دانلود پایان نامه

معنی بیت: آسمان کبود رنگ که پرده‌ی صبح قیامت خواهد بود از بهر دیدن پیامبر (ص)، صدهزاران دیده از ستارگان گشوده است.
40)سایه بر عالم نیفگند از برای آنکه بود او ز عالم خالی و عالم ز شرع او ملا
در مورد سایه نداشتن پیامبر اکرم، تفسیر و تعبیرهایی کرده اند و گفته اند چون وجود آن حضرت نور بود، بدان جهت سایه نداشت، زیرا نور سایه ندارد و گفته اند چون آن حضرت، سایه‌ی خدا در روی زمین بود بدین جهت سایه نداشت، زیرا سایه را سایه نباشد و گفته اند چون ابر همیشه بر سرش سایه می‌انداخت بدین سبب سایه نداشت. در ترجمه و قصه های قرآن آمده است:« و نیز از علامت نبوت وی در اخبار آمده است که میغ بر سر وی سایه داشتی و از لطافت وی، سایه بر زمین نیفتادی. ص 139». (3)
بین خالی و ملا تضاد وجود دارد.
معنی بیت: پیامبر(ص) بر عالم سایه نیافکند، زیرا که او هیچ تعلقی به عالم نداشت و شریعت و سنّت او در عالم ساری و جاری بود و عالم را روشنی بخشیده بود.
41)بی دم او کار سنّت همچو بی معنی سخن بی کف او تیغ دعوت همچو بی موسی عصا
نوعی ایهام تناسب بین سنّت و سخن گفتن به نظر می رسد. چون سنّت همان اقوال پیامبر است/ در بیت موازنه هست.
معنی بیت: بدون تأثیر نفس و سخن گفتن پیامبر(ص) کار سنّت او، مانند سخن بی معنی و بی کف دست ایشان، شمشیر دعوت، مانند عصایی بی موسی (و معمولی) است (یعنی دیگر نباید انتظار داشت که شمشیر در دست غیر ایشان معجزه ای بیافریند و یا بی وجود خود ایشان، دعوتشان به اسلام همه گیر و جهانی شود).
42)سیزده بفزود بر پنجاه عمرش تا نکرد پیک حضرت پیش او صدوچارده سوره ادا
پیک حضرت: حضرت جبرئیل (ع)
توضیح: پیامبر(ص)، در شصت و سه سالگی، دار فانی را وداع گفته است.
بین اعداد سیزده، پنجاه و صدو چارده، مراعات‌النظیر وجود دارد.
معنی بیت: تا حضرت جبرئیل (ع) صدوچارده سوره‌ی قرآن را به طریق وحی به آن حضرت ابلاغ کند، سیزده سال دیگر نیز بر عمر پنجاه ساله‌اش افزوده شد و آن حضرت شصت‌وسه ‌ساله شد.
43)جاهدوا الکفار کردش غرقه در دریای خوف ما علیک الا‌البلاغش داده توقیع رجا
جاهدالکفار قسمتی از آیه‌ی 73 از سوره‌ی توبه –9:
«یا ایهاالنبی جاهدالکفار و المنافقین و اغلظ علیهم مأویهم جهنّم و بئس‌المصیر».
ترجمه: ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها درشتی کن و جایگاه آنها جهنم است و بد جایگاهی است. (تعلیقات دیوان مجیر).
و ما علیک الاالبلاغ قسمتی است از آیه‌ی 92 از سوره‌ی مائده-5:
«واطیعواالله و اطیعواالرسول واحذروا فان تولّیتم فاعملوا انّما علی رسولنا البلاغ‌المبین».
ترجمه: و خدای را فرمان برید و از پیامبر اطاعت کنید و (از نافرمانی) بپرهیزید، و اگر روگردان شدید پس بدانید که بر فرستاده ی ما فقط (پیغام) رسانیدن آشکار است (همان).
توقیع: نشان کردن پادشاه برنامه و منشور و به معنی دستخط و نشانی پادشاه و فرمان پادشاهی که به قهر باشد به خلاف منشور (غیاث).
معنی بیت: آیه‌ی جاهدالکفار، پیامبر(ص) را در دریای خوف الهی غرقه کرده و در عوض، آیه‌ی ماعلیک الالبلاغ به او منشور و فرمان امیدواری داد و امیدوارش کرد.

دسته‌ها: داغ ترین ها