ترکیبی از نهاده ها و ستاندهها را می بایست انتخاب کنند، که این امر میسر نمی شود مگر به وسیله مشخص کردن ضرایب نهاده ها و ستانده ها برای هر واحد. در الگوهای DEA، با دیدگاه ورودی ، به دنبال بدست آوردن ناکارایی فنی به نسبتی می باشیم که بایستی در ورودیها کاهش داده شود تا خروجی، بدون تغییر بماند و واحد در مرز کارایی قرلر گیرد . از اینرو فرم مضربی CCRبه صورت زیر میباشد:
n: تعداد واحدهای DUMs
m: تعداد نهادهها
s: تعداد ستادهها
(فرمول 3-7)
{{کرد-شیخ زاده،باقر-شکوه، ،1390}}
مدلهای DEA نحوه کاراسازی واحدهای مورد ارزیابی که ناکارا شناخته شده اند را نیز معرفی می کند. این مدل ها روشی ویژه برای محققانی می باشند که علاقه مند به کارایی چند ستاده در مقابل چند داده می باشد. دو جهت گیری کلی در DEA وجود دارد:
1- تمرکز بر ورودیها در مدل ورودی محور
2- تمرکز بر خروجی ها در مدلهای خروجی محور
چارنز، کوپر و رودز براساس این دیدگاه کارآیی را به صورت زیر تعریف می کنند:
1- در یک مدل ورودی محور یک واحد در صورتی ناکارا است که امکان کاهش هر یک از ورودیها بدون افزایش ورودیهای دیگر یا کاهش هر یک از خروجی ها وجود داشته باشد.
2- در یک مدل خروجی محور یک واحد در صورتی ناکارا است که امکان افزایش هر یک از خروجی ها بدون افزایش یک ورودی یا کاهش یک خروجی دیگر وجود داشته باشد.
یک واحد تصمیم گیری کارا است اگر و تنها اگر هیچ کدام از دو مورد فوق تحقق نیابد. در این صورت امتیاز کارایی آن برابر یک خواهد بود. کارایی کمتر از یک برای یک واحد بیانگر آن است که ترکیب خطی واحدهای دیگر میتواند همان مقدار خروجی را با ورودیهای کمتر تولید کند که چنین واحدی را ناکارا می نامند.
{{عالم تبریزو همکاران ، 1389}}
3-8-در مورد DEA-SOLVER
سال های اخیر انواع زیادی از برنامه های کاربردی DEA (تحلیل پوششی داده ها) برای استفاده در ارزیابی عملکرد انواع مختلفی از اشخاص درگیر در فعالیت های مختلف در بسیاری از زمینه های مختلف در بسیاری از کشورهای مختلف دیده می شود. یکی از دلایل این است که DEA فرصتهایی را برای استفاده در مواردی که مقاوم در برابر روش های دیگر به دلیل طبیعت پیچیده (غالبا ناشناخته) از روابط بین ورودی های متعدد و خروجی های متعدد درگیر در بسیاری از این فعالیت ها (که اغلب در واحدهای غیر قابل اندازه گیری باهم گزارش شده است) باز کرده است. مثالها عبارتند از: فعالیت های نگهداری از پایگاه های نیروی هوایی ایالات متحده در نقاط مختلف جغرافیایی، و یا نیروهای پلیس در انگلستان و ولز و همچنین اجرای بانک های شعبه در قبرس و کانادا، و بهره وری از دانشگاه ها در آموزش و پرورش و عملکرد پژوهش در ایالات متحده، انگلستان و فرانسه. این نوع از برنامه های کاربردی را برای ارزیابی کارایی شهرها، مناطق و کشورهای با بسیاری از انواع ورودی ها و خروجی ها که شامل “اجتماعی” و “ایمنی خالص” هزینه به عنوان ورودی و مختلف “کیفیت زندگی” ابعاد به عنوان خروجی گسترش می دهند.
4-1-مقدمه
مادراین فصل تحقیق به مطالعه مدلهای انتخابی برای رتبه بندی شرکت های مورد نظر می پردازیم.پس از اینکه در فصول قبل داده های مورد نظر که همان نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام، کل دارایی بعنوان ورودی وEPS ، رشد فروش، سود خالص، نسبت جاری، نسبت آنی بعنوان خروجی از صورت وضعیت مالی یا صورت سود وزیان شرکت ها با انجام محسابات انجام شده بر روی ان ها برای هر شرکت و برای دو سال مالی منتهی به اسفندماه 88 و 89 بدست امد.
سپس دراین فصل از تحقیق ،با بهره گرفتن از دو مدل CCR ورودی محور و خروجی محور و BCC ورودی محور و خروجی محور،اطلاعات مورد نظر در نرم افزار DEA-SOLVER برای دو مدل فوق الذکر ،بصورت داده هایی در جداول اکسل وارد میشود.سپس نرم افزار به تحلیل داده ها و در نهایت به رتبه بندی شرکت ها برای هر سال مالی می پردازد.دراینصورت شرکتها به دو نوع کارا و ناکاراتقسیم می شوند.که بر اساس درجه کارایی شرکت ها میتوانبرای شرکت ها گرافی ترسیم کرد که رتبه بندی شرکتها بصورت راحت تر قابل دید،فهم وتفکیک باشد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-2-تجزیه تحلیل:
4-2-1-تجزیه و تحلیل سال 1388 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مدل BCC-Input:
Model Name = DEA-Solver Pro5.0/ BCC(BCC-I) Returns to Scale = Variable (Sum of Lambda = 1)
Workbook Name = C:UsershiradDesktopDEA88.BBC.I.xlsx
No.
DMU
Score
Rank
Reference set (lambda)
1
1
0.332726
22
13
0.8562
21
0.143412
25
3.88E-04
2
2
0.052629
30
17
0.99999
3
3
1
1
3
1
4
4
0.32919
24
17
0.906137
18
9.38E-02
25
3.42E-05
5
5
0.207263
27
14
0.188437
17
0.508028
25
0.201838
30
0.101697
6
6
0.483897
18
17
0.948977
25
5.10E-02
7
7
0.44646
19
17
0.999677
25
3.13E-04
8
8
0.190191
28
14
0.203763
17
0.472752
25
0.307789
30
0.015697
9
9
0.062287
29
18
0.861576
26
0.138424
10

10
0.3406
21
17
0.221415
18
0.778575
11
11
0.502806
17
14
0.337556
17
0.369896
25
0.275482
30
1.71E-02
12
12
1
1
12
1
13
13
1
1
13
1
14
14
1
1
14
1
15
15
0.689724
16
14
0.306986
17
0.638065
30
5.49E-02
16
16
0.717259
15
3
0.192667
14
0.161904
17
0.517562
25
0.127043
30
8.24E-04
17
17
1
1
17
1
18
18
1
1
18
1
19
19
1
1
19
1
20
20
0.35132
20
14
0.265945
17
0.174412
25
0.547509
30
1.21E-02
21
21
1
1
21
1
22
22
1
1
22
1
23
23
0.329547
23
14
0.264539
17
0.630049
25
0.103302
30
2.11E-03
24
24
1
1
24
1
25
25
1
1
25
1
26
26
1
1
26
1
27
27
0.737034
14
17
0.444293
18
0.426251
30
0.129446
28
28
0.288797
25
13
4.19E-02
17
0.945333
21
0.012806
29
29
0.251245
26
18
0.933349
30
6.66E-02
30
30
1
1
(جدول 4-1)
(نمودار 4-1)
No.
DMU
Score
 
 
 
 
I/O
Data
Projection
Difference

]]>

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *