داغ ترین ها

اهمیت بیمه های اشخاص

اهمیت بیمه های اشخاص: بنگاهها، موسسات، شرکت ها، سازمانها و بطور کلی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیتی انجام می‌دهند، هدفی را نیز دنبال می کنند, برای مثال هدف اصلی از فعالیت یک... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

تبیین مدیریت بسیجی در چارچوب مدل ساختاری اندیشه‌های مدیریتی

تبیین مدیریت بسیجی در چارچوب مدل ساختاری اندیشه‌های مدیریتی: الف)  مدیریت بسیجی و مبانی اندیشه: مدیریت بسیجی، مدیریتی مبتنی بر معنویت اسلامی و ارزش‌های انسانی است. اولین وظایفی که... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

هم افزایی الکترونیک و مدیریت منابع انسانی الکترونیک

هم افزایی الکترونیک و مدیریت منابع انسانی الکترونیک: هم افزایی الکترونیکی متفاوت و توسعه یافته تر از دیگر سیستم های اطلاعاتی است. در حالی که سیستم های متناسب با نوع ، وضعیت و ماهیت... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

فرآیند تصمیم گیری

فرآیند تصمیم گیری فرآیند تصمیم گیری را می توان به هشت مرحله زیر تقسیم بندی کرد: 1) نظارت یا کنترل برمحیط: در نخستین گام مدیر اطلاعات درونی و بیرونی سازمان را که موید انحراف از رفتار... متن کامل

By 92, ago