دانلود پایان نامه

اجزای فناوری اطلاعات

می توان گفت فناوری اطلاعات در تعریف محدودش، به جنبه های مرتبط با فناوری یک سیستم اطلاعاتی اشاره دارد و شامل سخت افزار، بانک اطلاعاتی، شبکه های نرم افزار و دیگر ابزارها می باشد. که در ذیل به شرح اجزای فناوری اطلاعات می پردازیم:

– سخت افزار: مجموعه ای از دستگاه ها مانند پردازنده، صفحه نمایش، صفحه کلید، و چاپگر که داده و اطلاعات را دریافت و پردازش کرده و نمایش می دهند. به عبارت دیگر، تجهیزات کامپیوتری هستند که جهت ورود داده ها، پردازش آنها، و خروجی اطلاعات برای یک سیستم مورد استفاده قرار می گیرند که شامل موارد زیر می باشد: واحد پردازش، ابزارهای مختلف، ورودی و خروجی، و ذخیره اطلاعات، و رسانه ای فیزیکی برای اتصال این ابزارها به یکدیگر(فتحیان، ١۳۸۶: ۳۶).

– نرم افزار: مجموعه ای از برنامه های کامپیوتری که سخت افزار را قادر می سازند داده ها را پردازش کند. به عبارت دیگر، در برگیرنده دستورات برنامه ریزی شده که قسمت های مختلف سخت افزار را در سیستم کنترل و هماهنگ می نماید(فتحیان، ١۳۸۶: ۳۶).

– فناوری ذخیره سازی: در برگیرنده ارتباطات فیزیکی برای ذخیره سازی داده ها مانند: نوار، دیسک های اپتیکال، ابزار مغناطیسی و نیز نرم افزاری که سازماندهی داده ها را بر روی سخت افزار مدیریت می کند، می باشد(فتحیان، ١۳۸۶: ۳۶).

– فناوری ارتباطات: در برگیرنده ی ابزارهای فیزیکی و نرم افزاری بوده که قسمت های مختلف سخت افزار را کنترل می کند. اطلاعات را از یک محل فیزیکی به محل دیگر ارسال می کند. کامپیوترها و تجهیزات ارتباطی می توانند در شبکه به هم متصل شوند. برای اینکه استفاده از صدا، داده، تصویر، موزیک یا حتی ویدئو را به اشتراک بگذارند(فتحیان، ١۳۸۶: ۳۷).

– شبکه: یک سیستم ارتباطی که امکان به اشتراک گذاری منابع بین کامپیوترهای مختلف را فراهم می کند(فتحیان، ١۳۸۶: ۳۷).

– پایگاه داده: گروهی از فایل های مرتبط پایگاه داده ها را تشکیل می دهند. به عبارت دیگر، یک مجموعه سازمان یافته از فایل ها و رکوردهای مرتبط به هم که داده ها و روابط بین آنها را ذخیره می کند. تعریف محدود پایگاه داده ها را می توان چنین بیان نمود. گرد آوری و متمرکز ساختن داده ها به گونه ای که موارد تکراری حذف و کاربرد موثر اطلاعات در زمینه های گوناگون آسان نماید. در این نظام، بجای انبارش داده ها و پرونده های جداگانه، روش کار به گونه ای است که کاربران همه ی اطلاعات را از یک مکان دریافت می کنند. یک پایگاه اطلاعاتی به تنهایی چندین برنامه را پشتیبانی می نماید. برای مثال، بجای اینکه سازمان داده های مربوط به کارکنان دستمزد حقوق و مزایای دیگر را در پروندهای مستقل تنظیم کند. یک پایگاه داده، با عنوان منابع انسانی ترتیب می دهد و همه اطلاعات را برای استفاده بخش های گوناگون در آن گرد می آورد(فتحیان، ١۳۸۶: ۳۷).

دسته‌ها: داغ ترین ها