دانلود پایان نامه

مصالح: مصالح باید با کیفیت بالا و جزییات نما باید پاسخی به جهت گیری ها، با روزنه های متحرک، بالکن های سبک و منافع بصری را ارایه دهد.
بالکن ها: ارایه بالکن می تواند به ایجاد نمایی جذاب تر کمک کند، تقویت و افزایش ملایمت ساکنین (اتاق در فضای باز)، ایجاد فرصت هایی برای ایجاد سایبان، سایه و سرپناه در فضاهای عمومی و تقویت حس امنیت و ایمنی از طریق نظارت طبیعی ایجاد کند.
کمک به امکانات و فضاهای عمومی: سازه های بلند می تواند تاثیر قابل توجهی در میکرو اقلیم های محلی داشته باشند، به خصوص تاثیرات باد و سایه افکندن بر ساختمان های و مناطق همسایه. طرح ساختمان های بلند نیاز به ارزیابی تاثیرات بالقوه زیست محیطی در فضاهای عمومی (از جمله خیابان های مجاور) و ساختمان های اطراف دارد، که شامل پیچش و تلاطم در سطح خیابان، انعکاس نور از نمای شیشه ای، اجرای ورق های عمودی باران در نما، حفظ حریم خصوصی با خواست ساکنین همسایه (به خصوص مسکونی)، سیما در هنگام شب، حرکات وسایل نقلیه و محیط زیست برای کسانی که در مجاورت ساختمان هستند. (Ministry of Housing and Lands, 2004)
قابلیت نفوذ و حرکت پیاده: شامل طرح مشارکتی است که به شبکه های حرکت عابرین پیاده، نفوذپذیری به سایت و مناطق اطراف، فرصت هایی برای بهبود ارتباط با پای پیاده را برقرار می کند.
توصیه هایی برای ساخت و ساز ساختمان های بلند در ایران
زندگی در ساختمان های بلند بیش از یک نیاز است. آن یک اضطرار در جهان است، و نیاز به فرهنگ خاص خود دارد. اما نباید فراموش کرد که ساخت ساختمان های بلند، حتی در مناطقی که کارفرما و طرح های جامع شهری اجازه وجود ساختمان های بلند را می دهد، برخی از عوامل عمده ای که باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:
حق و حقوق محله
نیازهای فیزیکی، روانی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان
عرض معابر مجاور
خصوصیات فیزیکی سایت
توجه سرانه فضای باز (N. Rafizadeh, 2005)
بنابراین، ارایه مقررات خاص سبب می شود که ساختمان های بلند به شیوه ای مناسب طراحی، برنامه ریزی و ساخته می شوند. قبل از سال 1998 میلادی، هیچ مقرراتی برای طراحی و ساخت ساختمان های بلند وجود نداشت، اما در سال 1998 مقرراتی برای ساختمان های بلند توسط شورای عالی برنامه ریزی شهری و معماری صادر شد. این مقررات براساس خطر زلزله، محدودیتهای زیست محیطی با توجه به آلودگی هوا و مشکلات ترافیکی ارایه شد. در زیر برخی از این مقررات به شکلی خلاصه ارایه می گردد:
برای دسترسی به افق های مشابه، ساختمان باید در جهت خطی شکل بگیرد.
ساختمان بلند نباید کمتر از 4/1 ارتفاع ساختمان، از وسط طول خیابان عقب نشینی کند.
در مناطق مشخص شده به عنوان باغ شهر، ساخت و ساز تنها در زمین هایی بزرگتر از 1000 متر اجازه داده می شود، در ضمن حداکثر فضای ساخته شده برابر 15 درصد از مساحت کل زمین باشد.
برای تشویق مردم به ساخت ساختمان های بلند باریک، به جای ساختمان های عظیم، عرض هر بلوک نباید از 40 متر یا 2/1 ارتفاع ساختمان (6طبقه) تجاوز کند. (N. Rafizadeh, 2005)
در ساختمان های نیمه متصل، فضای باز در هر 4 طرف ساختمان استقرار می یابد.
در فاصله ای کمتر از 5 متر، به لبه زمین و در ابعاد شرقی و غربی، پنجره ها ساختمان ها باید در ارتفاع بیش از 160 سانتیمتر قرار می گیرد و باید الگویی شیشه ای داشته باشند.
تزیینات پوسته ها در هر 4 طرف ساختمان ها اجباری است.
ساختمان های بلند با استفاده مسکونی قطعاً باید در یک منطقه شهری ساخته شوند. به همین دلیل، مهم است که نقش ساختمان را در منطقه بدانیم، و همچنین به مسایل فیزیکی و اجتماعی و اقتصادی توجه کنیم. مناظری که باید توسط ساکنین دیده شود، و همچنین شرایط زیست محیطی منطقه نیز بسیار مهم است که تا قبل از برنامه ریزی در نظر گرفته شوند. بنابراین برای برنامه ریزی ساختمان های بلند، حفاظت از محله و ارایه رفاه مورد نیاز و امکانات اجتماعی باید در نظر گرفته شود.
ارتباطات و مسیرهای حمل و نقل، زیرساخت ها و امکانات عمومی، حفاظت از منابع طبیعی و زیست محیطی، پیش بینی جمعیت، زیباسازی و توسعه چشم اندازهای مطلوب، سازگاری ساختمان های مجاور، همه از عواملی هستند که باید در انتخاب سایت برای بلوک برج در نظر گرفته شود.

دسته‌ها: داغ ترین ها