سامانه پژوهشی – امکان سنجی استفاده از فنّاوری RFID، در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وزارت …

خدشه دار شدن حریم خصوصی افراد: گرچه این فنّاوری روز به روز بیشتر مورد توجه قرار گرفته، و خریداران زیادی را به خود جلب کرده است. اما در گوشه و کنار جهان، زمزمه هایی حاکی از عدم رضایت، آن به گوش می رسد. (البته این مشکل در کاربردهای امنیتی، و استفاده از آن در سازمان ها، ادارات، و شرکت هایی است که، از آن برای شناسایی افراد استفاده می کنند، که امکان به سرقت رفتن اطلاعات اشخاص دور از انتظار نمی باشد)
امکان سرقت تگ ها: براساس اظهار نظر، لوکاس گران والد[۱۶]، این فنّاوری علاوه بر نفوذ به حریم خصوصی افراد، امکان به سرقت رفتن آن از طریق هکرها نیز وجود دارد، که این مورد خاص یکی از موارد خاص امنیتی سیستم می باشد که باید توسط سازندگان آن مورد توجه قرار گیرد.
تداخل فرکانس: محیط اطراف به ویژه وجود فلزات حساس می تواند سبب تداخل در کیفیت عملکرد سیستم RFID شده و محدودیت هایی را به هنگام نصب آن برای کتابداران فراهم آورد. (Varma;Ahmed,2006)
 
فرکانس و برد سیستم RFID
۲-۲-۸-۱ فرکانس: فرکانس کاری سیستم RFID، یک مشخصه مهم می باشد که در برد سیستم، میزان تداخل امواج، و تضعیف امواج و سایر مشخصات یک سیستم موثر است.
انواع RFID از نظر محدوده فرکانس
RFID در سه محدوده فرکانس کار می کند:
فرکانس پائین (LF) Low Frequency، یعنی فرکانس بین ۱۲۰ تا ۱۳۴ کیلوهرتز
فرکانس بالا (HF) High Frequency، یعنی فرکانس ۱۳ تا ۵۶ مگاهرتز
فرکانس بسیار بالا (UHF) Ultra High Frequency، یعنی فرکانس بین ۹۰۲ تا ۹۱۵ کیلوهرتز
در کاربردهای تجاری و صنعتی از فرکانس ۸۹۵ تا ۹۶۰ مگاهرتز (UHF)، برای کاربردهای برد بلند و فرکانس ۱۳٫۵۶ مگاهرتز (HF)، برای کاربردهای برد کوتاه استفاده می شود. فرکانس ۱۲۵ کیلوهرتز نیز در کاربردهای کنترل دسترسی و در مواردی که وجود فلزات و مایعات باعث تضعیف امواج می شود متداول است. فرکانس های ۴۳۳ مگاهرتز و ۲٫۴۵ گیگاهرتز نیز در برچسب های فعال و گران و دارای برد بالا استفاده می شود. ویژگی های این سه نوع RFID در جدول زیر مقایسه شده است.
جدول انواع RFID از نظر محدوده فرکانس

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

یک مطلب دیگر:
پژوهش - طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی- قسمت ۵۴

نوع محدوده فرکانس توانایی عبور سینگنال از مواد توانایی خوانده شدن همزمان تگ ها قیمت مراکز مورد استفاده
LF ۱۳۴-۱۲۰
KHz
زیاد ضعیف گران شناسایی حیوانات در مراکز
پرورش حیوانات و دامداری ها
HF ۱۳-۵۶
MHz
کم