دانلود پایان نامه

موجود، پراکندگی بخش های اقتصادی، جمعیت و نقش آن در ساختار فرهنگی اجتماع، اعتقادات مذهبی و دینی در امور کار و فرهنگ … (انتشاری، 1375: 10).

بر اساس اصلی که می گوید اگر کارایی پایین بیاید بهره وری هم پایین می آید و وقتی بهره وری پایین بیاید کلا اثربخشی پایین می آید و نتیجه زنجیره ای این باعث می شود که کل بهره وری پایین بیاید. در مورد فرهنگ کار قیمت بالای تکنولوژی است، خیلی از سازمان ها اگر نتوانند بار مالی یک تکنولوژی پیشرفته را تحمل کنند و ناچار شوند نیروی کار را جانشین آن ماشین آلات یا ابزار کنند کارایی آن ها پایین می آید و فرسودگی کارگران بالا می رود. پس یکی از دلایلی که فرهنگ کار را در سازمان ها و در جوامع پایین می آورد گران بودن تکنولوژی است.
یک بعد دیگر که باعث میشود فرهنگ کار پایین باشد مسسئله ارزش هاست. ارزشی که افراد در جامعه برای کارشان قائل هستند. بعد از ارزش ها مقوله قووانین و محدودیت قوانین است. بعضی از قوانین دست و پاگیر است وکارگران ممکن است بگویند این قوانین خوب است یا برعکس. برای اینکه فرهنگ کار ارتقاء داده شود باید در تمام قوانین چیزی به اسم استاتیکیا ایستایی جود نداشته باشد. یعنی قوانین مرتبا باید بررسی شود(بهشتیان اردکانی، 1375: 41).
3- 4- مسائل وعوامل موثر فرهنگ کار در ایجاد کار شایسته.
دانش ، آگاهی ودانایی، و دقت در کار موجب رسیدن به نتیجه مطلوب کار و استمرار و پایداری آن می شود.
مشورت ومشاوره نیز از عوامل مؤثر در پیشرفت کار است.
پشتکار نیز از عوامل دیگر در کسب موفقیت انسان هاست.
از عوامل دیگر کسب موفقیت، انجام کار با ملاطفت ومداراست، که موجب همراهی و اعتماد به عامل کار می گردد.
مداومت در کار را می توان عامل موفقیت کار محسوب نمود.
میانه روی و تعادل در انجام کار نیز از دیگر عوامل مهم کسب موفقیت به شمار می رود.
محکم کاری نیز از عوامل موفقیت در کار است و امروزه به عنوان عاملی در بالا بردن کیفیت معرفی می شود.
گفتار نیک نیز از عوامل دیگری است که موجب کسب موفقیت در کسب و کار می گردد.
یکی از عوامل موفقیت در کار اخلاق نیکو است که موجب افزایش روزی می گردد.
از عوامل موثر در موفقیت کار پرهیز از سرگرم نمودن خویش به کارهای غیر ضروری است .
پرهیز از انجام کارهایی که بیش از توانایی افراد است؛ زیرا نتیجه چنین کاری موجب خواری و ذلت و عدم کسب موفقیت است.
توجه به حلال و حرام در مبادلات اقتصادی وکار: با توجه به اینکه دیدگاه های اقتصادی اسلام به حلال وحرام بر اساس ضرر و زیانی است که به سلامت فرد و جامعه می رسد، توجه به فلسفه و تاثیرات حلال و حرام در نگاه اقتصادی اسلام ضروری و با اهمیت است.
توجه به تناسب خصوصیات افراد با کار محوله:
افراد دارای خصوصیات و توانمندی های متفاوت می باشند و این موضوع مورد توجه دیدگاه هایی دینی است.
مراقبت و نظارت بر کارها از عوامل مهم در انجام سالم کار است.
رعایت عوامل موثر در ارتباطات عامل موثر در آرامش جامعه کاری و پیشگیری از واکنش های ارتعاشی جامعه کاری. در تعاملات کاری شاخص هایی را باید مورد توجه قرار داد تا فرد، کار و سرمایه دچار ضرر نشود. از جمله توجه به چگونگی رفتار با افراد از نظر واکنش های روانشناسانه با بهره مندی خردمندانه و با درایت می تواند از انعکاس های نا خوشایند و تشنج آفرین پیش گیری نماید.
حوزه مدیریتی کار: بعضی از کارها در حوزه مدیران و مسئولین امور یا در حوزه انتخاباتی یا حکومتی است که توجه و بی توجهی به آن از عوامل دیگر انجام موفق یا نا موفق کارهاست. از جمله آن کارها عبارت است از سپردن کارها به افراد پست و فرومایه که این رفتار کاری سبب فراهم شدن زمینه نابودی دولت ها و از بین بردن سرمایه های کاری است.
تدبیر و احتیاط و تفکر صحیح و حفظ ارزش ها از جمله عوامل موثر دیگر در دستیابی به موفقیت در کارها و به سعادت رسیدن افراد و جامعه کاریست.
توجه به توانایی های فردی و جایگاه کاری: افراد برای به عهده گرفتن امور باید با توجه به توانایی ها و دانایی های خود عمل نمایند. فردی که می تواند زیر فرمان دیگری کار انجام ندهد، باید خود کاری را بر عهده گیرد و باید به خداوند اعتماد و توکل داشته باشد.
عبرت گرفتن از جمله عواملی است که موجب می شود انسان ها متوجه اشتباهات شوند و با قدرت تعقل و تیز بینی خود از اشتباهات پند گیرد و زمان و امکانات بهره وری مناسب تری داشته باشد.
آزمون یکی از روش هایی است که با آن نسبت به میزان صحت کار اطمینان حاصل می شود، همین طور میزان خبرگی افراد در کار هم به وسیله آزمون مناسب تعیین می شود.
انجام کارهای واجب تر، در اولویت انجام سایر کارهاست و اگر کارهای مستحبی به انجام کارهای واجب زیان می رساند، باید کار واجب را انجام داد.
در رابطه با تبلیغات باید افراد را به نیکویی دعوت کنند و خود رفتارشان نیکو باشد.
متناسب بودن هزینه انجام شده با خدمات قابل ارائه، در رابطه با پولی که گرفته می شود.
پایداری کارها با دادگری و عدالت میسر است.
رعایت عفاف و فضائل اخلاقی در انجام امور موجب حفظ سلامت انسان در تعاملات کاری است و همچنین این عقیده اشتباه که بی عفتی یا حرص موجب زیاد شدن روزی می شود، از دیدگاه اسلام درست نیست.
فرمانبری از خداوند موجب افزایش برکت و رحمت می شود.
در اسلام مضامینی که بستر ساز سلامت جامعه است و مانع ظلم و تعدی می شود، در تعاملات اقتصادی مورد توجه می باشد.
آموزش در دیدگاه اسلامی بسیار مورد توجه می باشد.
در اسلام بعضی رفتارها در تعاملات اقتصادی توصیه شده اند.
در معاملات و کارها باید از ضرر خوردن پرهیز نمود.
راهکارهای ایجاد فرهنگ کار شایسته:
الف) تبیین منشور مسائل کار از جمله راهکارهایی است که اگر با توجه به تجربیات، دانش عوامل موثر در خلق کار شایسته و روند رو به رشد جامعه انسانی صورت پذیرد، گام مهمی است از هدفمند نمودن تحقق خلق کار شایسته با توجه به پشتوانه سرمایه ای متقن، مبانی و راهبردها و راهکارهای مشخص و روشن و قابل قبول، که به بهره وری و کارآمد نمودن جامعه کاری در دوره های مختلف و انتقال تجربیات نسل های مختلف به هم منجر می گردد.
ب) تبیین قوانین و دستورالعمل هایی که به بستر سازی و فرهنگ سازی خلق کار شایسته منجر گردد.
پ)تدوین کتب درسی و کمک درسی مورد نیاز دوره ها و مراتب و ابعاد مختلف کاری به طور مستمر و توالی و متوازن تعلیم و تربیت و نیروهای کاری و کارآفرین مورد نیاز در دوره ها و مراتب شغل های مختلف برای ایجاد زمینه و بستر و فرهنگ کار شایسته.
ت) توجه به استفاده و بهره مندی بهینه از امکانات تبلیغی و آموزشی مختلف رسانه، کلاس درس، فیلم های ویدئویی، امکانات تکنولوژی روز، ایجاد کتابخانه های صوتی و تصویری و تولید و استفاده از امکانات فیلم سازی و برنامه های متنوع صدا و سیما و بهره مندی از همایش ها و کلاس ها و کارگاه های آموزشی در رابطه با فرهنگ سازی کار شایسته و فراهم شدن بستر و زمینه های لازم.
ث) ایجاد مراکز و فضای فعال و پویا و کارشناسی، مطالعه و پژوهش و تحقیق در رابطه با خلق کار شایسته و توسعه دادن و به روز نمودن آن در محیط های کاری و آموزشی دانشگاهی و پیوستگی میان مراکز دانشگاهی و کاری در زمینه های مختلف کاری و بهره مندی از تجربیات و تحقیقات داخلی و خارجی.
ج) استفاده از عنصر هنر و نهادینه سازی عوامل خلق فرهنگ کار شایسته به وسیله آثار هنری مانند شعر، نمایشنامه، داستان بلند و کوتاه، فیلم، فیلم متحرک، سرود، با توجه به توالی و توازن و تنوع مطالب قابل طرح در سطوح مختلف سنی.
چ) توجه به آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآفرین و مدیر و کارگزار، به طور مستمر در سطوح مختلف سنی به طور عمومی و تخصصی در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت (احمدی،1386: 47-37).
در جوامع پیشرفته باور بر این است که توسعه بدون کار مفید امکان پذیر نمی باشد؛ بنابراین بیکاری پنهان و کم کاری معنا ندارد. در این دیدگاه نیروی انسانی مهم ترین عامل تولید است و بروز خلاقیت و نوآوری در نیروی کار یک هدف اصلی به شمار می آید. اخلاق کار بخشی از فرهنگ کار است؛ بنابراین وجدان کاری و اخلاق کاری عالی ترین ارزش های فرهنگ کار هستند(عسکری، 196:1386).

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

توجه به نیروی کار از بعد فیزیولوژیکی، عاطفی- احساسی، روحی- معنوی و فکری- عقلی موجب بروز خلاقیت، توسعه انسانی، رشد اجتماعی، بهره وری و رفاه و سعادت جامعه می گردد.
باید بدانیم باور حاکم در هر کشور درباره قومیت ها، نژادها، عادات کار اجتماعی، تنوع فرهنگی، خود آگاهی فرهنگی، درون نگری، پیروی از وجدان با دیانت بحث مساوات بشر و نهضت حقوق مدنی چیست؟
برنامه های آموزشی که برای اجرا طراحی می شوند مبتنی بر ارزش های فرهنگ غالب هستند و به دنبال جریان اصلی همانند سازی و مدل یک جور سازی می باشند. دیدگاه های اجتماعی هنوز مبتنی بر مفروضات آینده ایده آل برای مردم هستند که مستلزم همانند سازی غایی مبتنی بر جریان اصلی فرهنگ است.
مذهب با ارزش های فرهنگی مرتبط است و بر فعالیت های روزانه افراد مانند شروع و پایان زمان کار، روزهای تعطیلی کارکنان، آداب و رسوم، عادات کاری و نوع غذا تاثیر می گذارد. بیشتر کارها و فعالیت ها در جوامع مسیحی در روز کریسمس و هفته قبل از آن به علت جشن های سالگرد میلاد حضرت مسیح تعطیل است. اسلام مسلمانان را ملزم به پنج نوبت نماز در هر روز می کند. در نتیجه غالبا در کار وقفه ایجاد می شود. مدیران شرکت های بین المللی باید نسبت به نیازهای مذهبی کارکنان حساس باشند و خط مشی های سازمان باید منعطف باشد و خود را با نیاز های مختلف موجود در سرتاسر گیتی تطبیق دهد در غیر این صورت ممکن است غیبت کارکنان زیاد شود و بسیاری از غیبت های کاری برای رفع این نیاز ها صورت می گیرد.
مذهب می تواند عامل انگیزشی یا ضد انگیزشی باشد. در اصول آیین های هند و بودا بر کار کردن برای انباشت ثروت تأکید نمی شود، آیین هندو برای توفیقات روحی بیشتر از کامیابی های مادی ارزش قائل است. (رادریگز،23:1380)
فرهنگ کار یکی از بحث های بسیار مهم هر جامعه ای است که در ارتباط مستقیم با جامعه و اقتصاد آن می باشد و اساس هر اقتصاد سالم و پویا را تشکیل می دهد. به طوری که اگر فرهنگ کار در یک جامعه تقویت گردد ومیزان وجدان کاری در سطوح مختلف جامعه افزایش یابد زمینه های توسعه وپیشرفت آن جامعه فراهم می گردد. اما با شتاب گیری برخی تحولات در جوامع جهانی، فرهنگ کار نیز در جوامع در حال توسعه با مسائل و مشکلاتی رو به رو می گردد. یکی از این پدیده ها که فرهنگ کار جامعه ما را با چالش رو به رو می کند، پدیده جهانی شدن و جهان گرایی است. روند « جهانی شدن » و « جهان گرایی » در حوزه های مختلف زندگی بشری، تأثیرات شگرفی گذاشته است.
فرهنگ کار به عنوان یک پدیده اجتماعی در ایران در فرایند جهانی شدن با چالش ها ومشکلات فراوانی رو به رو می باشد.با توجه به بحث جهانی شدن و گرایش جوامع به آن و تأثیر پذیرفتن بخشهای مختلف جامعه از آن و نیز فشردگی زمان و مکان، فرهنگ کار در ایران چه سرنوشتی دارد؟ در این راستا به چالش های فرهنگ کار در ایران از جمله عدم تعریف شفاف و دقیق از آن، وجود نگرش دو آلیسمی یا دوانگاری در خصوص بخش های درآمدزای جامعه، مشکلات تقسیم کار در ایران، پایین بودن میزان بهره وری و بازدهی در ایران، ضعف وجدان کاری در ایران، وضعیت نیروی کار، میزان تعهد کاری و سرانجام بیگانگی از کار اشاره شده است. در پایان راهکارهایی در سطوح خرد، میانی و کلان جامعه جهت تقویت گسترش فرهنگ کار در ایران ارائه شده است.
فرهنگ کار آن قسمت از فرهنگ جامعه است که اساس هر اقتصاد سالم و پویا را تشکیل می دهد. بدون شک وقتی که توسعه اقتصادی و اجتماعی مطرح است باید آینده ای را در ذهن ترسیم کرد که با اوضاع و احوال فعلی و گذشته تفاوت ریادی داشته باشد، لذا فرهنگ کار ویژه خود را می طلبد و کار و توسعه می توانند علت و معلول یکدیگر شوند. اگر هدف، تبیین فرهنگ مطلوب آینده کار و برنامه ریزی در آن جهت باشد، تحولات آینده کار را نباید از نظر دور داشت، مثل تغییرات تکنولوژی، کار از راه دور، کار پاره وقت، ساعات کار انعطاف پذیر و نظایر آن و اگر فرهنگ کار فعلی مورد نظر باشد، با این هدف که وضعیت موجود بهبود بخشیم، باید دید این ضرورت از کجا ناشی می شود.
بنابراین فرهنگ کار یکی از بحث های بسیار مهم هر جامعه ای است که در ارتباط مستقیم با جامعه و اقتصاد آن می باشد. به طوری که انسان از بدو تولد قبل از اینکه مفهومی از کار را در ذهن داشته باشد، ناخودآگاه با فرهنگ کار و عوامل موثر بر آن مواجه بوده است. نمونه بارز آن قصه ها و داستان هایی که برای کودکان نقل می شود که می تواند حاوی نکاتی برای تشویق و ترغیب آن ها برای انجام کار با توجه به فرهنگ کار باشد.
در ایران نرخ کار مفید و بها دادن به فرهنگ کار پایین است. به طوری که وضعیت وجدان کار و فرهنگ کار در ایران به عنوان یک معضل اجتماعی مطرح می باشد که این خود باعث به هدر رفتن نیروی انسانی و هزینه های مربوط به آن از یک طرف و دور شدن نظام اقتصادی و اجتماعی از توسعه از طرف دیگر می گردد. در این نوشتار ضمن پرداختن به مفهوم کار، فرهنگ، جهانی شدن و فرهنگ کار، آسیب شناسی فرهنگ کار ایران در فرایند جهانی شدن که با آن روبروست خواهیم پرداخت و راهکارهایی جهت تقویت فرهنگ کار ایران مطرح می شود(نیازی و نصرآبادی، 1387: 243-244).
2- 4 : فرهنگ کار در اسلام
کار ضرورت و لازمه زندگی انسان است. توجه و تشویق به کار در تمام ادیان الهی و مکاتب بشری وجود دارد و در اسلام به عنوان آخرین و کامل ترین دین الهی این مسئله به بهترین وجه تبیین شده است. خداوند در قرآن کریم تمام انسان های را به عمل صالح تشویق و توصیه نموده و برای صالحان اجر و پاداش عظیم اخروی در نظر گرفته و ر این نکته تاکید فرموده است که برای انسان چیزی جز حاصل کار و تلاش او نخواهد بود و هر کس در گروه اعمال خویش است. در روایات معصومین (ع) کار و طلب روزی حلال، بزرگترین عبادت و کارگر همچون مجاهد در راه خدا معرفی شده است که وجودش از آتش جهنم مصون است. (عسکری، 190:1386)
در فرهنگ اسلامی واژه های مترادف با کار را می توان با لغات «سعی»، «عمل»، «فعل» و «کسب» دانست. از واژه های سعی، عمل، فعل، کسب، این سخن بر نمی آید که کار یدی یا کار صنعتی تنها منبعی است که ارزش ها را می آفریند، زیرا این واژه ها در مفهوم اسلامی کاربرد وسیع تری دارد. در فرهنگ اسلامی «عبادت» نیز کار است و ارزشمند . به طور کلی همه اعمالی که در جهت تکامل انسان و حرکت دادن او به سوی خدا (فی سبیل الله) باشد هم مصداق سعی است و عمل کسب و هم ارزش آفرین(سانح، 379:1384).
در اسلام از یک سو، مساله مقدر بودن روزی و

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید