دانلود پایان نامه

آریان پورکاشانی، عباس و منوچهر آریان پور کاشانی، فرهنگ انگلیسی به فارسی، جلد1، چاپ دهم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1366.
بریمانی، احمد، دریای مازندران، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1355.
بنان، غلامعلی، محیط انسان و جلوگیری از آلودگی آن، جلد1، چاپ اول، انجمن ملی منابع طبیعی و محیط انسانی، تهران، تیر1351.
بهرام سلطانی، کامبیز، مقدمه ای بر شناخت محیط زیست، چاپ اول، نشر سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، 1365.
تقی زاده انصاری، مصطفی، حقوق کیفری محیط زیست، نشر قومس، تهران، 1376.
تقی زاده انصاری، مصطفی، حقوق محیط زیست در ایران، انتشارات سمت، تهران، 1374.
جنیدی، محمد جواد، صنایع معدنی و آلودگی محیط، ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرن، تهران 1352.
جوینر، کریستوفرسی، حقوق بین الملل در قرن بیست و یکم، ترجمه عباس کدخدایی، امیر ساعد وکیل، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1387.
حییم، سلیمان، فرهنگ فارسی ـ انگلیسی ، انتشارات رودکی، تهران، 1362.
شایان، سیاوش، فرهنگ جامع اصطلاحات جغرافیای طبیعی، انتشارات مدرسه، تهران، 1373.
صلحچی، محمد علی، نژندی منش، هیبت الله، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، چاپ اول نشر میزان، تهران 1387.
طلایی، فرهاد، حقوق بین الملل دریاها، چاپ اول انتشارات جنگل، جاودانه، تهران، 1390.
فن گلان، گرهارد، درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی، ترجمه محمدحسین حافظیان، جلد دوم، چاپ اول، نشر میزان، تهران 1371.
فیروزی، مهدی، حق بر محیط زیست، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران،1384.
قاسمی، ناصر، حقوق کیفری محیط زیست ( مطالعه تطبیقی در حقوق ملی و بین المللی)، انتشارات جمال الحق، تهران، چاپ دوم، 1384.
کولاسوریا، لال کورو و رابینسون، نیکلاس، مبانی حقوق بین الملل محیط زیست، ترجمه سید محمدمهدی حسینی، چاپ اول، نشر میزان، تهران، بهار 1390.
کولایی، الهه و مهناز گودرزی، دریای خزر؛ چالشها و چشم اندازها، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 1392.
کیس، الکساندر. لانگ، وین فرید. سند، پیتراچ، حقوق محیط زیست، ترجمه محمد حسن حبیبی، چاپ اول،انتشارات دانشگاه تهران، بهار 1379.
کمیسیون ملی یونسکو، آموزش بین المللی محیط زیست، ترجمه ی فیروزه برومند، تهران، کمیسیون ملی یونسکو در ایران، 1370.
گروه صلح کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، حقوق زیست محیطی بشر،. چاپ اول، نشر دادگستر، تهران 1389.
مشهدی، علی، ترمینولوژی حقوق محیط زیست، چاپ اول، انتشارات خرسندی، تهران، 1389.
معین، محمد، فرهنگ معین، جلد سوم، چاپ هشتم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1371،
مفخم پایان، لطف الله، دریای خزر، ترجمه جعفر خمامی زاده، نشر هدایت، تهران، 1375.
موسی زاده، رضا، حقوق بین الملل عمومی، جلد 2، وزارت امور خارجه، تهران، 1376.
مهدیان، حسین و جلال ترکاشوند، انرژی و امنیت ملی ایران، نشر انتخاب، تهران 1389.

دسته‌ها: داغ ترین ها