داغ ترین ها

میلیون تومان

بند پنجم: جبران خسارت در مورد مال غصب شده1- اگر شخصی ضرری به دیگری وارد کند یا مالی را غصب کند، استرداد عین در صورت موجود بودن اولین راه جبران خسارت و برگرداندن مال است. ( م 311 ق . م )الف)... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

دیوان عالی کشور

الف: استرداد عین یکی از راههای جبران خسارات وارده به اموال، رد عین (استرداد عین) در صورت وجود آن میباشد. در صورتی که عین مال موجود باشد، رد آن برای غاصب یک تکلیف بوده و غیر از موارد... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

در حقوق موضوعه ایران

ثالثاً . فروعی در فقه مطرح شده است که در آنها فرصت تحصیل منفعت که در اثر تقصیر خوانده تفویت شده، قابل جبران دانسته شده است. البته در اینجا میزان خسارت بر مبنای اقداماتی که صورت گرفته،... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

از دست دادن فرصت

همچنین مخالفین عدم ضمان، به ذکر مثال دیگری می‌پردازند و آن اینکه اگر شخص مالک را از نگهداری حیوان مرسله منع کند و حیوان تلف شود. ضامن نیست و همینطور اگر او را از نشستن بر بساط خود منع... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

در حقوق موضوعه ایران

مفهوم سنتی (کلاسیک) سببیت و اشکالی که از این جهت مطرح می شود صرف نظر از تعاریف مختلفی که از «سببیت» شده است، آنچه در تمام این تعریفات وجود دارد این است که عملی را می توان سبب نمود که... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

فقهای شورای نگهبان

اما فرار بدهکاران از پرداخت مبلغی زاید بر اصل طلب و سوء استفاده آنها از این خلاء قانونی، حقوقدانان را با چالش جدی مواجه ساخت و مجدداً زمزمه هایی برای پرداخت خسارت دیرکرد به منظور... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

قوانین و مقررات خاص

2-وفق تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 29/4/76 « چنانچه مهریه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

قانون مسئولیت مدنی

خسارات معنوی در برخی از قوانین به خصوص در قانون مسئولیت مدنی مورد توجه مقنن بوده است.همانگونه که حقوق باید اموال منقول و غیر منقول اشخاص را هرگونه تعرض و تجاوز محافظت نماید، باید... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

قانون مسئولیت مدنی

ولی در خصوص تألمات روحی و صدمات عاطفی چون فقط انسان از آن رنج میبرد، لذا شخص حقوقی نمیتواند از این حیث اقامه دعوی نماید. بخش اخیر ماده ی 588 قانون تجارت نیز، پس از اعلام این قاعدهی که... متن کامل

By 92, ago