تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران- قسمت ۵- قسمت 2

بیکاری نتیجه دیگری از ازدیاد جمعیت و گسترش شهرنشینی است ولگردی و پرسه زنی نیز از پدیده های دیگر شهر نشینی است. پس افزایش جمعیت و کمبود تقاضای نیروی کار، مهم‌ترین علل بیکاری بشمار می رود. تجربه بیکاری برای کسانی که به داشتن شغل ثابت و مطمئن عادت کرده‌اند، می‌تواند بسیار ناراحت‌کننده باشد. مستقیم‌ترین نتیجه بیکاری، از دست دادن درآمد است. و پیامد بعدی آن می تواند ولگردی باشد به گونه ای که در شهرهای بزرگ دسته هائی از جوانان بی آنکه در پی هدف بروند پیوسته در خیابان ها ول می گردند و غرضی جز این ندارند که وقت خود را بگذرانند و بیهودگی زندگی را از خاطر ببرند و اگر در گذشته به هوای نوبینی و چشم چرانی گشت می زده اند اینک آن شور و هوس گذشته را از دست داده اند، خیلی از این ولگردان که با کسبه و طواف اشخاص نیمه بیکار یا عاطی دیگر مخلوط می شوند منظره خاصی به خیابانها می دهند. و این به خوبی در خیابان های شهر های ما مشهود است.[۶۵]
وکسارد معتقد است که ولگردی یک پدیده جرم زائی است که از با اهمیت ترین عوامل موجود محسوب می شود ولگردی بدون تردید کودک را برای بزه کاری هدایت خواهد کرد. فلورین و کاواجیری در ارتباط میان ولگردی و بزهکاری مطالعاتی نموده اند و در آن به این نتیجه رسیده اند که اگر بزهکاری نتیجه انعکاس غیر مستقیم شرایط اجتماعی و مخصوصاً وضع اقتصادی است ولگردی انعکاس فوری این شرایط است.[۶۶] در واقع معضل بیکاری یا ناکافی بودن فرصت های شغلی، سال هاست به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل بزهکاری و جرم در جامعه شناخته شده است. هرچند طی این مدت از سوی مسئولان تلاش هایی برای ایجاد فرصت های شغلی صورت گرفته اما آمار جرایم نشان می دهد تا رسیدن به نقطه مطلوب، هنوز فاصله زیادی داریم. بیکاری زمینه ‏ساز بسیاری از انحرافات اجتماعی است، افراد با زمینه قبلی و برای کسب درآمد بیشتر دست به سرقت می‏زنند، چرا که فرد به دلیل نداشتن شغل و درآمد ثابت برای تأمین مخارج زندگی مجبور است به هر طریق ممکن زندگی خود را تأمین نماید. از نظر چنین فردی، بزهکاری به ظاهر معقول‏ترین و بهترین این راه‏هاست. حاصل تحقیقات صورت گرفته نیز حکایت از تأثیر قاطع بیکاری و فقر بر افزایش بزهکاری دارد.[۶۷] با توجه به اینکه کشور ما دارای جمعیت جوان و تحصیل کرده است و بیشتر جوانان امیدوارند پس از تحصیل، شغل مناسب پیدا کنند و تشکیل خانواده دهند، ولی متأسفانه کمبود بسترهای مناسب برای اشتغال ممکن است بسیاری از آن ها را به طرف بزهکاری و جرم هدایت کند. بررسی ها نشان می دهد افزایش بیکاری رابطه مستقیمی با افزایش بزهکاری دارد. و معضل بیکاری و ارتباط آن با جرم در این مناطق به حدی است که رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، بیکاری را یکی از دلایل افزایش جرم در کشور عنوان کرده است.[۶۸]
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

ج) پیامد های بیکاری

 

با توجه به بررسی های انجام شده می توان از جمله مهمترین پیامد های بیکاری را به صورت زیر دسته بندی کرد:
ناامنی ملی: مساله بیکاری امروزه یکی از بحران های موجود در اقتصاد کشور است که می توان بر شاخص های رشد و توسعه کشور به ویژه بر امنیت ملی تاثیرات اساسی داشته باشد. دورکیم مبنای نظم و امنیت جامعه را عاملی اخلاقی می داند. از نظر او مردم در شرایط فروپاشی همبستگی سنتی و عدم پیدایش همبستگی جدید، بیش از هر زمان دیگر، مستعد شورش و طغیان هستند. پس در شرایط بحران بیکاری در جامعه، امنیت و نظم جامعه از بین می رود. مرتن هم در نظریه بی هنجاری خود می گوید که افراد زمانی به کجروی های اجتماعی روی می آورند که وسایل مقبول اجتماعی اهداف آنها را تامین نمی کند. بیکاری از مقوله هایی است که ایجاد کننده چنین وضعیتی است. بشیریه شورش را اساسا به معنای اعتراض خشونت آمیز نسبت به وضعیت موجود می داند. بنابراین امکان دارد علت این اعتراض اوضاع بد اقتصادی و خودکامگی سیاسی باشد.[۶۹] بیکاری شرایطی را ایجاد می کند که افراد احساس می کنند که به ته خط رسیده اند ، این برداشت بیشتر در ذهن کسانی که بیکارند ویا به هردلیل بیکارشده اند و یا کاری نمی یابند، بیشتر و شدیدتر است.
عکس مرتبط با اقتصاد
فقر و ناهنجاری های روانی: اکثر افراد بی بضاعت از قدرت خرید مواد غذایی سالم برخوردار نیستند و امکان کمتری برای تغذیه ای مناسب که نیازمند پول بیشتر است دارند. حتی می توان گفت که اینگونه افراد به دلیل درآمد کم، توان خرید خانه در محیط های آرام، تمیز و خوش آب و هوا را ندارند و این عامل خود در ایجاد ناهنجاری های روانی در بین آنها موثر است .
خرابکاری، بزهکاری و روسپیگری: مسائل و مشکلات اقتصادی به ویژه مشکلات مربوط به بیکاری از عمده ترین عواملی است که جوانان را به سمت رفتار های خشونت آمیز بزهکاری و روسپیگری سوق می دهد. خرابکاری، بزهکاری و روسپیگری بیشتر در بین جوانانی ظاهر می شود که از کمترین سطح تحصیلات برخوردارند و در محله های فقیرنشین اطراف شهر های بزرگ به سختی زندگی می کنند.[۷۰] روند فزاینده ی بزهکاری در ایران از یک سو و پیامد های زیان بار و گسترش آن مانند بالا رفتن هزینه های اجتماعی و شخصی ، بر هم خوردن روند تخصیص منابع و کاهش سرمایه گذاری و رفاه اجتماعی از سوی دیگر، بررسی علل آن را ضروری می سازد. یکی از عوامل تاثیر گذار بر بزهکاری بیکاری است. بیکاران در سنجش با افراد شاغل، انگیزه ی بیشتری برای رفتارهای بزهکارانه دارند، زیرا از این راه می توانند هزینه های زندگی را پوشش دهند.[۷۱]
قاچاق مواد مخدر : در کشور ما ایران ، در بررسی ابعاد مختلف علل وقوع جرم ، بررسی بعد اقتصادی جرایمی چون قاچاق مواد مخدر از اهمیت ویژه ای بر خوردار است . به نظر می رسد با توجه به این که قاچاق مواد مخدر یکی از انواع جرایمی است که درآمد زایی بالایی دارد، این انتظار وجود دارد که به بیکار شدن یا بودن شخص و در نتیجه سطح درآمد پایین ، احتمال ارتکاب چنین جرمی را افزایش می دهد.
طلاق : یک منبع اقتصادی مهم برای کسب درآمد برای خانواده ها، کار است و بیکاری فقدان چنین منبع ارزشمندی است. رویکرد های مختلف ، اثرات متناقض بیکاری بر طلاق را نشان می دهد؛ برخی بر این نظرند که بیکاری اثری مثبت بر تصمیم بر طلاق دارد. برخی با توجه به این که طلاق هزینه ی اقتصادی را برای بیکاران دارد و این در توان بیکاران نیست. به روابط منفی بین این دو اشاره دارند. ولی در ایران با بهره گرفتن از رویکرد تلفیقی می توان نشان داد که بیکاری در دراز مدت، اثری منفی بر طلاق می گذارد.
فرار، ترک خانه و رفتن به جاهای دیگر، مهاجرت: بین موضوع ترک اجتماع ، کشور و منطقه ی اولیه و اصلی توسط جوانان و مشکلات مربوط به بیکاری و همچنین دیگر عوامل مهم از قبیل جنگ و درگیری های سیاسی ارتباط برقرار شده است. شیوع بیکاری در یک جامعه در سطح فردی، باعث مهاجرت شخصی برای دستیابی به یک موقعیت شغلی می گردد. در خصوص افراد تحصیل کرده و ماهر نیز، عدم وجود زمینه های شغلی مناسب، پدیده ی فرار مغز ها را به همراه خود دارد. در واقع عدم وجود فرصت های شغلی مناسب با رشته ها و تخصص های افراد ، آنان را به سمت بازار کار خارج از کشور می کشاند و آنها را با دادن امتیازات و امکانات بالا، افرادی سر سپرده تربیت می کند که می تواند حاکمیت سیاسی، امنیتی و ملی جامعه را به خطر بیاندازد.

 

گفتار دوم: عوامل فرهنگی

 

به آن دسته از عوامل که ریشه در شرایط جامعه ای عاملین قرار دارد گویند دکتر کی نیا در مبانی جرم شناسی نابسامانی خانواده، ناسازگاری والدین، طلاق، سوء رفتار نامادری، یتیمی، سابقه تبهکاری والدین، خصوصیات مسکن و نارسائیهای آن، محله زندگی، معاشران فاسد، نداشتن روش صحیح برای گذراندن اوقات فراغت، مهاجرت، کثرت اولاد در خانواده، از جمله عواملی می داند که هر یک به نوعی ریشه در اجتماع دارند و باعث بروز بزهکاری می شوند.

 

بند اول: محیط خانوادگی

 

محیطی است که فرد در آن جا به دنیا آمده و به حیاتش ادامه می دهد. محققان بر این عقیده اند که فرد تحت تأثیر شدید والدین و دیگر اعضای خانواده اش قرار می گیرد و به همین دلیل، وضع خانوادگی او در بروز رفتارهای خطرناک و ارتکاب جرایم رابطه مستقیم دارد. این تأثیر بر شکل گیری شخصیت و منش افراد و در نتیجه، رفتارهای آتی آنان، مورد توجه بیش تر متفکران بوده است. دوگرف در این باره می نویسد: «اثرات سال های عمر بر روی تکوین و تحول آتی شخصیت افراد بسیار بدیهی بوده و اگر خانواده به وظایف تربیتی عمل نماید و اگر روابط بین والدین و فرزند طبیعی بوده و در محیط، جوّ عاطفی، دوستی و محبت حاکم باشد و در نهایت، اگر تمام نیازهای طبیعی تأمین گردد، طفل به راحتی اجتماعی شده و همچنین در روابط خانوادگی و خارج از آن، رفتارهای طبیعی و معتدل خواهد داشت. اما اگر شرایط و موقعیت به صورت دیگری باشد، یعنی خانواده از نظر تربیتی دچار نقیصه شده و اگر طفل از کمبود شدید عاطفی رنج ببرد و اگر والدین از هم جدا شده باشند، بدیهی است نتایج ضرر بار آن دیر یا زود در طفل مشاهده خواهد شد. خانواده نقش تعیین کننده و قاطعی در انگیزه شناسی بزهکاری جوانان ایفا می نماید» دوگرف ضمن تأکید بر نقش عوامل مزبور، می افزاید: «منش و رفتارهای بزهکار در برابر جامعه تا حدود زیادی با توجه به ویژگی های محیط خانوادگی او رقم زده شده است».[۷۲] رستون نیز در این باره می نویسد: «موقعیت خانوادگی بدون شک، یک اثر جرم زایی بر روی افراد دارد». او برای اثبات نظر خود، بعد از انجام مطالعاتی در این زمینه می گوید: «سه چهارم بزهکاران از خانواده هایی می باشند که در آن شرایط طبیعی نبوده و جوّ و شرایط آنان مختل است».[۷۳] بنابراین، در بررسی چگونگی اثرگذاری محیط خانواده بر افراد آن، باید وضعیت خانواده و روابط بین افراد و جایگاه کودک در آن مجموعه مورد توجه قرار گیرد.

 

الف) خانواده متشنج

 

در صورتی که محیط خانواده محیط متشنجی باشد، یعنی بین والدین اختلاف، مشاجره و درگیری وجود داشته باشد، آرامش و آسایش از فرزندان آن خانواده سلب شده، آثار روانی نامطلوبی بر کودکان به جای خواهد گذاشت که در دوران بلوغ و پس از آن به صورت پرخاشگری، عصیان، سرپیچی از قوانین و مقررات و یا به صورت بی تفاوتی، گوشه گیری بروز کرده و موجب ارتکاب جرایم گوناگون می گردد. تحقیقات در فرانسه نشان می دهد که ۸۰% اطفال بزهکار از چنین خانواده هایی هستند.[۷۴]

 

ب) خانواده بی بند و بار

 

یکی از نکاتی که به خصوص مورد تأکید روان شناسان است، وجود رابطه عاطفی بین فرزندان و والدین می باشد. مهر و محبت در تکوین شخصیت هر فرد تأثیر بسزایی دارد. به عکس، محرومیت عاطفی موجب بروز اختلال منش و انواع انحرافات می گردد. در صورتی که این ارتباط عاطفی وجود نداشته باشد و طفل از سوی والدین احساس بی محبتی کند، برای جبران آن، درصدد انتقام جویی برآمده، دست به اعمال خطرناکی بر خلاف قانون و آداب و رسوم اجتماعی می زند. نوزادانی که از مهر و محبت مادر در سال های اولیه حیاتشان محروم بوده اند مثلاً، دور از محیط خانوادگی و در پرورشگاه ها زندگی کرده اند با وجود رعایت اصول بهداشتی و علمی، از اختلال شخصیتی برخوردارند. بر اساس مطالعاتی که درباره ۳۸ نفر بالغ، که از هفته سوم زندگی تا سه سالگی در پرورشگاه به سر برده اند، صورت گرفته، طبق آزمایشی که از ۱۶ تا ۲۸ سال پس از ترک پرورشگاه به عمل آمده، ۴ نفر مبتلا به جنون، ۲۱ نفر دارای اختلال منش (رفتار غیرعادی)، ۴ نفر تأخیر رشد عقلی، ۲ نفر به امراض عصبی مبتلا بوده و فقط ۷ نفر از آنان توانسته اند خود را با محیط اجتماعی تطبیق داده و رفتار عادی داشته باشند.[۷۵] اگر بپذیریم که محیط خانواده در شکل گیری شخصیت فرد بسیار مؤثر است و انسانها آغاز رفتارشان با تقلید حرکات و سکنات والدین است، در این صورت، اعمال و کارهای ناشایست والدین موجب می شود که غریزه جنسی فرزندان آن ها پیش از بلوغ تحریک شده و موجب انحراف آنان شود. اعتیاد پدر یا مادر به مواد مخدّر و الکل تبعات زیان بار فردی و اجتماعی بر فرزندانشان می گذارد و موجب اختلالات روانی آن ها می گردد.[۷۶]

 

ج) خانواده منجربه طلاق

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *