داغ ترین ها

تبیین مدیریت بسیجی در چارچوب مدل ساختاری اندیشه‌های مدیریتی

تبیین مدیریت بسیجی در چارچوب مدل ساختاری اندیشه‌های مدیریتی: الف)  مدیریت بسیجی و مبانی اندیشه: مدیریت بسیجی، مدیریتی مبتنی بر معنویت اسلامی و ارزش‌های انسانی است. اولین وظایفی که... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

هم افزایی الکترونیک و مدیریت منابع انسانی الکترونیک

هم افزایی الکترونیک و مدیریت منابع انسانی الکترونیک: هم افزایی الکترونیکی متفاوت و توسعه یافته تر از دیگر سیستم های اطلاعاتی است. در حالی که سیستم های متناسب با نوع ، وضعیت و ماهیت... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

فرآیند تصمیم گیری

فرآیند تصمیم گیری فرآیند تصمیم گیری را می توان به هشت مرحله زیر تقسیم بندی کرد: 1) نظارت یا کنترل برمحیط: در نخستین گام مدیر اطلاعات درونی و بیرونی سازمان را که موید انحراف از رفتار... متن کامل

By 92, ago