دانلود پایان نامه

تعریف شرکت‌های کوچک و متوسط

سازمان‌های کوچک و متوسط نیروی تاثیرگذاری در فرآیند توسعه اقتصادی کشورها می‌باشند که به علت نداشتن متولی و سازمانی که بصورت جدی، مطالبه‌گر توجه به جایگاه این سازمان‌ها در برنامه ریزی کلان کشور گردد، از ایفای رسالت خود در توسعه اقتصادی کشور بازمانده‌اند. شرکت‌ها و سازمان‌های کوچک و متوسط بر اساس معیارهای مختلفی تعریف
می­شوند. برخی از این معیارها عبارتند از : حجم اشتغال، حجم سرمایه، حجم تولید، نوع تکنولوژی و صادراتی بودن تولیدات، میزان گردش مالی و. . . (هابرت،2003).

بنابر این هر کشوری با توجه به شرایط خاص خود تعریفی از این شرکت‌ها ارائه کرده است. مثلاً در ایالات متحده آمریکا، شرکت‌هایی را که کمتر از 500 نفر پرسنل داشته باشند، شرکت کوچک می­نامند. درحالی که در آلمان شرکت‌هایی را که دارای کمتر از ده نفر پرسنل باشند، کوچک و از ده تا 499 نفــر را شــرکت هــای متوسط محسوب می­کنند(ابراهیمی و همکاران1381).

براساس معیارهای اتحادیه اروپا نیز، صنایع کوچک و متوسط برحسب تعداد کارکنان و مبلغ گردش سرمایه سالانه تعریف می­شوند. براین اساس، شرکتی کوچک یا متوسط نامیده می­شود، که تعداد کارکنان آن کمتر از 250 نفر باشد و مبلغ گردش مالی سالانه آن هم از 40 میلیـون یورو تجاوز نکند. (کیم و همکاران ، 2006)

در آسیا نیز برای طبقه بندی شرکت های کوچک و متوسط از معیارهای کمی مختلفی استفاده می­شود که برخی از آن ها عبارتند از: تعداد کارکنان، ارزش دارایی ها، میزان گردش مالی سالانه، میزان سرمایه و… .(ملکی نژاد، 1385)

میزان گردش مالی شرکت ها نیز معیار دیگری برای طبقه بندی شرکت های کوچک و متوسط در آلمان به شمار می­رود. شرکت هایی که گردش مالی آن ها تا 25 میلیون یورو در سال باشند، شرکت متوسط و شرکت هایی که گردش مالی آن ها حدود 250 هزار یورو باشند، شرکت کوچک به حساب می­آیند.(کیم و همکاران ، 2006)

هرچند این تعاریف کمی، تقسیم بندی را راحت تر می­کند، اما معیارهای کمی همیشه برای طبقه بندی شرکت ها روش مناسبی نیستند. مثلاً یک شرکت فولادسازی که مجموع کارکنان آن 500 نفر باشد، در صنعت فولاد یک شرکت متوسط به حساب می­آید، درحالی که یک شرکت خدماتی مانند یک شرکت مشاوره مالی با حدود پانصد نفر پرسنل، یک شرکت بزرگ در زمینه خودش محسوب می­شود. بنابراین، کیفیت و مشخصات کیفی شرکت ها نیز مهم است.( ملکی نژاد،1385)

معمولاً شرکت ها و شرکت‌های کوچک و متوسط از سه ویژگی کیفی برخوردارند : (سیمسون و تویارد،2002)

  • وحدت مالکیت و مدیریت
  • مالکیت فردی و خانوادگی
  • استقلال از سایر شرکت‌ها

در ایران نیز توافق کمی به روی تعریف این گروه شرکت‌ها شده است. وزارت صنایع ومعادن SMEها را شرکت‌هایی با کارکنان کمتر از 50 نفر معرفی کرده است و حال اینکه سالنامه آماری کشور، شرکت‌های کوچک و متوسط را از هم تفکیک کرده است به طوری که شرکت‌های با 1 تا 9 نفر را شرکت کوچک، شرکت‌های با 10 تا49 نفر را شرکت متوسط نامیده است.

دسته‌ها: داغ ترین ها