تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگرانه اتخاذی توسط قانونگذار راجع به جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات با تکیه بر اسناد بین الملل- قسمت ۲۶

کنوانسیون. ↑

 

 • .ماده ۲ کنوانسیون. ↑

 

 • .بند ۴ الف،ماده ۳٫ ↑

 

 • .بند ۴ و ج، ماده ۳٫ ↑

 

 • ۳.william R. Schroeder, op. cit. p.6. ↑

 

 • .بند ۲ ماده ۵٫ ↑

 

 • .بند ۲ ماده .۵ ↑

 

 • .بند ۳ ماده ۵٫ ↑

 

 • .بند ۴ ماده ۵، ماده ۷ و ۸ و بند ۱ ماده ۹٫ ↑

 

 • .ماده ۶٫ ↑

 

 • .بند ۵ ماده ۵٫ ↑

 

 • .بند ۲ و ۳ ماده ۹٫ ↑

 

 • .لازم به ذکر است که کشور ما نیز با وضع قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان، در تاریخ ۳/۹/۱۳۷۰ به این کنوانسیون ملحق شده است. ↑
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 • ۱.The Statement of Principles Concerning Prevention of Criminal Use of Banking System for Purposes of Money Laundering, adopted by Commitee on Banking Regulation and Supervisory Practices. ↑

 

 • .کشورهای گروه ۷ (کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و انگلستان) به علاوه سه کشور بنلوکس (هلند، بلژیک و لوکزامبورگ) به همراه سوئد، سوئیس و اسپانیا. ↑

 

 • .ماده ۲ اعلامیه. ↑

 

 • .ماده ۳ اعلامیه. ↑

 

 • .ماده ۴ اعلامیه. ↑

 

 • .ماده ۵ اعلامیه. ↑

 

 • ۴.Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizare and Confiscation of the Proceed of Crime. ↑

 

 • .ماده ۳۶ کنوانسیون. ↑

 

 • .ماده ۲ کنوانسیون. ↑

 

 • .ماده ۴ کنوانسیون. ↑

 

 • .ماده ۴ کنوانسیون. ↑

 

 • .ماده ۵ کنوانسیون. ↑

 

 • ۱.The Ec Directive on Prevention of the Use of the Financial System for the Purpose of Money Laundering. ↑

 

 • .ماده ۱۲ دستورالعمل. ↑

 

 • ۲.United Nations Conventen Against Transnational organized crime. ↑

 

 • ۱.UN. DOC.A/Res/55/255 (2001). ↑

 

 • ۲.Pino Arlacchi,”Nations Build Allances to Stop Organized Crime, IIP E-Journal,August 2001. ↑

 

 • www. undcp. Org/un3.odccp/en/crime-cicp-signatures.html ↑

 

 • .ماده ۳۷ کنوانسیون. ↑

 

 • .ماده ۵ کنوانسیون. ↑

 

 • .ماده ۶ کنوانسیون. ↑

 

 • .ماده ۸ کنوانسیون. ↑

 

 • .ماده ۲۳ کنوانسیون. ↑

 

 • .بند۱(ب) ماده ۳ کنوانسیون. ↑

 

 • .قسمت(ب) ماده ۲ کنوانسیون. ↑

 

 • .ماده ۱۲ کنوانسیون. ↑

 

 • .ماده ۱۴ کنوانسیون. ↑

 

 • .ماده ۱۵ کنوانسیون. ↑

 

 • .ماده ۱۶ کنوانسیون. ↑

 

 • .ماده ۱۷ کنوانسیون. ↑

 

 • .ماده ۱۸ کنوانسیون. ↑

 

 • .مواد ۱۹ و ۲۰ کنوانسیون. ↑

 

 • .ماده ۲۱ کنوانسیون. ↑

 

 • .ماده ۲۴ کنوانسیون. ↑

 

 • .ماده ۲۵ کنوانسیون. ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *