دانلود پایان نامه

برای امضای اوراق سهام مقرر است به امضا برسد.
ماده 174 ق. ت ( طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام؛ مندرجات )

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده 173 باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:
ماده 178 ق. ت ( مهلت پذیره نویسی سهام جدید )
ماده 183 ق. ت ( تشریفات ثبت افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص )
تبصره بند 4: اظهارنامه های مذکور در این ماده باید به امضای کلیه اعضای هیئت مدیره رسیده باشد.
ماده 185 ق. ت ( پرداخت مبلغ سهم از طریق تبدیل مطالبات سهام )
در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت تصویب شده باشد سهام جدیدی که در نتیجه این گونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضای ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشند انجام می گیرد.
ماده 264 ق. ت. ( مقررات جزایی )
هرکس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد. ( ر. ک. م 58 )
ماده 279 ( تبدیل شرکت سهامی : مدارک لازم برای تسلیم به مرجع ثبت شرکتها )
بند 4: اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضا دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده مشتمل بر نکات زیر باشد:
ماده 294ق. ت ( مدارک لازم برای تبدیل شرکت شرکت سهامی موجود در زمان تصویب قانون )
بند 4: اعلامیه تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام که باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:
ماده 223 ق. ت ( صورت برات: شرایط صحت )
برات علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:
نکات: 1. شرایط شکلی برات:
مهر یا امضا: برای صدور هر سند و از جمله برات امضا یا مهر ضروری است . امضا یا مهر حاکی از « اراده انشایی » صادر کننده است. مفاد سند بدون امضا قابل انتصاب به نویسنده آن نیست. برات ممکن است از طرف چند نفر به عنوان صادر کننده، امضا یا مهر شود در این صورت در مورد مسئولیت آنان دو نفر وجود دارد. (ر. ک. حاشیه ماده 249 ق. ت)
تاریخ تحریر : فواید تاریخ تحریر:
الف. تاریخ تحریر برات در تشخیص اهلیت صادر کننده در حین صدور برات مؤثر است. بدیهی است فقدان اهلیت صادر کننده موجب بی اعتباری تعهد صادر کننده خواهد بود. البته اعتبار سند و مسئولیت سایر امضا کنندگان به قوت خود باقی خواهند ماند.
2. تغییر مندرجات برات: ممکن است مندرجات برات بعد از صدور، توسط شخصی غیر از صادر کننده و بدون هماهنگی با او تغییر داده شود به این حالت اصطلاحاً « تزویر » کی گویند که به موجب مقررات کیفری جرم و مستوجب مجازات است. در صورت وضعیت تغییر مندرجات برات، وضعیت حقوقی امضا کنندگان آن به چه نحو قابل ترسیم است؟
تغییر مندرجات برات موجب از اعتبار افتادن آن نمی شود بلکه هر یک از امضا کنندگان آن ( صادر کننده، ظهرنویس، براتگر ) نسبت به مندرجاتی که حین امضا کردن در برات وجود داشته اند، مسئول هستند. به عبارت دیگر هریک از امضا کنندگان نسبت به آنچه تعهد کرده اند مسئول هستند. بنابراین اگر وجه برات در حین صدور یک میلیون ریال باشد و ظهر نویس اول وجه آن را به دو میلیون ریال تبدیل کند، صادر کننده فقط نسبت به مبلغ یک میلیون ریال مسءول است ولی ظهر نویس اول و امضا کنندگان مؤخر بر تزویر نسبت به دو میلیون ریال مسئول هستند.

3. شرایط ماهوی برات :
لزوم رعایت شرایط عمومی معاملات: از آنجا که صدور برات یک عمل حقوقی است شرایط اساسی صحت معامله مذکور در ماده 190 ق. م. در انجام آن باید رعایت گردد. صدور براتی که از لحاظ شرایط شکلی کامل ولی از جهت شرایط ماهوی دارای ایراد باشد، موجب بطلان تعهد صادر کننده است. اما سند اعتبار خود را از دست نمی دهد و اگر چنین براتی به گردش در آمده و از طریق ظهر نویسی به اشخاص ثالث منتقل شد، چنین ایرادی، بر اساس اصل استقلال امضاها، موجب سلب اعتبار برات و عدم مسئولیت سایر امضا کنندگان برات نخواهد بود.
لزوم تسلیم ارادی سند: « در معاملات با سند عادی فقط امضای سند کافی برای تحقیق دین نیست؛ بلکه تسلیم آن از طرف مدیون به داین یا قائم مقام او لازم است؛ زیرا بر حسب عرف و عادت غالباً مدیون قبل از گرفتن وجه، نوشته را تنظیم و امضا می کند و پس از گرفتن وجه، آن را به داین می دهد و اگر بعد از امضا و قبل از اخذ وجه به وسیله ی خدعه یا سرقت سند به دست داین افتد و این امر محرز گردد، مجرد بودن سند امضا شده در دست مدعی کافی برای اعتبار و صحت آن نیست و داین مکلف است که تحویل وجه و یا اشتغال ذمه را ثابت کند.» ( حکم تمیزی ش 905 مورخ 10/4/1317 شعبه اول، دانشنامه حقوقی، ج 4 ، ص 524 ، ش 59 )
ماده 228 ق.ت ( 1. شرایط شکلی قبولی، 2. قبولی بدون تاریخ برات به وعده از رؤیت )
قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضا یا مهر می شود. در صورتیکه برات …
ماده 229 ق. ت ( موارد در حکم قبولی و رد )
هر عبارتی که محال علیه در برات نوشته امضا یا مهر کند قبولی محسوب است مگر اینکه ….
ماده 239 ق. ت ( قبولی شخص ثالث: امکان )
ماده 246 ق. ت ( ظهر نویسی
ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد.ممکن است …
ماده 294 ق. ت ( مندرجات اعتراض نامه )
ماده 297 ق. ت ( لزوم ثبت اعتراض نامه )
ماده 307 ق. ت ( تعریف سفته )
ماده 308 ق. ت ( شرایط شکلی سفته )
ماده 311 ق. ت ( شرایط شکلی چک )

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید