دانلود پایان نامه

2-23 ارزش‏های ایجاد شده توسط کسب و کار الکترونیکی
باید توجه داشت که ارزش زایی در سازمان‏ها کلیدی ترین و مهمترین پدیده‏ای است که در بقای سازمان‏ها نقش بازی می‏کند و اگر سازمانی ارزش جدیدی را برای ارایه به بازار نداشته باشد، ایجاد و یا حضور این شرکت در محیط تجاری توجیه پذیر نبوده و از بین خواهد رفت. بنابراین زمانی که از کسب و کار الکترونیکی در یک سازمان سخن به میان میآوریم، باید انتظار ارزش‏های جدیدی را داشته باشیم که این نوع کسب و کار برای سازمان به ارمغان می‏آورد، ارزش‏هایی از جمله: سرعت بیشتر، کیفیت بیشتر، دسترسی بیشتر مشتری به محصول، خدمات پس از فروش بیشتر، برخورد بهتر با مشتری، تنوع محصول، کاهش هزینه و…
2-24 یک طرح تجاری جدید برای کسب و کار الکترونیکی
توسعه و تحول در فناوری اطلاعات باعث تغییراتی در سازمان می‏شود و مدیران را به چالش می‏کشاند و آنها را با تحولات بازرگانی و فنی سازمان مواجه می‏سازد. درست در همین زمان است که یک مدیر باید یک طرح تجاری جدید برای موفقیت در کسب و کار الکترونیکی سازمان ارایه دهد. برای آنکه با طراحی یک طرح تجاری جدید برای کسب و کار الکترونیکی آشنا شویم در ادامه به مراحل طراحی یک طرح تجاری جدید برای کسب و کار الکترونیکی، اشاره می‏کنیم:
طراحی یک طرح تجاری جدید برای کسب و کار الکترونیکی نیاز به گذراندن چهار مرحله دارد:
1) شناسایی مشتریان و خود شرکت
برای آنکه یک طرح تجاری جدید برای کسب و کار الکترونیکی طراحی کنیم، در گام اول باید مشتریان، کسب و کار و روندهای فناورانه گذشته شرکت خود را از طریق سئوالاتی شناسایی کنیم، سئوالاتی نظیر:
الف) آیا موج جدید تحولات فناورانه، روش‏های جدیدی را برای انجام فعالیت‏های تجاری ایجاد کرده است؟
ب) آیا سازمان پاسخگوی نیازهای دایماً در حال تغییر مشتریان می‏باشد؟
ج) آیا سازمان از فرصت‏های جدید ناشی از تغییرات استفاده کرده است؟ و…
2) بر عکس کردن زنجیره ارزش
بزرگ ترین چالش در کسب و کار الکترونیکی مرتبط کردن فناوری با طرح‏های جدید تجاری است. به دلیل نیاز به تغییر در فناوری و روندهای تجاری، کار دو برابر می‏شود، وقتی فناوری جدید ظاهر می‏شود نیازها و انتظارات مشتری هم تغییر میکند که متعاقب آن باید طرح‏های تجاری جدیدی را برای پاسخگویی به نیاز مشتری ایجاد کرد.
باید توجه داشت که در این میان سازمان‏هایی موفق هستند که نه تنها ارزش‏های جدید را به خود اضافه می‏کنند، بلکه آنها را تغییر هم می‏دهند. برای تغییر ارزش‏ها مدیران باید زنجیره ارزش سنتی را که دیدی درون گرا دارد (زنجیره ارزش سنتی به ترتیب شامل:
1) شایستگی‏های هسته‏ای درون سازمانی،
2) فرآیندهای زیرساختاری انعطاف پذیر،
3) محصولات/ خدمات،
4) کانال‏ها،
مشتریان است (معکوس کرده و زنجیره ارزش جدید را که دارای دیدی برون گراست) زنجیره ارزش جدید به ترتیب شامل:
نیازهای مشتریان،
کانال‏های یکپارچه،
محصولات/ خدمات،
فرایندهای زیرساختاری انعطاف پذیر
شایستگی‏های هسته‏ای درون سازمانی، است به وجود آورند.
3) گزینش یک روش برای موفقیت استراتژیک در کسب و کار الکترونیکی

دسته‌ها: داغ ترین ها