پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد مدیریت دانش، درونی سازی، ایجاد دانش، دانش آشکار

برای مثال می توان به روابط پیشرفته همکاران ، آموزش ضمن خدمت ، روش آزمودن و خطا ، تقلید از دیگران ، جلسات طوفان فکری43 ، تمرین و آموزش ، تبادل عقاید ، گفتگوی بسیار و … اشاره کرد .... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد مدیریت دانش، انتقال دانش، تسهیم دانش، دانش سازمانی

است .میزان هزینه برای مدیریت دانش در سال 1998 برابر 776 میلیون دلار بوده است و این رقم در سال 2003 به 8 میلیارد رسید . امروزه ثروت جدید سازمان ها مدیریت کیفیت فراگیر ، مهندسی مجدد ، سرمایه... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

مقاله رایگان با موضوع جمال الدین، صحیفه سجادیه، قرآن و حدیث، فقه اسلامی

الاستباط ، ترجمه : حمید مسجد سرایی ، چاپ اول ، انتشارات فیض ، ، 1376 ش——————– ، چاپ پنجم ، انتشارات دارلکتب اسلامی ، تهران ، 1376 ش 71- علی ، جواد ، المفصل فی تاریخ العرب... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

مقاله رایگان با موضوع قانون مدنی، مسئولیت کیفری، مجازات اسلامی، تصدیق به فایده

اشتباه ها وجود دارد که در موثر بودن آن ها تردید هست و این ها در واقع برزخ میان قضایای موثر و غیر موثر هستند ، همان طوری که در قلمرو قضایای موثر که موجب بطلان ، عدم نفوذ و یا به خیار فسخ... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

مقاله رایگان با موضوع نظم عمومی، قاعده اتلاف، قاعده احسان، فقهای امامیه

و در قرآن و نیز محاورات به همین معنا استعمال شده و مقصود از اعطای تکلیف : رساندن و وصول تکلیف به مکلفین می باشد. » 286 به نظر می رسد اگر چه مورد آیه ، انفاق مال است ولی چون امام صادق ( ع ) ،... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

مقاله رایگان با موضوع انقلاب اسلامی، نظم عمومی، قانون مدنی، دیوان عالی کشور

سپس کشف شود که مدیون زنده است در این جا دین ، هم چنان بر ذمه مدیون ثابت است. 253 دو ) موضوع ابراء : می تواند حق یا دین باشد مانند ابراء حق دعوی نسبت به عین معین یا ابراء عین معین یا ابراء... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

مقاله رایگان با موضوع قواعد فقهی، زبان فارسی، نفس الامر، زبان عربی

مطلب هم فقها راه های مختلفی را طی نموده اند. 217 بنابراین تفضیل بین جهل قصوری و تقصیری در حیطه احکام تکلیفی جامع و مانع است ولی در احکام وضعی به نحو موجبه جزئیه ، پذیرفتنی است نه کلی ،... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

مقاله رایگان با موضوع امام صادق، مسئولیت مدنی، تعدی و تفریط، اجرای احکام

هر دو مصداق است « شیء » می باشند. و به عبارت سوم : مراد از « مای موصول » همان حکم است و حکم مجهولی که رفع می شود اعم است از این که منشأ خارجی داشته باشد ( جهل به موضوع ) یا منشأ آن فقدان نص... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

مقاله رایگان با موضوع احکام شرعی، اصل برائت، عقد نکاح، قواعد اصولی

مانند این که زنی را در عده به عقد درآورد و بعد مدعی شود که از قانون و حکم شرعی مطلع نبوده است ! در ادامه باید این نکته بیان شود که عذر چه منشأ خارجی داشته باشد و چه منشأ درونی و چه عام و... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

مقاله رایگان با موضوع جهل موضوعی، تصور ذهنی، فقه امامیه، عالم محسوس

موارد دیگر این که اصلاً از آن چیز تصوری در ذهن به وجود نیامده است. » صورت اول نمایانگر « اشتباه » است و صورت دوم « جهل ». جهل مساوی با فقدان است ، به نحوی که به مرحله تصور اشتباه آلود... متن کامل

By yazoa, ago