دانلود پایان نامه

اهمیت بیمه های اشخاص:

بنگاهها، موسسات، شرکت ها، سازمانها و بطور کلی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیتی انجام می‌دهند، هدفی را نیز دنبال می کنند, برای مثال هدف اصلی از فعالیت یک بنگاه تجاری، کسب سود و درآمد است یا هدف اصلی یک سازمان و تشکیلات غیر تجاری مقاصد غیر تجاری از قبیل: امور علمی و ادبی، تأمین رفاه جامعه، کمک به اقشار ضعیف جامعه و… است.

امروزه یکی از مهمترین عوامل یک سازمان برای رسیدن به اهداف مورد نظر بودن شکل مدیریت منابع سازمانی آن سازمان است، در حقیقت والاترین سرمایه به حساب می آید؛ چرا که استفاده از سایر منابع و سرمایه های سازمان به دانش، توانایی، مهارت، ظرفیت و پتانسیل او بستگی دارد.

در گذشته واحدی بنام منابع انسانی در سازمانها وجود نداشت. در حقیقت پس از انجام مطالعات هاثورن بوده که رفته رفته دانش منابع انسانی و همچنین رفتار سازمانی به دانش مدیریت و سازمانها راه یافت، تا جایی که امروزه نه تنها مدیر منابع انسانی سازمان در جلسات هیئت مدیره شرکت می کند،بله در تصمیم گیری های مهم هیئت مدیره نیز حضور دارد و نقش موثر ایفا می کند.

این اهمیت بالا باعث می شود که در مورد سلامتی و تندرستی کارکنان با دقت بیشتری تصمیم گیری شود؛ چرا که اگر افراد یک سازمان سلامتی خود  را از دست بدهند یا اینکه بر اثر بیماری یا حادثه ناگهانی فوت کنند، سازمان دچار مشکلات فراوانی از بابت از دست دادن یک منبع مهم سازمانی به نام منبع انسانی می شود که ممکن است تا مدت ها نتواند فقدان آن را جبران نماید.

صرفنظر از نقش مهم منابع انسانی در پیشبرد اهداف سازمانی، تک تک افراد هر جامعه نیز در زندگی شخصی خود و برای خانواده خود بسیار مهم و ارزشمند می باشند؛ مثلا سرپرست خانواده ای را در نظر بگیرید که با داشتن یک شغل ساده آزاد یا یک پست سازمانی، همسر و فرزندان خود را اداره می کند. اگر سرپرست بر اثر بیماری یا حادثه دچار عارضه ای شود یا مثلاً از کار افتاده شود و دیگر قادر به ادامه فعالیت قبلی خود

نباشد، چه کسی نیازهای مادی این خانواده را تأمین خواهد کرد؟ اگر این سرپرست در یک حادثه ناگهانی فوت کند چطور؟

از این رو در صورت فوت سرپرست خانواده، جدا از بار گران تألمات روحی و ناراحتی های سنگین ناشی از از دست دادن یک عضو موثر خانواده، مسائل مالی فراوانی نیز به سراغ این خانواده می آید.

حال اگر مادر خانواده نتواند به تنهایی از عهده این مشکلات برآید،ب ه ناچار مجبور به ازدواج مجدد خواهد شد که مشکلات این امر بر همگان آشکار است. اگر به هر دلیلی نخواهد یا نتواند ازدواج کند ممکن است برای امرار معاش مجبور به انجام اموری شود که ممکن است مشکلاتی را برای جامعه از لحاظ اخلاقی ایجاد کند؛ لذا خسارت از دست دادن سرپرست خانواده که بعضاً یک عمر گریبان گیر اعضای خانواده می شود به مراتب سنگین تر، پیچیده تر و گرانبها تر از خسارات ناشی از آتش سوزی یک انبار یا خسارت دیدن یک اتومبیل یا از بین رفتن یک محموله در هنگام حمل و نقل است. اینجاست که اهمیت خسارات در بخش اشخاص نسبت به اموال و همچنین اهمیت تأمین پوشش بیمه ای برای آنها نسبت به بیمه های اموال نمایان می شود.برای مثال اگر سرپرست خانواده، بیمه شده یک بیمه نامه عمر باشد و فوت کند، شرکت بیمه، سرمایه قابل توجهی در اختیار ذی نفع بیمه نامه (مثلا مادر خانواده ) قرار می دهد.

دسته‌ها: داغ ترین ها