آموزشی

آشنایی با فرهنگ ژاپن؛ ۱۲ کاری که هیچوقت نباید در کشور ژاپن بکنین

  ژاپن کشوریه با فرهنگی منحصربه فرد که گردشگران رو با داشتن آداب ورسوم و هنجارهای روابط اجتماعی و بین فردی به تعجب وا می داره. انتظار نمی ره که همه گردشگرانی که اولین بار به ژاپن می... متن کامل

By 92, ago
آموزشی

آشنایی با عوامل فرسودگی شغلی کارمندان و مسئولیت سازمان در قبال اون

فرسودگی کارکنان پدیده ای دروغ، اما سازمانا تمایل دارن اونو جزئی از مسائل مدیریت استعداد یا مشکلات فردی کارکنان ببینند تا یک مشکل دامنه دار سازمانی. اینجور نگاهی اشتباهه، چون مشکلات... متن کامل

By 92, ago