امکان سنجی استفاده از فنّاوری RFID، در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وزارت علوم، …

جهت قرائت، بارکد باید ثابت باشد

قابل خواندن و نوشتن چندین بار
امکان قرائت برچسب ها در حال حرکت

۵

هزینه

ارزان

بسیار گران

 
 
مزایای استفاده از فنّاوری RFID در کتابخانه ها
نتایج حاصل از مرور ادبیات موجود نشان می دهد که با توجه به کاربردهای مختلف فنّاوری RFID در کتابخانه ها، مزیت های آن را چنین می توان برشمرد:
ظرفیت بالای ذخیره اطلاعات
قابلیت خواندن و نوشتن تگ ها
دوام بیشتر تگ ها، نسبت به بارکد
سیستم شناسائی از طریق امواج رادیویی
مدیریت مجموعه
امانت دهی خودکار
قفسه خوانی خودکار
صرفه جویی در هزینه قفسه خوانی
از بین رفتن صف های طولانی امانت کتاب
ارائه خدمات بهتر به اعضاء
استقلال عمل اعضاء در انتخاب و امانت مواد
دستیابی سریعتر مراجعه کنندگان به منابع
بالارفتن ضریب امنیت مجموعه
از بین رفتن واسطه ی کتابدار
دسترسی و جابجائی خودکار منابع کتابخانه ای
جستجوی منابعی که عمدا یا سهوا در قفسه ها جابجا شده اند
جلوگیری از خروج عمدی یا سهوی منابع از کتابخانه
۲-۲-۷ چالش های پیش روی فنّاوری RFID
از جمله چالش های پیش روی این فنّاوری، می توان به موارد زیر اشاره نمود:
عدم ارائه استانداردهای جهانی: شاید یکی از مشکلات استفاده از این فنّاوری عدم یکپارچه بودن فرآیند اجرائی در انجام امور است، زیرا هر کشور براساس معیارهای خود از این تکنولوژی استفاده می کند. سازندگان این فنّاوری نیز موفق نشده اند تا یک استاندارد قابل قبول برای آن ایجاد کنند. بنابراین یک دستگاه قرائتگر تولید شده توسط شرکت X ، قادر نیست تگ تولید شده توسط شرکت Y را بخواند.
تداخل تگ ها: از آنجا که امکان دارد، تگ های متعددی به طور همزمان شکل گیرند، هرگونه برخورد غیرمنتظره در کار انتقال، دور از انتظار نخواهد بود. این پدیده زمانی رخ می دهد که از یک تراشه، بیش از یک علامت یا سیگنال در یک زمان برگشت داده شود، و دستگاه قرائتگر نتواند به طور صحیح آنرا قرائت کند. نوع دیگر تداخل ممکن است در چگونگی قرائت صورت می گیرد. در این حالت، سیگنال یک دستگاه با یک دستگاه دیگر تداخل نموده، و در نتیجه پوشش شبکه دچار اختلال می گردد. بنابراین پروتکلی موثر که بتواند قرائت همزمان تگ ها را میسر سازد و دقیقاّ آنچه را که مورد نظر است قرائت کند یک امر ضروری است.
گران بودن سیستم: نصب و اجرای این تکنولوژی نیاز به هزینه زیادی داشته، و این هزینه را باید هم سازنده و هم مصرف کننده متحمل شوند. البته روش های جدید ایجاد تگ ها که توسط بعضی شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته، تا حدودی از فشار هزینه های آن کاسته است.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.