مقاله – طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی- قسمت ۷۰

۵-۲-۳-۲٫ وضعیت تأهل
بین دو گروه متأهل و مجرد اختلافی پیدا نشد. این امر ممکن است ناشی از تعداد نه چندان زیاد افراد متأهل در مقایسه با افراد مجرد بوده باشد.
۵-۲-۳-۳٫ درآمد خانوداه
نخبگان دانشجویی با درآمدهای خانوادگی مختلف، در بیان ارزش پیشنهادی کارفرما باهم تفاوت داشتند. این تفاوت‌ها با روش‌های آماری تعیین شدند و در جدول ۴-۱۱، ۴-۱۲، ۴-۱۳، ۴-۱۴ مقایسه‌ای بین این گروه ها انجام گرفت. در بیان چهار بُعد «روابط اجتماعی»، «جو کاری»، «آموزش و یادگیری»، و «منطقه جغرافیایی» میان نخبگان دانشجویی تفاوت پیدا شد.
۵-۲-۳-۴٫ سن
نخبگان دانشجویی با گروه های سنی مختلف، در بیان ارزش پیشنهادی کارفرما باهم تفاوت داشتند. این تفاوت‌ها فقط در بیان بُعد «جو کاری» وجود داشت که با روش‌های آماری تعیین شدند. جدول ۴-۱۵ مقایسه‌ای بین این گروه‌ها را نشان می‌دهد.

۵-۳٫ محدودیت‌های پژوهش

این پژوهش از دید نخبگان دانشجویی انجام شد؛ در واقع در این‌جا فقط نخبگان دانشجویی به عنوان کارکنان بالقوه در نظر گرفته شدند. علاوه بر نخبگان دانشجویی، دانشجویان عادی، تازه فارغ‌التحصیلان، و کسانی که در جست‌و جوی شغلی هستند به نوعی کارکنان بالقوه محسوب می‌شوند که در این پژوهش به آن‌ها پرداخته نشد.
برای استخراج الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما، تحلیل عاملی اکتشافی بسیار کمک کننده بود. این روش آماری برای تعدادهای بسیار بالا(بالای هزار نفر) بسیار کارآتر عمل می‌کند. جامعه‌ای که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت تعداد کمتری داشت.
الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما که در این پژوهش شناسایی و ارائه شده است، صرفاً مناسب جامعه‌ی دانشجویان عضو بنیاد ملّی نخبگان استان مازندران می‌باشد و با اطمینان نمی‌توان آن را به جوامع مشابه نسبت داد.
رشته‌ی تحصیلی پرسش‌شوندگان در این پژوهش غیر پزشکی عنوان شد. ادراک و نظر افراد دارای رشته‌های پزشکی و پرستاری ممکن است بسیار متفاوت باشد.
در این پژوهش جهت تعیین مجاری ارتباطی دلخواه بین نخبگان دانشجویی و کارفرما (پاسخ به پرسش اول پژوهش) از مقیاس اسمی استفاده گردید. این مقیاس چندان قوی نیست ولی در اینجا به دلیل صرفه‌جویی در وقت پاسخ‌دهنده از آن استفاده شد.

۵-۴٫ پیشنهادات

بر اساس نتایج تحقیق، دو دسته پیشنهادات برای مخاطبان ارائه شده است. دسته اول در امور اجرایی و دیگری در پژوهش‌های آتی دلالت می‌کنند.

۵-۴-۱٫ پیشنهادات اجرایی

به مدیران سازمان‌ها پیشنهاد می‌شود به منظور جذب نیروی نخبه و با استعداد به نتایج این پژوهش استناد کنند و الگوی ارزش پیشنهادی خود را مطابق انتظارات نخبگان تعریف کنند.
پیشنهاد می‌شود مدیران سازمان به جهت عرضه این الگو به نخبگان از روش‌های مورد دلخواه این افراد استفاده کنند. مطابق نتایج مشخص شد که نخبگان دانشجویی تمایل دارند توسط کارفرمایان استعدادیابی شوند.
سیاست‌گذاران در بخش‌های کلان کشور با کمک نتایج این پژوهش درک عمیقی نسبت به نخبگان دانشجویی بدست می‌آورند. از آن‌جایی که بحث فرار مغزها همیشه در این کشور به عنوان یک معضل شناخته شده است، استناد به این پژوهش به سیاست‌گذاران کلان، امکان شناسایی راهکارهایی به منظور حل این معضل فراهم می‌آورد.

۵-۴-۲٫ پیشنهادات پژوهشی

در این پژوهش ابعاد شناسی شده‌ی متفاوتی نسبت پژوهش‌های پیشین بدست آمد که بیانگر نوپا و نوین بودن این حوزه است. نیاز به انجام پژوهش در حوزه‌های فرهنگی و مختلف جهت قوی‌تر شدن و جهان شمول شدن نظریه بسیار ضروری به نظر می‌رسد. تعداد پژوهش‌های مشابه معدود است. در داخل کشور تا به حال موضوعی با حوزه‌ی کاری مشابه مشاهده نشد. به پژوهشگران در زیر پیشنهاداتی به منظور جهت دهی به فعالیت‌های احتمالی آتی ارائه می‌شود:
انجام تحقیق در سایر جوامع نخبگان دانشجویی پیشنهاد می‌شود. در این راستا شعبات بنیاد ملّی نخبگان در استان‌های کشور جای تأمل دارد. پیشنهاد می‌شود پژوهشگران با انجام چند مصاحبه متناسب بودن شاخص ارائه شده در این تحقیق را بسنجند.
به پژوهشگران پیشنهاد می‌شود به دیگر گروه‌های کارکنان بالقوه توجه شود. کارکنان بالقوه در واقع کسانی هستند که متقاضی یافتن شغل هستند.
ارزش پیشنهادی کارفرما در واقع فقط شامل دیدگاه کارکنان بالقوه نمی‌شود، بلکه شایسته است برای کامل شدن آن دیدگاه کارکنان فعلی نیز بررسی شود. توجه به کارکنان فعلی نیز به پژوهشگران توصیه می‌شود.
ارزش پیشنهادی کارفرما به طور محض از دیدگاه کارکنان بالقوه(در این‌جا نخبگان دانشجویی) ایجاد نمی‌شود. از آنجایی که این الگو هم به بیرون و هم به درون سازمان عرضه می‌شود، پیشنهاد می‌شود به ذی‌نفعان درون سازمانی خصوصاً کارکنان فعلی نیز توجه شود.

۵-۵٫ خلاصه فصل پنجم

به طور خلاصه این پژوهش انتظارات دانشجویان عضو بنیاد ملّی نخبگان استان مازندران از کارفرمای دلخواه را شناسایی کرد و تحت الگویی به نام ارزش پیشنهادی کارفرما ارائه داد؛ این الگو مشخصات و ویژگی‌های یک کارفرمای جذاب از نگاه این دانشجویان را نشان می‌دهد. این الگو می‌تواند در دو سطح خرد و کلان مورد استفاده قرار بگیرد. مدیریت ارشد سازمان‌ها در سطح خرد قرار دارند که مطابق این الگو می‌توانند الگوی ارزش پیشنهادی خود را تنظیم کنند؛ در واقع با استناد به این الگو به ویژگی‌ها و مشخصات یک کارفر

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مای جذاب را از نگاه نخبگان دانشجویی درک می‌کنند. سیاست گذاران کشوری در سطح کلان قرار دارند که می‌تواند با استناد به این الگو راهکارهایی را جهت مقابله با معضل فرار مغزها شناسایی کنند.
مجاری و طرقی که این نخبگان مایل‌اند با سازمان آشنا شوند شناسایی شد. استنباط می‌شود که نخبگان دانشجویی تمایل به استعدادیابی توسط سازمان دارند. عدم علاقه‌ی آن‌ها به صدا و سیما مشهود است.
در این پژوهش همچنین سعی به شناخت تفاوت میان بیان نخبگان دانشجویی با توجه به ویژگی‌های رشته تحصیلی، وضعیت تأهل، میزان درآمد خانواده، و سن جمعیت شناختی شد. مشاهده شد که این ویژگی‌ها تأثیراتی بر بیان نخبگان دانشجویی می‌گذراند.

منابع

 
منابع

الف. منابع فارسی

بَبی، ارل. (۱۳۸۴). روش تحقیق در علوم اجتماعی (ترجمه رضا فاضل). تهران: سمت.
چلبی، مسعود؛ و عباسی، رسول. (۱۳۸۳). تحلیل تطبیقی فرار مغزها در سطوح خرد و کلان. پژوهشنامه علوم انسانی(۴۱و۴۲)، ۱۹۳-۲۱۶٫
حافظ نیا، محمدرضا. (۱۳۸۴). روش تحقیق درعلوم انسانی (چاپ یازدهم). تهران: انتشارات سمت.
حبیب پور، کرم؛ و صفری، رضا. (۱۳۹۰). راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده‌های کمی). تهران: نشر لویه و انتشارات متفکران.