دانلود پایان نامه

منظور محله هایی که درجه بالایی از سازگاری اجتماعی و اقتصادی را نشان می دهد، جنبش و فعالیتی که در طول زمان که به رضایت می انجامد، دلبستگی و حس تعلق به مکان در میان کسانی که در آن جا زندگی می کنند، و محله هایی که می توانند رهبری مدنی، هدف و توانایی تجهیز کردن در برابر مسایلی که نگرانی در مورد آن ها وجود دارد.
تاریخ محلات و نوسازی آن (که خودجوش و هدفمندند) نشان می دهد که زندگی اجتماعی و اقتصادی محلات می تواند به هدر رفتن و کم شدن انتظارات کمک کند. محلات می توانند شکست بخورند اما جاذبه آنها را دوباره به دست آورد.
تعیین اینکه چه چیزی محله را به پایداری اجتماعی و اقتصادی می رساند دشوار است.
رضایت مسکن، ظاهر فیزیکی قابل قبول محله،
ایمنی در خیابان از دو جهت ترافیک و مردم، سر و صدای کم، دسترسی به امکانات و خدمات، دسترسی به سایت های دیگر در سیستم اسکان و استقرار، هزینه سکونت در محله و دسترسی به سایر نقاط، توانایی داشتن روابط اجتماعی دلپذیر و دوستانه .
Yeun Sook Lee
(2010)
آپارتمان های بلند مرتبه
تاکید بر جنبه های پایداری اجتماعی که نه تنها بر افزایش اتحاد عناصر مختلف اجتماعی و ارتباطات اجتماعی می انجامد بلکه به جلوگیری و کاهش محرومیت اجتماعی کمک می کند. اصطلاح یکپارچگی و ارتباطات اجتماعی، مفهومی از سرمایه اجتماعی است، هنگامی که در مورد اثرات سرمایه اجتماعی بر روی سلامتی اشاره می کند، طیف گسترده ای از اصطلاحاتی که شامل شبکه های اجتماعی، حمایت های اجتماعی، الزامات و روابط اجتماعی و یکپارچگی و ارتباطات اجتماعی است. اگر چه هیچ اجماعی در مورد تعریف سرمایه اجتماعی وجود ندارد اما یکی از استفاده های معمولی آن به روابط و شبکه های اجتماعی برای اقدامات جمعی اشاره دارد.
روابط اجتماعی، ارتقاء سلامت و انسجام اجتماعی، احساس تعلق به مکان، همکاری و مشارکت اجتماعی، رفاه اجتماعی، تعاملات اجتماعی، فعالیت اجتماعی (فراهم کردن تسهیلات و امکانات به عنوان بخشی از یک جامعه گسترده تر)، بهبود کیفیت زندگی، بهره گیری از فضاهای مشترک، ایمنی در محله،
Dempsy
C.Brown,
Bramley
(2012)
تراکم جمعیتی
(ساختمان های با تراکم زیاد و مردم)
تیم های تحقیقاتی مختلف بررسی کردند که فرم ها و ساختمان هایی با تراکم زیاد، فشرده تر و چند منظوره تر از فرم ها و ساختمان هایی با تراکم کم و تک منظوره، پایدار تر هستند. پایداری اجتماعی به عنوان یک مفهوم مبهم مفهومی که دچار هرج و مرج و بی نظمی است، تعریف می شود. با این وجود، به منظور پژوهش فرم ها و ساختمان هایی با تراکم بالا، پایداری اجتماعی به شکل دو مفهوم گسترده زیربنایی در نظر گرفته می شود: عدالت اجتماعی و پایداری جامعه. عدالت اجتماعی اشاره به توزیع عادلانه منابع است و اجازه می دهد همه ساکنان به مشارکت کامل در جامعه، بپردازند. عدالت اجتماعی به معنای توجه به ماهیت و میزان دسترسی به خدمات و امکانات در یک منطقه است. پایداری جامعه مربوط به توانایی های خود جامعه، یا تجلی از اجتماعی محلی است. برای حفظ و دوباره ساختن خودش در یک سطح قابل قبولی از عملکرد در سازماندهی های اجتماعی است و ادغام رفتار اجتماعی فرد در یک محیط اجتماعی و جمعی گسترده صورت می گیرد. در این راه، پایداری جامعه شامل طیف وسیعی از رفتارهای اجتماعی همچون: تعامل اجتماعی میان ساکنان یک محله، وجود و مشارکت و… است.
عدالت اجتماعی:
(توزیع عادلانه منابع؛ مشارکت کامل در جامعه؛ دسترسی به خدمات و امکانات.
جامعه پایدار:
(تعامل اجتماعی/ شبکه های اجتماعی در جامعه؛ مشارکت در گروه های جمعی در جامعه؛

دسته‌ها: داغ ترین ها