داغ ترین ها

تعریف خوشه ی صنعتی

تعریف خوشه ی صنعتی مفهوم خوشه های صنعتی به علت تازه بودن و عدم استحکام کافی در نظریه پردازی هنوز دارای ابهاماتی در تعریف و کاربرد است. هرچند ایده ی خوشه صنعتی توسط پورتر در 1990 شروع شد؛... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

تعاریف مشتری­ گرایی

تعاریف مشتری­گرایی ارتباط با هزینه ها و با کاهش هزینه های خریدار در ارتباط با منافع. (نارور و اسلاتر ۱۹۹۰). ما می توانیم بگوییم که مشتری گرایاکثر محققان ومشارکت کنندگان توافق دارند که... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

روش های پیش بینی

روش های پیش بینی : 1- روش های کیفی پیش بینی                           2- روش های کمی پیش بینی     2-3-1) روش های کیفی پیش بینی : در بسیاری از موارد برای تصمیم گیری، اطلاعات کامل و دقیقی... متن کامل

By 92, ago