خدمات ارائه شده در بازار تلفن همراه

خدمات ارزش افزوده تلفن همراه به خدماتی اطلاق می شود که فراتر از خدمات صوتی هستند،اگر سرویس مکالمات را رسالت اصلی تلفن همراه در نظر بگیریم ،خدماتی چون پیام کوتاه ،آهنگ پیشواز و غیره به نوعی خدمات ارزش افزوده تلقی می شوند.این خدمات ابزارهایی توانمند ،برای متمایز سازی ،خلق بیشترین ارزش برای مشتریان و کانالی برای افزایش درامدد زنجیره ارزش افزوده محسوب خواهند شد.(یوسف زاده ،84)

رفتار مصرف کننده در سالهای اخیر تغییر نکرده است.تقاضا برای خدمات تلفن همراه در سالهای اخیر رشد زیادی داشته است. برای اینکه خدمات رشد زیادی داشته باشد، کیفیت خدمات بایستی بهبود یابد و آن نیازمند مراحل ساده خرید و تحویل خدمات همراه با کیفیت خود محصول است. مشتری راضی ،به شرکت وفادار می شود و تجربه مثبت خود را به دیگران منتقل می کند. خدمات ارزش افزوده تلفن همراه به خدماتی اطلاق می شود که فراتر از خدمات صوتی هستند،اگر سرویس مکالمات را رسالت اصلی تلفن همراه در نظر بگیریم ،خدماتی چون پیام کوتاه ،آهنگ پیشواز و غیره به نوعی خدمات ارزش افزوده تلقی می شوند.این خدمات ابزارهایی توانمند ،برای متمایز سازی ،خلق بیشترین ارزش برای مشتریان و کانالی برای افزایش درامدد زنجیره ارزش افزوده محسوب خواهند شد. در گزارشها و تحقیقات در رابطه با خدمات تلفن همراه ،کیفیت خدمات به وسیله سنجش کیفیت مکالمات ، ساختار هزینه و قیمت ،دستگاه تلفن همراه و خدمات ارزش افزوده و سادگی مراحل و حمایت از مشتری اندازه گیری می شود. برای سوق دادن مشترکان از استفاده محض از خدمات صدا به دیگر خدمات ،بایستی منفعت آنها را مشخص کرد و استفاده از این خدمات بایستی آسان باشد. برای رسیدن به این مرحله ، فرایند استفاده و خرید بایستی روان و ساده باشد و پرداخت و ارائه خدمت چالش زا نباشد و کیفیت قابل قبول باشد. تحقیقات نشان می دهد که کیفیت خدمات تلفن همراه برای مشترکان شامل کیفیت صدا ،استمرار مکالمه ،سرعت اتصال مکالمه ،سطح پوشش و آنتن دهی گسترده و… می باشد.(Kim 200; Gerpott et al.,2001;Lee,Lee, &Freick,2001)

مطلب مشابه :  اجزای فناوری اطلاعات

 

دسته بندی : داغ ترین ها