دانلود پایان نامه

شکل 2-4 عملکرد صادراتی و پیوندهای کسب و کار الکترونیکی
ملاحظات بین المللی که شامل صادرات، واردات فنــــاوری و.. . است در تعامل با کسب و کار الکترونیک، اثر تقویت کننده بر یکدیگر دارند. در این حالت بنگاه در سطح بین المللی با پذیرش کسب و کار الکترونیک واردات و صادرات خود را بر مبنای اصول استاندارد کسب و کـــــار الکترونیک شکل می‏دهد. از طرف دیگر قرار گرفتن کالا و خدمات در فضای تجارت الکترونیکی موجب حذف فاصله بین مبدأ و مقصد کالاها و خدمات می‏گردد و تغییرات اساسی در بازارهای هدف به وجود می‏آورد. موفقیت در این فرایند، منوط به مدیریت کارا و حرفه‏ای اسـت. مدیریت حرفـه‏ای با درک و شناخت از فضای ارتباطات بین المللی، شیوه‏های کسب و کار الکترونیک را متناسب با ملاحظات بیـــن المللی تطبیق می‏دهد. از طرف دیگر، مدیریت حرفه‏ای با تجارت مدرن روابط غیرمعمـــول را تصحیح می‏کند. حجم عملیات، اثرات دو سویه‏ای را بر کسب و کار الکترونیک دارد. از آنجایی که استفاده از کسب و کار الکترونیک باعث دستیابی به انبوهی از مشتریان با سلایق مختلف می‏گردد. لذا بنگــاههای فعال در امر تجارت بین المللی با گسترش ظـــرفیت تولیدی و تنوع بخشی به تولیدات کالا و خدمات سعی در جذب مشتریان بیشتر است. یکی از شرایط مهم دیگر در کسب و کار الکترونیک وجود شبکه ارتباطی قوی همراه با اطمینان بالاست. دسترسی به پهنای باند بالاتر در اختیار هیچ کدام از بنگاهها نیست. پهنای باند قسمتی از زیرساختهای نهادینه شده توسط دولت است. هرقدر این پهنا بالاتر باشد، حجم وسرعت اطلاعاتی که رد و بدل می‏کند بیشتر خواهد بود. از این رو با درنظر گرفتن نقش مهمی که این عامل می‏تواند در موقعیت خدمات شبکه با توان بالا داشته باشد، خصوصی سازی و مقررات زدایی خدمات ارتباطی به منظور افزایش کارایی در سیستم مخابرات در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مورد تأکید قرار میگیرد. متغیرهای رفتاری نظیر میزان مهارت نیروی انسانی بنگاه‏ها، حجم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و نرخهای دستمزد، از عوامل مهمی هستند که در پذیرش کسب و کار الکترونیک توسط بنگاهها موثرند. هرقدر بنگاه تجاری در سطح بینالمللی از نیروی انسانی متخصص بیشتری برخوردار باشد و منابع بیشتری را به سرمایه گذاری تخصیص دهد، موقعیت بهتری در جذب و پذیرش کسب و کار الکترونیک دارد. همچنین دستمزدهای بالا همیشه انگیزه عمده‏ای برای نیروی کار جهت افزایش کارایی و نوآوری به حساب میآید. در نتیجه به کارگیری کسب و کار الکترونیک منافع متعددی را به دنبال دارد. علی رغم اینکه بسیاری از منافع موجود در شکل یک ذکر گردید، بسیاری از بنگاهها به دلیل پایین بودن هزینه مشارکت را قبول می‏کنند اینترنت باعث ارزانی دسترسی به اطلاعات و بازارهای جهانی میشود. این عامل موجب میگردد سرعت عمل در بازارهای چند منظوره که برای تولید کالاها و اطلاعات است، بالا برود. به طور بالقوه شکل تازه‏ای به سازمان دهی زیرساخت مشاغل مــــوجود می‏بخشد و با ارزش گذاری مجدد، راه را برای انجام معاملات تجاری باز می‏کند و با مهندسی مجدد بازرگانی محدودیتهایی که به طور سنتی تولیدکنندگان را از مشتریان جدا میساخت رها میسازد. از سوی دیگر، فعالیت‏های منفصل و جدا از هم نظیر سفارش، پرداخت و خدمات بعد از فروش، ممکن است به یک فرایند واحد ادغام شده و باعث کاهش هزینه‏های اعتباری گردد. نتیجه چنین فرآیندی منتهی به افزایش کارایی و رقابت پذیری در بین بنگاههای صادراتی است. (محمدی زاد، 1393)
2-19 توسعه یک فعالیت مخاطره آمیز الکترونیکی
جدول 2-5 عناصر اصلی و مراحل توسعه برای شرکت‏ها (توبیاس کولمان، 2001)
2-20 انواع کسب و کار الکترونیک
کسب و کار الکترونیک بسته به اینکه طرف‌های معامله سازمان‌ها یا افراد باشند به انواع زیر تقسیم می‌شوند. در اینجا روابط بر مبنای اهداف تجاری شکل می‌گیرد. (محمدی زاد، 1393)
واحد تجاری با واحد تجاری (BUSINESS TO BUSINESS=B2B) ؛
واحد تجاری با مصرف‌کننده (CONSUMER TO BUSINESS = B2C) ؛
مصرف کننده با مصرف کننده (CONSUMER TO CONSUMER= C2C) ؛
واحد تجاری با دولت (BUSINESS TO GOVERNMENT= B2G) ؛
دولت با واحد تجاری (GOVERNMENT TO BUSINESS=G2B) ؛
2-21 کاربری‏های کسب و کار الکترونیک
کاربری‏های کسب و کار الکترونیک می‏تواند به سه شاخه مختلف تقسیم‏بندی شود:
۱) سیستم‌های داخلی کسب و کار
مدیریت ارتباطات مشتریان
برنامه‌ریزی منابع سازمانی
درگاه اطلاعات کارمندان
مدیریت دانش
مدیریت کارهای تیمی
سیستم‌های مدیریت اسناد
مدیریت منابع انسانی
کنترل فرآیند
مدیریت تعاملات داخلی
2) ارتباطات و همکاری‌های سازمانی

دسته‌ها: داغ ترین ها