داغ ترین ها

عوامل مؤثر برخلاقیت

عوامل مؤثر برخلاقیت اول: عوامل پیش برنده 1- عوامل فردی: روانی و سیال بودن جریان فکر انعطاف پذیری نیروی فکر اصالت اندیشه و نیروی فکر ابتکار روحیه سازندگی برخوردار از قضاوت شخصی و... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

الگوهای اثربخشی

الگوهای اثربخشی 1-الگوی پارسونز پارسونز برای اثربخشی چهاربعد قائل می شودکه شامل: 1-انطباق:به نیازسازمان برای کنترل محیط خود مربوط است. 2-تحقق هدف:سازمان،مقاصد خود را برای کسب اهداف... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

نکته های فن بیان ،آداب معاشرت،سخنرانی و مهارت های ارتباطی

نحوه پاسخ به سوالات مخاطبان در سخنرانی و پرزنتیشن به احتمال زیاد یکی از دغدغه‌های سخنرانان تازه کار است.و اگر هم سخنران یا مدرس نخواد این سوال رو بپرسه معمولا مخاطبان به این سمت... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

ابعاد تفکر استراتژیک

ابعاد تفکر استراتژیک ابعاد تشکیل دهنده تفکر استراتژیک از دیدگاه اندیشمندان متعددی مورد توجه قرار گرفته است ولی در تحقیق حاضر برای شناسایی این ابعاد از نظریه لیدکا (1998 )استفاده شده... متن کامل

By 92, ago