فايل دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین

 
تبلیغات و اطلاع
امکانات رفاهی موجود در منطقه
چشمه های آب گرم
شکل (۲-۱) عوامل موثر بر حذب توریست و گردشگر
برای جذب بیشتر توریست و گردشگر عواملی وجود دارند که توجه به آنها باعث رونق روزافزون این صنعت می گردد. این عوامل همانطور که در مدل عملیاتی آورده شده اند، عبارتنداز:
۱- وجود مناظر، چشم اندازها و جاذبه های طبیعی، آب و هوا و شرایط جوی مساعد.
۲- تبلیغ و شناساندن منطقه توریستی (مقصد) از طریق رسانه های مختلف (روزنامه ، تلویزیون، رادیو، اینترنت و… ) به گردشگران
۳- هرچه امکانات رفاهی مثل هتل، رستوران، درمانگاه، مسافرخانه، شهربازی و… در منطقه توریستی بیشتر باشد، باعث می شود که مسافران و گردشگران بیشتری به منطقه مسافرت کنند.
۴- راه هایی که به منطقه توریستی منتهی می شوند باید راحت تر و سریع تر باشند و همچنین در بین راه امکانات رفاهی برای مسافران وجود داشته باشد (از قبیل: نمازخانه، غذاخوری، سرویس بهداشتی و… )
۵- وجود چشمه های متعدد آب گرم معدنی با خواص درمانی، در شهرستان سرعین ومناطق اطراف آن، به عنوان جاذبه طبیعی کم نظیر، یکی از عواملی است که می تواند باعث رونق روزافزون صنعت گردشگری در منطقه باشد.
اهداف تحقیق :
تحقیق حاضر دارای دو هدف اساسی است.
۱- شناسایی والویت بندی مهمترین عواملی که در جذب گردشگر به سرعین تاثیر دارند.
۲- شناسایی موانع و مشکلات موجود بر سرراه توسعه صنعت توریسم در سرعین و ارائه راهکارهایی جهت بالا بردن ظرفیت جذب توریست و گردشگر در این منطقه.
پرسش اصلی تحقیق :
مهمترین عواملی که باعث جذب بیشتر گردشگر و توسعه صنعت توریسم و گردشگری در شهرستان سرعین می شوند، کدامند؟
فرضیه های تحقیق :
این تحقیق دارای یک فرضیه اهم و پنج فرضیه اخص یا فرعی می باشد که عبارتنداز:
فرضیه اهم:
مهمترین عامل جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین آبهای گرم معدنی می باشند.
فرضیه های فرعی به ترتیب اولویت عبارتنداز:
۱- آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر دارد.
۲- تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر داشته است.
۳- امکانات رفاهی موجود در شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به سرعین تاثیر داشته است.
۴- جاذبه های طبیعی اطراف شهرستان سرعین در جذب توریست وگردشگر به سرعین موثر می باشد.
۵- راههای دسترسی موجود در شهرستان سرعین، در جذب توریست و گردشگر به این شهرستان تاثیر داشته است.
تعاریف عملیاتی :
گردشگر (جهانگرد ، توریست) (Tourist ) :
براساس تعریف ارائه شده توسط سازمان ملل در سال ۱۹۶۴، جهانگرد یا گردشگر به کسی اطلاق می شود که: به منظور تفریح، بازدید از نقاط دیدنی، معالجه ، تجارت (معامله)، ورزش یا زیارت به کشور یا مکانی غیر از کشور یا مکانی که در آن اقامت دارد ، سفر می کند. مشروط براینکه حداقل ۲۴ ساعت و حداکثر شش ماه تا یک سال اقامت گزیند. (معصومی، ۱۳۸۸: ۲۰۵)
گردشگری (جهانگردی، توریسم ) (Tourism ):
براساس تعریف ارائه شده توسط سازمان ملل در سال ۱۹۶۴، جهانگردی یا گردشگری به فعالیتی اطلاق می شود که در آن فرد و یا گروهی به منظور تفریح، بازدید از نقاط دیدنی، معالجه، تجارت (معامله)، ورزش یا زیارت به کشور یا مکانی غیر از کشور یا مکانی که در آن اقامت دارد ، سفر می کند. مشروط براینکه حداقل ۲۴ ساعت و حداکثر شش ماه تا یک سال اقامت گزیند. (معصومی، ۱۳۸۸: ۲۰۵)
گردشگری الکترونیک (Electronic Tourism E-Tourism ) :
گردشگری الکترونیک عبارتست از به کارگیری فن آوری اطلاعات و ابزار الکترونیک (مانند: اینترنت ، E-mail ، تلفن و…) در انجام فعالیت های گردشگری، شامل برنامه ریزی، مدیریت ، ارزیابی ، بازنگری فعالیت های گردشگری و اقدامات گردشگران و میزبانان. (معصومی، ۱۳۸۸: ۲۰۵)
کالای گردشگری (Tourism Products ):
کالاهایی که به گردشگران ارائه می گردند. شامل : جاذبه ها و موزه ها، امکانات تفریحی، جشن ها، مناظر زیبا و ضروریات اولیه مانند غذا و محل اقامت ، وسایل حمل و نقل و خدمات راهنمایی گردشگران(معصومی، ۱۳۸۸: ۲۰۵)
مسافرت (Travel ):
عمل جا به جایی به خارج از جامعه برای تجارت یا تفریح و نه برای انجام کار روزمره یا تحصیل. (چاک. وای. گی، ۱۳۸۷: ۲۰)
منطقه گردشگری (Tourism Region ) :
عبارتست از یک فضای جغرافیایی که در درجه اول از لحاظ خصوصیات محیطی و گردشگری همگن و دارای مشخصات خاصی است. (معصومی، ۱۳۸۸: ۲۰۶)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.