دانلود پایان نامه

مشارکت در گروه دسته جمعی / فعالیت های مدنی
ضرورت حضور همه گروه های سنی در جامعه(Dempsey, Bramley & Brown, 2011).
روشن است که، هر یک از این ها ممکن است به عنوان مفهومی مجزا در نظر گرفته شود که اغلب سبب تقویت روابط بین ساکنان خواهد شد. بنابراین، برای ایجاد توسعه پایدار اجتماعی در مجتمع های مسکونی، این عناصر طراحی نیاز به گنجانیده شدن در طراحی محله دارند.
از این رو، پایداری اجتماعی فرآیندی است که در رابطه با جامعه و محیط زیست ساخته شده (طراحی و تراکم) و کیفیت زندگی در محیط محله است. در ضمن باید به این نکته توجه داشت که این زمینه ها و معیارها به شدت به یکدیگر مرتبط هستند و وابستگی میان آنها به طور مشهودی وجود دارد.
جمع بندی
شرط اساسی جهت رسیدن به محیط پایدار برقراری تعادل پویا میان نظام های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بوم شناختی است و از منظر اخلاق به برقراری و تداوم رابطه همزیستی میان عناصر و ارکان محیط (انسان و غیر انسان) تعبیر می شود. محله جایی امن برای مردمی است که به احتمال زیاد نوعی تعامل با همسایگان را به وجود می آورد و این ممکن است منجر به مشارکت بیشتر در فعالیت های جمعی می شود.
بررسی عوامل پایداری اجتماعی در مسکن
3-2-1- عدالت اجتماعی
با توجه به گفته های مکنزی (2004) شرایط یکسان در دسترسی به خدمات اساسی (از جمله بهداشت، آموزش، حمل و نقل، مسکن و تفریح و سرگرمی)، و همچنین به علت عدالت بین نسل ها، به این معنی که نسل های آینده نباید به علت استفاده و فعالیت های بی رویه نسل حاضر از این امکانات محروم شوند، تعبیر می شود.
امکانات و زیرساخت های اجتماعی (دسترسی به خدمات ضروری)
ما باید در مورد ساختمانی که نیازهای گسترده تری از کل جامعه را در بر می گیرد، فکر کنیم و نه فقط بر روی ساختمان خانه ها تمرکز کنیم (Peter Hal, 2011). این نوع از زیرساخت های اجتماعی نیاز به مکانی دارد که با پیاده روی مسافت های عمومی در محله امکاناتی نظیر یک مدرسه، مغازه، مرکز اجتماعات امکانات ورزشی و… را فراهم می کند (Peter Hal, 2011). ایجاد دسترسی به امکانات خوب در فواصل پیاده روی، به خصوص با توجه به استفاده از الگوهای اختلاطی فضایی پر جنب و جوش را ایجاد می کند (Burgess, 2000).
دسترسی به تسهیلات و امکانات روزانه از مرکز محله برای استفاده کنندگان مورد بررسی قرار گرفت. تسهیلاتی چون: فروشگاه های روزانه، مدرسه ابتدایی، امکانات اولیه بهداشتی، فضای باز، بانک، دفاتر پست و گره های حمل و نقل (نزدیک ترین ایستگاه مترو و اتوبوس) می باشد.
پژوهش های صورت گرفته در کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که مناطق با تراکم بالاتر نیاز به پشتیبانی از امکاناتی بیشتر و طیف وسیعتری از خدمات نسبت به مناطق با تراکم پایین (حومه شهرها) دارند (Burton, 2000; Haughton and Hunter, 1994). شما نیاز به تراکم برای بهره گیری و استفاده از امکانات دارید (Burdett et al., 2004).
حمایتی که در آغاز می تواند نسبتاً ناچیز به نظر برسد، ولی امتیازات گسترده ای را فراهم می کند، از جمله در دسترس بودن مسیرهای مستقیم اتوبوس برای اتصال مردم به امکانات محلی و مشاغل؛ حمایت از گروه کودکان، ساکنان، تیم های ورزشی، کلوپ های پخش، و کارگران جامعه برای گرد هم آوردن ساکنان را در زمینه های مختلف به ارمغان می آورد.
این عوامل شکلی فراگیر دارند و احساسی از ایمنی و امنیت را در جوامع جدید برای ساکنان فراهم و تاثیر مستقیم بر روی مسایل محلی و خدماتی – همانند حفظ نظم و آرامش یا حمایت از جوانان و خانواده ها – و چگونگی بازار مسکن و اقتصاد محلی دارد. (Jenks & jones, 2010) تیم های تحقیقاتی در کنسرسیوم های مختلف بررسی کردند که فرم هایی با تراکم زیاد، فشرده و چند منظوره، از فرم هایی با تراکم کم و تک منظوره پایدارتر هستند و زمینه بروز روابط پایدار را فراهم می آورد.
پیوستگی عرصه ها
هر فعالیت باید در عرصه ای واجد مظاهر کالبدی مشخص و انجام پذیرد. و در ضمن هر عرصه به سبب وضوح و پیوستگی فرم خود بتواند مشوق و نگاهدارنده فعالیتی باشد که اصولاً برای آن فعالیت طرح شده است. (الکساندر، کریستفر ،1376)
پایداری جامعه
تجربه گذشتگان نشان می دهد که نیازهای اجتماعی دراز مدت در جوامع جدید، اغلب در خانه هایی که در مقیاس بزرگ ساخته شده اند؛ نادیده گرفته شده است. به طور معمول، ساکنان جدید به درون سایت ساختمان ها با اندکی درنگ حرکت می کنند.
بدون زیرساخت های اجتماعی صحیح، جوامع جدید به سرعت مارپیچی کاهش می یابند. آمار و ارقام در هزینه های اجتماعی جامعه در دو دهه زندگی در محیط هایی با جرم و جنایت بالا، رفتارهای ضد اجتماعی، مسکن نامناسب در این جوامع را نشان می دهد.
غرور و احساس تعلق به مسکن و محله

دسته‌ها: داغ ترین ها