پایان نامه حقوق

مقاله رایگان درمورد امر به معروف و نهی از منکر

را از بین نمی برد، بلکه تشخیص حق فردی را دچار ابهام میسازد. برای حق دو حالت بیشتر وجود ندارد: یا موجود است یا معلوم، و نمی توان تصور حقی را کرد که بوجود آمده ولی هنوز مکتسب نیست.2- معلوم... متن کامل

By 92, ago