بررسی باکتری های احیاء کننده سولفات در …

ط: ساخت ویتامینهای گروه B و ویتامین K.
ی: افزایش جذب و ذخیره لیپیدها.
ک: براساس آخرین تحقیقات بعمل آمده، باکتریهای رودهای نقش مهمی در تعدیل وزن بدن دارند. روده افراد چاق حاوی باکتریهای بیشتری، که در استخراج کالری از غذا کاراترهستند، میباشد.
ل: ساخت برخی آنزیمها، خنثی کردن مواد سمی، کمک به کاهش کلسترول، ساخت مواد آنتی باکتریال و ضدقارچ، جلوگیری از مسمومیتها و اسهالهای حاد، افزایش مواد ضدمیکروبی فعال علیه هلیکوباکترپیلوری (عامل زخم معده) از دیگر کارکردهای فلور روده میباشند.

۱-۵- تاثیر آنتی بیوتیکها برروی فلور روده

از آنجایی که باکتریها نقش مهمی در سلامتی میزبان ایفا میکنند، ایجاد تغییر در تعادل و سطوح آنها برروی سلامتی و توان هضم مواد غذایی میزبان تاثیرگذار است. آنتی بیوتیکها یا به صورت مستقیم (دارو) و یا به صورت مصرف فرآوردههای گوشتی، وارد بدن می گردند. آنتی بیوتیکها میتوانند ایجاد اسهال (با تحریک روده) کرده و با اعمال تغییر در فلور روده زمینه رشدباکتریهای بیماریزا را فراهم آورند. یکی دیگر از عوارض مصرف آنتیبیوتیکها افزایش تعداد باکتریهای مقاوم به آنتی بیوتیک است، که وقتی به بدن حملهور میشوند درمان آنها به کمک آنتی بیوتیک ها دشوارتر میشود (مقاومت باکتریایی) (Yoshiota 1991, 11-17). همچنین کاهش سطوح فلور روده توان تخمیر کربوهیدراتها و متابولیزه کردن اسیدهای صفراوی را کاهش داده و میتواند ایجاد اسهال کند. کربوهیدراتهای شکسته نشده آب زیادی جذب کرده و ایجاد اسهال می کنند. همچنین خاصیت بازدارندگی رشد باکتری های مضر متوقف میشود (Loubinoux et al 2002, 107-112). و درآخر اینکه مصرف آنتی بیوتیک نیاز فرد را به مصرف ویتامینها افزایش میدهد. افزایش نفوذپذیری مخاط روده و یا سوراخ شدن آن سبب عبور فلور روده از مخاط روده و گسترش آن در بدن میگردد که میتواند به عفونت شدید و یا مرگ بیانجامد. (DYSBIOSIS): عبارت است از برهم خوردن توازن باکتریهای روده و عوامل موثر برفلور روده شامل موارد زیر میباشد:
۱- مصرف آنتیبیوتیکها و استروئیدها.
۲- افزایش اسیدیته سیستم گوارش (به علت استرس، کمخوابی و یا رژیم بدغذایی).
۳- اسهال و یبوست.
۴- مصرف زیاد قند و شکر و غلات بدون سبوس.
۵- مصرف الکل.
۶- فلورید سدیم و کلر موجود در آب لوله کشی شهری.
۷- استفاده از صابونهای آنتیباکتریال، در معرض مواد سمی بودن، پرتودرمانی، استرس، مصرف قرصهای ضدبارداری و اکثرداروها و بیماریها (سیمون، ۱۳۶۸، ۱۸-۱۷).

۱-۶- علایم خارج شدن توازن باکتری های روده

علاوه برمختل شدن وظایف فلور میتواند باعث علایم نشانگان روده تحریک پذیر، آکنه، آلرژی غذایی، خستگی مفرط، افسردگی، رشد زیاد کاندیدا[۳۰]، نفخ، افزایش گاز روده، سردرد، بوی بددهان، سوء جذب، یبوست و افزایش مسمویتها گردد.

۱-۷- پروبیوتیکها [۳۱]

پروبیوتیک یک واژه لایتن به معنی “برای زندگی” است. پروبیوتیکها میکروارگانیسمهای زنده ای هستند که حاوی باکتریها و مخمرهای سودمند میباشند. باکتری لاکتیک اسید[۳۲] مهمترین باکتری به کار رفته در لبنیات تخمیری میباشد. این باکتری ها قادر به تبدیل قندها (شامل لاکتوز) و سایر کربوهیدراتها به لاکتیک اسید می باشند. طعم ترش لبنیات تخمیرشده نظیر ماست نیز به همین خاطر است. همچنین لاکتیک اسید به عنوان یک نگهدارنده از فساد فرآورده های لبنی جلوگیری میکند (Gilliland 1977, 820-823).
پروبیوتیکها با ایجاد یک کولونی موقت جایگزین فلور طبیعی تخلیه شده میشوند تا فلور طبیعی مجدداً بتواند به توازن برسد. در واقع پروبیوتیکها باعث بهبود تعادل میکروبی روده میشوند.
پروبیوتیکهای رایج شامل گونههای مختلف باکتریهای بیفید و باکتریوم[۳۳] و لاکتوباسیلوس[۳۴] و همچنین مخمر[۳۵] میباشند (Aishan shih RN et al 2002, 29 ).

۱-۸- منافع مصرف پروبیوتیکها

۱- کاهش مقاومت لاکتوز.
۲- جلوگیری از سرطان کولون، روده کوچک، کبدو پستان.
۳- کاهش کلسترول خون و میزان جذب آن از روده (با تجزیه صفرا در روده).
۴- کاهش فشار خون.
۵- بهبود و تقویت سیستم ایمنی و جلوگیری از عفونتها.
۶- درمان و پیشگیری از اسهال حاد.
۷- کاهش التهابات رودهای.
۸- کاهش آلرژی غذایی و یا اگزما در کودکان.
۹- بهبود جذب مواد معدنی و ویتامینها.
۱۰- بهبود علایم نشانگان روده تحریک پذیر و کولیت (ورم مخاط روده بزرگ) (Loubinoux 2002, 107-112).
۱۱- جلوگیری از رشد و تکثیر باکتری های مضر.
۱۲- درمان و پیشگیری از عفونتهای مخمری مهبل، اسهال مرتبط با مصرف آنتی بیوتیکها، آفت دهان، پوسیدگی دندانها، ورم مهبل (واژینیت)، پای ورزشکاران، عفونتهای قارچی، برفک (کاندیدیاز دهانی).
۱۳- بهبود عمل گوارش و جذب مواد غذایی.
۱۴- کمک به ساخت ویتامینهای گروه B و K (Daries et al 1954, 122-196).

۱-۹- اشکال پروبیوتیکها

۱- به صورت مکملهای غذایی که به اشکال پودر، شربت و یا قرص عرضه میگردد.
۲- مواد غذایی غنی شده با پروبیوتیک ها. اگر در تولید هرگونه فرآورده لبنی تخمیری همچون ماست، از باکتریهای پروبیوتیکی استفاده شود، محصول حاصل را پروبیوتیک می نامند.

۱-۱۰- پری بیوتیکها[۳۶]

در لغت به معنی “پیش نیاز زندگی” است. ترکیبات غذایی غیرقابل هضمی میباشند، که به طور سودمندانهای برروی سلامتی میزبان اثرگذار هستند. پری بیوتیک ها با تحریک گزینشی رشد و فعالیت یک یا چند باکتری در روده بزرگ، در نهایت به بهبود سلامت میزبان میانجامند. معمولاً باعث افزایش رشد و فعالیت باکتری لاکتیک اسید و بیفیدوباکتریا[۳۷] میشوند (Gilliland 1977, 820-823).
کربوهیدرات ها (اولیگوساکاریدها) نظیر (آرتیشو) کنگر فرنگی (حاوی اینولین است)، جو دوسرخام، جو و گندم سبوس دار از جمله پری بیوتیکها می باشند.
مصرف ترکیبی پری بیوتیکها و پروبیوتیکها[۳۸] نامیده میگردد (Aishan shih RN et al 2002, 29).

۱-۱۱- باکتریهای بی هوازی احیاکننده سولفات [۳۹]

باکتریهای احیاکننده سولفات[۴۰] گروه بزرگی از میکروارگانیسمهای پروکاریوتی بی هوازی (باکتریها و آرکیها) هستند که نقش مهمی در بسیاری از فرآیندهای بیوژئوشیمیایی ایفا میکنند (Gibson et al, 1998, 1003: 65). این باکتریها به طور گستردهای در طبیعت و به ویژه در رسوبهای دریایی وجود دارند و میتوانند سولفات محلول در آب دریا را به عنوان دریافت کنندهی الکترون برای تغذیه سلول خود به کار برند (Jorgensen 1982, 5-643). پروکاریوتهای احیا کننده سولفات عموماً در محیطهای احیایی و بیهوازی غنی از سولفات فعال هستند. آب اقیانوسها معمولاً غنی از سولفات و دارای غلظت بیش از ۳۰ میلی مول (mm) است. باکتریهای احیا کننده سولفات از لحاظ اکوفیزیولوژی محیطهای دریایی اهمیت زیادی دارند. زیرا این باکتریها در رسوب های شیب قاره با فعالیت بیولوژیکی بالا، بیش از ۵۰ درصد از کانی سازی کربن آلی را برعهده داشته و انرژی لازم برای رشد خود را از اکسایش هیدروژن یا ترکیب های آلی از طریق احیا سولفات به سولفید به دست میآورند فرآیندی که از نیمه دوم قرن نوزدهم به عنوان یک فرآیند بیوژنیک شناخته شده است. سولفید برای ته نشینی پیریت بیشتر از احیای باکتریائی سولفاتهای محلول در آبهای درون حفرهای به دست میآید. این فرآیند، تولید H2S کرده که با Fe2+ محلول واکنش میدهد (Schink et al 2002, 91-381). کانی پیریت اتوژنیک یکی از کانیهای نوعی گلهای دریایی غنی از مواد آلی است.

۱-۱۲- نقش باکتریهای احیا کننده سولفات در طبیعت

تغییرات محیطی ناشی از احیای سولفات اثرات و نتایج زیست محیطی و اقتصادی متعددی دارد، تپههای شنی که در اطراف دهانهی رودخانهها و بنادر تشکیل میشوند نرم و سیاه و داخل آنها بدبوست، که به تدریج به ماسه رنگی تبدیل میشوند. در داخل تپههای شنی باکتریهای احیا کننده سولفات (خارج از دسترس هوا) مواد آلی که در داخل آنها هست را مصرف کرده و هیدروژن سولفوره تولید میکنند. ترکیبات آهن موجود در ماسه با H2S واکنش داده و سولفیدآهن سیاه رنگ تشکیل می شود. سولفید آهن به صورت ذرات ریزی است که در معرض هوا به اکسیدهای آهن به رنگ زرد اکسید می شود. بنابراین ماسه در معرض هوا به ماسه رنگی تبدیل میگردد. بیشتر رسوبات طبیعی گوگرد ناشی از فعالیت این باکتریهاست، در طول دوران گرم و سوزان زمین شناسی (دوران ژوراسیک) (۲۸۰-۱۳۰) میلیون سال قبل دریاهای بزرگی که قسمتهایی از کره زمین پوشانده بودند خشک شدند. سولفید تشکیل شده توسط باکتریهای احیاکننده سولفات در اثر تجزیه گیاهان دریایی به وسیله سایر باکتریها یا خود به خودی به گوگرد عنصری اکسید شدند (Jorgensen 1982, 5-643).

۱-۱۳- نقش باکتری های احیا کننده سولفات[۴۱] در صنعت نفت

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است