دانلود پایان نامه

عوامل مؤثر برخلاقیت

اول: عوامل پیش برنده

1- عوامل فردی:

 • روانی و سیال بودن جریان فکر
 • انعطاف پذیری نیروی فکر
 • اصالت اندیشه و نیروی فکر
 • ابتکار
 • روحیه سازندگی
 • برخوردار از قضاوت شخصی و مستقل
 • علاقه به یادگیری و کنجکاوی
 • گرایش به کارهای پیچیده
 • توسعه دائمی دامنه دانش و آگاهی
 • شوخ طبعی
 • بینش ژرف به محدوده زندگی
 • تسریع و تبحر در تداعی
 • تبحر بیشتر در استفاده از قوای فکر
 • جهت دار بودن انگیزه ها و مشوق ها
 • شجاعت در پذیرش عیوب خود و توانایی تشخیص آنها و قدرت در ترک عادات ناپسند
 • قدرت تجسم آینده و برنامه­ریزی بلندپروازانه
 • توجه توﺃم به رؤیا و عمل
 • راستی و درستی را ابزار کار دانستن
 • کنترل نفس
 • تمایل به پیشرفت دائمی
 • رک­گویی و صراحت بیان
 • امیدوار وخوشبین به آینده
 • دارای قدرت جمع بندی از مسایل و قضایا و نتیجه گیری از آنها
 • اعتماد به نفس و استقلال شخصیت
 • نداشتن تعصب نسبت به تغییر
 • تحمل ابهام
 • میل به ریسک کردن
 • وقار و خود انگیختگی
 • توجه به زمان و وقت شناسی
 • داشتن ظرفیت بالا در تحمل ناملایمات
 • وجود انگیزه درونی
 • دارا بودن حق انتخاب برای کار و نحوه انجام آن
 • قرار گرفتن در محیطی فیزیکی که از نظر ادراکی برانگیختگی ایجاد نماید
 • انجام کار بدون ترس از داوری نادرست
 • ارتباط با افراد خلاق
 • علاقمند بودن به کار
 • صبر و شکیبایی
 • انعطاف­پذیری در برخورد با پدیده­های محیطی
 • دانش عمیق و چند رشته­ای
 • توانایی استفاده از تفکر جمع­گرا و فردگرا
 • دوستی با همکاران و همفکران
 • تعصب به انجام عمل به جای تحلیل صرف
 • تصور و تخیل
 • حل معما و جدول
 • قبول تغییر به عنوان یک اصل

2- عوامل بیرونی:

 • مطالعه حل خلاق مسایل
 • تمرین نویسندگی
 • ارتباطات همه جانبه
 • اطلاعات و آگاهی
 • فضای خلاق در سازمان
 • دادن وقت برای خلاقیت
 • ایجاد واحد مخصوص خلاقیت
 • کاهش تقسیم کار
 • برقراری سیستم پیشنهادات
 • دسترسی آزاد به عقاید، نظرات و اطلاعات
 • حمایت از اندیشه­های خلاق
 • ساختار انعطاف پذیر (غیر بوروکراتیک) سازمان
 • تمرکز بر نتایج تا ابزارها
 • هدف­گذاری دقیق و مشارکت دادن نیروی انسانی
 • ارائه پاداش­ها و تشویق­های مادی و معنوی به افراد خلاق و نوآور
 • سبک و شیوه رهبری مشارکتی
 • عدم تمرکز
 • کاهش قوانین و مقررات دست­وپاگیر
 • قبول تغییر به عنوان یک اصل
 • وجود امکانات و تسهیلات
 • تجربه
 • بازی­های فکری

دوم: عوامل بازدارنده

1- عوامل درونی:

 • نداشتن انگیزه برای بروز خلاقیت
 • عدم توانایی در متمرکز کردن ذهن
 • نداشتن ظرفیت لازم برای مقابله با موقعیت­های ذهنی دشوار
 • احساس عدم امنیت
 • عدم اعتماد به نفس
 • ترس از انتقاد و شکست
 • عدم آرامش لازم
 • دارا نبودن سلامت روان
 • عادات پیشین
 • دلسرد کردن خود
 • کم رویی
 • محافظه کاری
 • متعهد نبودن
 • وابستگی فکری
 • تمایل به همرنگی و همگونی
 • عدم توانایی در تحمل ابهام و تضاد
 • عدم پیچیدگی ذهنی لازم برای بررسی مسایل
 • عدم دانش کافی در مورد علوم مربوط
 • مقاوم نبودن
 • عدم انعطاف­پذیری فکری در برخورد با مسایل جدید
 • مشکل در تفکیک مسایل
 • پایبندی به قالب­های خاص فکری در آموزش و تجربه
 • کش­دادن بیش از حد به مسایل
 • عدم توانایی در تعریف مسایل
 • مشکل در تشخیص روابط ظریف­تر
 • عدم تحقیق و نکته­سنجی
 • عدم موفقیت در تشخیص روابط بین علت و معلول
 • کنجکاوی با شکیات بیش از حد
 • رقابت و هم چشمی شدید
 • برداشت ظاهری از مسایل
 • اعتقادات و باورهای تحریف شده مذهبی
 • ارزیابی شتاب­زده بر روی مسایل
 • ﺗﺃکید بر کمیت به جای کیفیت
 • دلواپسی از اجرایی بودن فکر پیشنهادی
 • بی­خبری از اوضاع و محیط اطراف
 • عدم اعتماد به همکاران و اطرافیان
 • ترس از نظارت دیگران
 • انتخاب محدود در انجام کار
 • لجوج بودن و یکدندگی
 • ترس از اشتباهات
 • انتظار کسب موفقیت سریع
 • عادت پنهان کاری
 • توقف در اولین فکر
 • گرایش به پاداش­های بیرونی مثل پول و مقام

2- عوامل بیرونی:

 • فرهنگ سلسله مراتبی
 • رسمیت پیچیدگی و اندازه بزرگ سازمان
 • به تمخسر گرفتن ایده­های غیرمعمول و عجیب
 • فشار برای انجام کار توسط رؤسا
 • عدم وجود آزادی روانی و ذهنی در سازمان
 • عدم پذیرش فرد خلاق توسط همکاران و مدیران
 • ارزیابی افراد بر مبنای انتظارات
 • قوانین و مقررات دست­وپاگیر
 • ارتباطات کانالیزه شده و محدود سازمانی
 • ساختار بوروکراتیک
 • ارزیابی نادرست از عملکرد
 • سبک رهبری آمرانه (دیکتاتوری)
 • نگرش منفی نسبت به توانایی­ها و رقابت­های زیردستان
 • تشویق اطاعت کورکورانه به جای ترغیب خلاقیت
 • ضرر و زیان محسوب نمودن هزینه­های ناشی از خلاقیت
 • مشکلات جسمی مثل کری و کوری
 • مشکلات روانی
دسته‌ها: داغ ترین ها