دانلود پایان نامه

معروفترین تقسیم بندی حوزه فعالیتها و انواع مشتریان تقسیم بندی جامع بر حسب دو عامل بنگاه (B) و مشتری (C) به صورت 4 گانه B2B, B2C, C2B , C2C میباشد. در اینجا به جای استفاده از این چارچوب معروف، از چارچوبی دقیقتر و با جزئیات بیشتر و با دخالت دو عامل دیگر کارمند (Employee) و عامل (Agent) استفاده مینماییم. باید توجه داشت که منظور از Agent در اینجا ” عوامل هوشمندی است که از طرف مشتری برای انجام اتوماتیک فرایند قیمت گذاری و خرید به کار گرفته میشوند. ”
به عنوان مثال، B2E به عرضه خدمات و محصولات از طرف شرکت برای کارکنان خود، نظیر ارائه خدمات بیمه online اشاره میکند. دلیل استفاده از این چارچوب استفاده از نهایت ظرفیت سازمانها و اشخاص در ارائه خدمت به بخشهای خاص مشتریان، به جای بخشهای کلی تصریح شده در چارچوب معروف بنگاه/ مشتری می‏باشد.
2. چارچوب یکپارچه
از آنجایی که هر کدام از حوزه‏های فعالیت و انواع مشتریان توسط انواع ارزشهای ارائه شده و مدلهای کسب و کار پشتیبانی میشوند، ارائه یک مدل مجتمع چند لایه برای شیوه کسب و کار بنگاه در حوزه‏های مختلف اهمیت پیدا میکند. شکل زیر یک چارچوب یکپارچه از کسب و کار یک شرکت در حوزه‏های مختلف را ارائه میکند. در این شکل هر مربع معرف یک حوزه کسب و کار و یک بخش از مشتریان میباشد. برای هر کدام از انواع مشتریان، ترکیبات متفاوتی از ارزش و روش کسب درآمد وجود دارد که این شیوه‏های متفاوت روی اضلاع مربع مشخص گردیده‏اند. باید توجه داشت که ممکن است شرکت در تعدادی از حوزه کاری هیچ فعالیتی نداشته باشد. نحوه ارائه خدمات در هر حوزه و توانایی انجام فرایندهای تجاری برای مشتریان مختلف از مسائلی است که شرکتها باید به آن پرداخته و در مورد آن هوشمندانه عمل نمایند.
در شکل زیر چارچوب یکپارچه مدلهای کسب و کار برای شرکت eBay نشان داده شده است:
2-11 عوامل مؤثر در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی
فینگان و‏هایس (2005) با جمع‏بندی نظریات تیمرز، تاپسکات و کاپلان و ترکیبی از معیارهای ارائه شده توسط این سه صاحب نظر، پنج معیار کنترل اقتصادی، یکپارچگی زنجیره‏ی ارزش، یکپارچگی کارکردها، نوآوری کسب و کار و منبع یابی را به عنوان عوامل مؤثر در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی بیان کردند. ان جی (2005) نیز در مقالهی خود عوامل مؤثر در گزینش مدل‏های کسب و کار الکترونیکی را مشتمل بر اندازه‏ی سازمان، فرهنگ کسب و کار الکترونیکی در محیط فعالیت شرکت، درک و شناخت از مدل‏های کسب و کار الکترونیکی، میزان منابع مورد نیاز بنگاه، نوع بازار هدف بنگاه، ماهیت محصولات، استراتژی‏های سطوح مختلف سازمان میداند. محمدیان (1384) با مروری بر ادبیات تحقیق، مفهوم و اجزای مدل‏های کسب و کار الکترونیکی را شناسایی کرده، سپس پیش نیازهای سازمانی و محیطی مورد نیاز جهت طراحی مدل‏های کسب و کار الکترونیکی را بیان کرده و چارچوب خود را بر اساس معیارهای فینگان و‏هایس جهت انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی مناسب بر اساس رویکرد تصمیم‏گیری سایمون معرفی کرده است. فتحیان و توحیدی (1385) چارچوبی برای شرکت‏های کوچک و متوسط خدماتی کشور برای گزینش مدل کسب و کار الکترونیکی معرفی کرده‏اند. آن‏ها در بررسی‏های خود متوجه شدند که معیارهای اندازهی سازمان، فرهنگ کسب و کار الکترونیکی، سطح نوآوری، زیرساخت فنی، فعالیت‏های اصلی سودآور، جایگاه شرکت در زنجیره‏ی تأمین، درک و شناخت از مدل‏های کسب و کار الکترونیکی، منابع مورد نیاز شرکت، بازار هدف شرکت، ماهیت محصولات شرکت، استراتژی‏های سطوح مختلف سازمان در گزینش مدل‏های کسب و کار الکترونیکی بنگاه باید مورد توجه قرار گیرند. بنابراین با جمع‏بندی این نظریات می‏توان عوامل مؤثر بر انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی را به شرح جدول زیر بیان نمود.
جدول2-4 عوامل مؤثر در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی
2-12 اساس فرایندهای کسب و کار الکترونیکی
سه طرح مبنای محوری که به عنوان اساس این فرایندهای کسب و کار الکترونیکی ارائه گردیده (به شکل زیر توجه فرمایید) و شامل تبادل هر سه عنصر اصلی (اطلاعات، ارتباطات و معاملات) بوده، شکل گرفته‏اند.
تدارک الکترونیکی، خرید الکترونیکی محصولات و خدمات یک شرکت را از طریق شبکه‏های دیجیتال میسر میسازد. این طرح مبنا از تلفیق فناوری‏های اطلاعاتی و ارتباطی خلاقانه برای حمایت و متعاقباً انجام تکالیف عملی و راهبردی در بخش تدارک استفاده می‏نماید.
یک فروشگاه الکترونیک، فروش الکترونیکی محصولات و خدمات مربوط به یک شرکت را به واسطه شبکه‏های دیجیتال امکان پذیر می‏نماید. این طرح مبنا از فناوری‏های اطلاعاتی و ارتباطی خلاقانه برای حمایت و انجام تکالیف عملی و راهبردی در بخش فروش استفاده می‏نماید.
یک بازار الکترونیکی، داد و ستد الکترونیکی محصولات و یا خدمات را به واسطه شبکه‏های دیجیتال میسر می‏نماید. این طرح مبنا نشان دهنده تلفیق فناوری‏های اطلاعاتی و ارتباطی خلاقانه برای حمایت و متعاقباً انجام فرایند‏های تطبیقی طرف‏های عرضه و تقاضا می‏باشد. (توبیاس کولمان، 2004)
شکل 2-3 مدل شل در اقتصاد شبکه‏ای (توبیاس کولمان، 2004)
2-13 عوامل اصلی در کسب و کار الکترونیکی
طبق مطالعات انجام شده توسط آمیت و زوت (۲۰۰۱) چهار عامل اصلی در کسب و کار الکترونیکی وجود دارد که منجر به ایجاد ارزش جدید و یا افزایش ارزش‏های موجود حاصل از عملکرد شرکت در کسب و کار الکترونیکی می‏شود:
1) نوظهوری
در روش سنتی، کسب و کار، تولید کننده کالای تولیدی خود را از طریق فروشنده عرضه می‏کرد و مشتری نیز پس از جستجوی فراوان کالایی را که بیشترین توان را برای ارضای نیازهای وی داشت، پیدا می‏کرد. اما در کسب و کار الکترونیکی مشتری عین کالای مورد نیاز خود را سفارش می‏دهد و سپس تولید کننده آن را تولید کرده و در اختیار مشتری قرار می‏دهد. بنابراین کسب و کار الکترونیکی بیشتر به سمت نو کردن و تغییر روش‏های انجام کار تمایل دارد.
سازمان‏ها نیز با توسعه کسب و کار الکترونیکی از طریق ایجاد ارتباط قوی با همکاران درون صنعت (نظیر رقبای مختلف، عرضه کنندگان متنوع و شرکت‏های خدماتی متفاوت)، حذف نقاط ناکارآیی در فرآیند خرید و فروش (به وسیله ایجاد روش‏های جدید مبادله و تعامل الکترونیکی که مورد بازنگری و مهندسی مجدد قرار گرفته است)، گردآوری نیازهای ناشناخته مشتری و شناخت نیازهای بازارهای جدید، نوآوری و خلاقیت را در شرکت‏های خود افزایش داده و از این طریق ارزش بیشتری در بازار ایجاد می‏کنند.
2) قفل کردن
منظور از قفل کردن در کسب و کار الکترونیکی، قفل کردن مشتری در سازمان یا همان حفظ مشتری است که این عمل با افزایش تعداد دفعات مبادله با مشتری امکان می‏یابد.
کسب و کار الکترونیکی با افزایش وفاداری مشتریان به سازمان‏ها، به حفظ مشتری کمک کرده و با بازخور مثبت و افزایش اعتماد بین طرفین (مشتری و سازمان)، جذاب شدن تعاملات و مبادلات تجاری بین مشتری و سازمان را در پی دارد.
3) تکمیل کردن
کسب و کار الکترونیکی از طریق استراتژی‏های مختلف همکاری مشترک از طریق عرضه توأماً محصولات و خدمات به مشتریان، نیازهای آنان را به نحو مطلوبتری برآورده می‏کند. در واقع کسب و کار الکترونیکی با ترکیب چند عامل از جمله عرضه توأمان محصول و خدمات به مشتریان، این امکان را به آنها می‏دهند تا با انتخاب روش دلخواه، نیاز خود را انتخاب کرده و از آسان ترین راه، با ارزش بیشتر و با هزینه کمتر خدمات مورد نیاز خود را از تولید کننده دریافت نمایند: به عنوان مثال کسب و کار الکترونیکی این امکان را برای مشتریان فراهم ساخته است تا کتاب مورد نیاز خود را به صورت الکترونیکی سفارش دهند و از طریق دیگر با انتخاب بهترین راه کتاب مورد نظر را در سریع ترین زمان ممکن و با کم ترین هزینه در اختیار داشته باشند، در حالی که در تجارت سنتی این کار بسیار مشکل است.

دسته‌ها: داغ ترین ها