دانلود پایان نامه

«شبکهسازی» شایستگی موجود دیگر مدیران شرکت پالایش گاز پارسیان است:
” وجود شبکههای اجتماعی در شرکت مثلاً یه زمانی مدیر میاد میگه که آقای بهرامیکیا بیاید امروز بریم پینگ پنگ بازی کنیم در اینجا یه گروه یا شبکه غیر رسمی تشکیل میشه، علاوه بر مسائل سازمان میبینیم که مسائل غیرکاری هم مدنظرشه یعنی توانایی ایجاد شبکههای غیر رسمی که همه هدفشون اینه که در راستای اهداف شرکت باشن. مثلاً توی پالایشگاه مدیر میاد میگه که آقای علیپور، آقای بهرامی کیا … میاید بریم کوه، حالا درست من با مدیرم میرم کوهنوردی ولی در واقع ایجاد یه شبکه غیر رسمی در سازمان هست که مطمئناً به بهبود فرایند کاری در شرکت و بهرهوری کمک خواهد کرد (26/10). “
ویژگیهای «تاثیر» و«اعمال نفوذ بر دیگران» و «قدرت اقناع»، جزء ویژگیهای ارتباطی و اخلاقی موثر رهبر است که بر اساس نظر مصاحبهشوندگان در شایستگی رهبری دخیل است:
“مثلاً من نوعی یا آقای مدیر باید طوری باشن که اون مهارتهای لازم رو برای اینکه بتونن رو یه فرد تاثیر بگذارن رو داشته باشه. مثلاً آقای سامری کسی است که از اضافهکاری خوشش میاد، من باید توانایی اینکه بتونم روی اون تاثیر بذارم و نفوذ داشته باشم که درست کار کنه رو داشته باشم. باید مهارتهای اون فرد رو بشناسم و بعد عمل کنم” (27/10). “شما زمانی میتونی بر نیروی خودت تسلط و نفوذ داشته باشی و نظریات خودت رو به اون القاء کنی و به نوعی مدیریت کنی که بتونی توانایی برقراری یک ارتباط خوب باهاشون رو داشته باشی (25/10). ”
و
“یه زمانی یه مدیری میاد میگه که این نیرو به شدت نق نقو هستش و خیلی غر میزنه ما باید این قدرت رو داشته باشیم که بتونیم اون رو قانع کنیم چون اگه قانع نکنیم فردا پس فردا میاد یه نق دیگه میزنه. رئیس واحد باید بتونه کارمند خودش رو راضی کنه اون هم از راه درست (28/10). ”
از دیگر شایستگیهای لازم برای رهبری در شرکت پارسیان، داشتن «گوش شنوا» است. شنود موثر، مهارت ارتباطی بسیار مهم و فوقالعاده دشواری است. برخی از خبرگان ارتباطات بر این باورند که شنود موثر، سنگ بنای مهارت ارتباطی مدیران امروزی است. بسیاری از مردم تنها میشنوند ولی گوش نمیدهند؛ مدیر موفق کسی است که علاوه بر چیزهایی که میشنود با گوش دادن درست یا شنود موثر، اطلاعات دقیقتری را که برای تصمیمگیری و حل مسئله نیاز دارد جمعآوری کند یا به فکرها و مفاهیم جدیدی دست یابد که هرگز بخودی خود هم نمیتوانست فکرش را هم بکند (رضائیان، 1380: 303). مدیریت شرکت برای نظرات و پیشنهادات کارکنان اهمیت بسیار زیادی قائل است و به گفته اکثر مصاحبهشوندگان در اتاق مدیر همیشه به روی همه باز هست و مدیریت شرکت در بین کارکنان حضور فعالی دارد. این مثالها نشاندهنده این مطلب است:
“گوش شنوا وجود داره و افراد هم خیلی راحت میتونن پیشنهاد بدن، و افرادی رو که میان پیشنهاد میدن تشویق میکنیم” (4/9). “یه بحث اینه که به مدیر براحتی دسترسی داشته باشی و هر زمان بتونی بری و باهاش صحبت کنی که از این نظر در شرکت هیچ مشکلی نیست، در اتاقش بازه و هر کس هر نظری پیشنهادی یا شکایتی داره میتونه بره و باهاش در میون بذاره و از این نظر خیلی باز عمل میکنه (22/9). “
“من مدیر یا رئیس اگه به حرف ارباب رجوع یا کارمندش گوش نده خب مطمئناً چیزی حل نمیشه. مثلاً شما کارمند زیرمجموعهات اومده نشسته کنارت ولی همش تو حرف میزنی و اصلاً به او فرصت نمیدی که حرف بزنه. این یکی از آیتمهای بسیار حساسه که مدیر باید بشینه و کامل حرف کارمندش رو گوش بگیره و ببینه حرفش چیه، دردش چیه. حتی بعضی وقتها در رابطه با مشکلات و مسائل سازمانی خیلی از این مشکلات رو خود کارمند میاد میگه ولی مدیر باید گوش شنوا داشته باشه (24/10). ”
و یا
“ما بایستی جلساتی رو هفتگی یا ماهانه با کارکنان داشته باشیم که نظرات افراد رو درباره اداره سیستم جویا بشیم و از اون نظرات استفاده کنیم و نقاط ضعف رو برطرف کنیم. لذا اگه ما گوش شنوا داشته باشیم در ارتباط با نظرات زیر مجموعه براحتی میتونیم بر مشکلات واقف بشیم (25/14). “
دومین دسته مفهومی مقوله مربوط به مهارتها که در جدول 2-4 مشاهده میشود، «مهارت سازمانی» است. در بحبوحه سالهای جنگ جهانی اول، هنری فایول مکتب مبتنی بر «اصول علم اداره» یا «مکتب اصولگرایی در مدیریت» را مطرح کرد. فایول در سال 1916 میلادی، کتاب مدیریت عمومی و صنعتی را منتشر کرد و در آن دیدگاههای خود را در مورد مدیریت مناسب سازمان و افراد آن بیان کرد که یکی از فعالیتها «وظایف مدیریتی» بود. وی وظایف مدیریتی را مشتمل بر برنامهریزی، سازماندهی، فرماندهی، هماهنگی و کنترل میدانست (رضائیان، 1380: 44). با توجه به اینکه هماهنگی بیش از آنکه یک وظیفه یا عنصر مدیریت به حساب آید، هدف مدیریت محسوب میگردد، لذا وظایف اصلی مدیریت را میتوان در پنج عامل برنامهریزی، سازماندهی، تامین نیروی انسانی، هدایت و کنترل خلاصه کرد (جاسبی، 1384: 127). در این تحقیق، 10 نفر از مصاحبهشوندگان در قالب 29 کد به شایستگی مهارت سازمانی اشاره کردهاند که طبق وظایف مدیریتی هنری فایول در پنج سطح برنامهریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هماهنگی و کنترل دستهبندی شده است و در ادامه این مفهوم تشریح میشود.
یکی از ویژگیها و قابلیتهای مهم مدیران «برنامهریزی» است که بتواند بر مبنای این برنامهریزی تصمیمگیری صحیحی داشته باشد. برنامهریزی از وظایف بسیار مهم مدیران است و با سایر وظایف آنها نیز ارتباط دارد. اگر نگرش مبتنی بر برنامهریزی به سراسر زندگی افراد تسری یابد، نوعی تعهد به عمل بر مبنای تعقل و تفکر آیندهنگر برایشان ایجاد میشود. بعلاوه، تحقق اهداف فردی و سازمانی نیز مستلزم برنامهریزی است؛ در واقع نیاز به برنامهریزی از این مساله ناشی میشود که همه سازمانها در محیطی پویا، مترصد آنند که منابع محدود خود را برای رفع نیازهای متنوع و رو به افزایش خود صرف کنند (رضائیان، 1386: 178). برخی از مصاحبهشوندگان در این مورد چنین گفتهاند:
“مهمترین شایستگی رهبری برنامهریزی برای انجام کارها و تصمیمگیری صحیح و سریع است” (1/4) “مدیر باید بتونه برنامهریزی و تصمیمگیری درست و بهنگامی داشته باشه” (28/2). “برنامهریزی بخوبی صورت میگیره چون کارکنان دو هفته کار میکنند و یه هفته میرن استراحت لذا مدیر برنامهریزی درستی برای پیشرفت کار داره (16/8). “
«سازماندهی» و «تقسیم کار» نیز از شایستگیهای سازمانی مدیر است که باید آن را بشناسد و افراد را در سازمان به طرق مختلف به کار گیرد. سازماندهی فراگردی است که طی آن، با تقسیم کار میان افراد و گروههای کاری، ایجاد هماهنگی میان آنها، برای کسب اهداف تلاش میشود(رضائیان، 1386: 273). از مصاحبهها این مفهوم استنباط شده است:
“تقسیم کار و تفویض اختیار بین افراد صورت میگیره. یعنی افراد رو در جهت صحیحی به کار میگیریم” (29/2) “استقلال مدیر یکی از ویژگیهای مدیران پالایشگاه است” (2/4) “رهبر باید مهارت تعیین سبک رهبری رو داشته باشه” (6/8) “سبک پویا رو ایجاد کنه سبکی بر اساس دانش و مهارت که سازمان رو به سمت تعالی سوق میده” (9/8) “شناخت چارچوب سازمان بطور مثال اگه بنده چارچوب مالی رو نشناسم اصلاً نمیتونم موفق باشم هر چند دانش مالی خوبی داشته باشم، باید چارچوب سازمان رو خیلی خوب بشناسم و رابطه بین سازمانی و رابطه واحدها رو خوب درک کنم (10/10). ”
“اولین چیزی که به ذهن میرسه توانایی و شایستگی فنی مدیر هست یعنی احاطه مدیر بر عملیات تولیدی شرکت که از نظر فنی بر کل اون فرایند یه تسلط کافی داشته باشه که بتونه اعمال نظر کنه. یعنی سیستم رو بشناسه، بعضی مدیران ما این توانایی رو دارن که از برآیند سیستم بخوبی استفاده کنن ولی این توانایی رو ندارن که بدونن خود سیستم داره چجوری کار میکنه یا عملیات تولیدی به چه طریق هست… (1/7). “
از طرفی یکی از مصاحبهشوندگان به «انعطافپذیر بودن» رهبر اشاره کرده است که باید بتونه بر اساس موقعیتهای مختلف سبک رهبری متفاوتی داشته باشه:
“رهبر باید انعطافپذیر باشه” (1/8) “و باید بتونه بر اساس موقعیت اجتماعی و محیطی و یه سری آگاهی که از اطرافیان کسب میکنه انعطافپذیر باشه و سبک رهبریاش رو طوری تغییر بده که اخلالی در انجام کارها ایجاد نشه (8/8). ”
شایستگی مهم دیگری که در بین مدیران شرکت پالایش پارسیان به آن توجه زیادی میشود «توجه به منابع انسانی» است که بر اساس وظایف مدیریتی یعنی «بسیج منابع و امکانات». به عنوان مثال برخی از مصاحبهشوندگان چنین بیان کردهاند:
“مهمترین ویژگی مدیر کار با منابع انسانی است، هر کسی که بتونه بهتر با منابع انسانی کار بکنه، از قابلیتهای منابع انسانی استفاده کنه، بهتر بتونه کار و شاخصها رو توی کارهای متفاوت تعریف کنه موفق تر هست” (3/3) “مدیریت شرکت از روابط انسانی بالایی برخوردار است، به حقوق انسانی کارکنان خیلی زیاد توجه میکنه” (2/6) “ویژگیهای رفتاری مدیر هست که مناسب مدیریت باشه و میتونه در ارتباط با شرایط سازمان، شرایط پرسنل، شرایط نیروهایی که باهاشون کار میکنه باشه. از نظر آمادگی در سطح بالاتری باشن، تعامل مناسب با نیروها داشته باشن، بتونی بخوبی با کارکنان کار کنه، از نظر رفتاری گفتاری توانایی این رو داشته باشه که یه سرمشق و الگو برای سیستم در تعامل با کلیه کارکنان باشه، در واقع همونکه ما تو مدیریت میگیم مهارتهای سازمانی بیشتر که میتونه با جمع بخوبی کار بکنه (2/7). ”
و مصاحبهشونده دیگر این مطلب را این گونه بیان کرد:
“استاندادهای رهبری میتونه شامل تحمل ابهام باشه، مدیر باید شرایط زیردستان رو درک کنه، مدیریت باید بتونه با نوع توانایی و تمایل افراد برای کار خودش رو مطابقت بده منظور همون سبکهای رهبری است که اگه افراد توان و تمایلی نداشته باشن به چه شکلی باید برخورد کنه اگه افرادی هستند که تحصیلکرده هستند به چه شکلی باید برخورد کنه (32/10). “
و یا یکی از مصاحبهشوندگان سه شایستگی مهم را برای مدیر بر میشمارد که عبارست از:

دسته‌ها: داغ ترین ها